Màster Universitari. Llengües i Literatures Modernes

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 40 places

11180. Mètodes i Mecanismes d'Investigació en Variació Lingüística (2017-18)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S