Escoltar

Modalitats de pagament a la Universitat de les Illes Balears

D’acord amb el que estableix la normativa vigent de preus públics, les persones que vulguin realitzar tràmits administratius o obtenir serveis acadèmics a la UIB han de fer efectiu el pagament corresponent. Encara que aquesta pàgina recull totes les modalitats de pagament amb què compta la Universitat de les Illes Balears, l'interessat ha de comprovar quines modalitats hi ha disponibles en cada tràmit o servei sol·licitat.

Tràmits o serveis sol·licitats presencialment al servei corresponent:

  • Amb targeta de crèdit o dèbit: els serveis compten amb un datàfon per fer efectiu els pagaments.
  • Per finestreta o autoservei*: es genera un rebut que s'ha de fer efectiu a una entitat financera de les indicades al rebut.

Tràmits o serveis sol·licitats per UIBdigital:

  • Targeta de crèdit o dèbit: mitjançant una plataforma de pagament segur, caldrà introduir el número de targeta i els codis de verificació corresponents.
  • Per finestreta o autoservei*: es genera un rebut que s'ha de fer efectiu a una entitat financera de les indicades al rebut.
  • Domiciliació bancària: només és possible en el cas d’automatrícula. S'ha d'especificar un compte bancari on es carregarà l'import i s’ha de lliurar l’autorització SEPA signada pel titular del compte. Amb aquesta opció es pot fraccionar el rebut fins a tres terminis.

*Hi ha la possibilitat de fer aquest pagament a les oficines de les entitats financeres (Bankia a l’edifici Jovellanos i Banc Santander a l’edifici prefabricat) i als caixers automàtics (de Bankia als edificis Jovellanos, Ramon Llull i a les instal·lacions esportives i de CaixaBank a l'edifici Ramon Llull) que hi ha al campus.