Escoltar

Quins descomptes o exempcions de matrícula s'apliquen a la UIB?

 Les persones que acreditin les següents situacions podran gaudir de l'exempció o bonificació a l'import de la matrícula:

  • Sol·licitant de beca
  • Víctima d'acte terrorista o de violència de gènere
  • Jove tutelat
  • Premi en olimpíades o similars
  • Premi d'exempció de matrícula concedit pel Consell Social de la UIB
  • Matrícula d'honor o premi extraordinari al Batxillerat o als CFGS
  • Matrícules d'honor d'assignatures cursades a la UIB
  • Família nombrosa general
  • Família nombrosa especial
  • Grau de discapacitat del 33% o superior