Escoltar

Coincidència de dates d'exàmens

Qui

QUI/QUIEN

L’alumnat que necessiti una data alternativa d’examen.


 

On

QUI/QUIEN

Als serveis administratius corresponents


 

Quan

CUANDO/QUAN

- Per al període d’avaluació complementària, abans del 15 de desembre per a les assignatures de primer semestre i abans del dia 1 de maig per a les assignatures de segon semestre.
- Per al període d’avaluació extraordinària: tan aviat com l'alumne s'assabenti de la coincidència, ho ha de comunicar als serveis administratius.
 

Cost

cost/e

Gratuït.

 

 

Com

Presentant una sol·licitud dirigida al responsable dels estudis.

Descripció

La coincidència de dates d’exàmens està regulada per l’article 29 del Reglament acadèmic (FOU 429). Es considera que hi ha coincidència d’exàmens quan entre l’acabament d’un examen i l’inici del següent hi ha menys de tres hores de separació. Aquest límit no s’aplica a les proves d’avaluació contínua realitzades dins l’horari habitual de classes. En aquests casos, els centres o els responsables dels estudis resoldran els possibles problemes de coincidència de dates que puguin sorgir com a conseqüència de superposició d’horaris d’assignatures de diferents cursos.

Regles que s’han d’aplicar per determinar l’assignatura de la qual s’ha d’oferir una data alternativa

a) En cas de coincidència d’exàmens entre una assignatura que és optativa per a l’estudiant amb una assignatura que és obligatòria o de formació bàsica, s’ha de proposar una data alternativa per a l’optativa.

b) En cas de coincidència d’exàmens d’assignatures de la mateixa tipologia, el centre oferirà dates alternatives per als exàmens de les assignatures amb menys alumnes matriculats. La mateixa regla regirà per a la coincidència d’exàmens entre assignatures obligatòries i de formació bàsica.

Resolució

Es comunicarà per correu electrònic, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud.

Contacte

Contactau amb els serveis administratius corresponents.