Escoltar

Quins descomptes o exempcions de matrícula s'apliquen a la UIB?

Les persones que acreditin les següents situacions podran gaudir de l'exempció o bonificació a l'import de la matrícula:

 • Sol·licitant de beca
 • Víctima d'acte terrorista o de violència de gènere
 • Jove tutelat
 • Premi en olimpíades o similars
 • Premi d'exempció de matrícula concedit pel Consell Social de la UIB
 • Matrícula d'honor o premi extraordinari al Batxillerat o als CFGS
 • Matrícules d'honor d'assignatures cursades a la UIB
 • Família monoparental general
 • Família monoparental especial
 • Família nombrosa general
 • Família nombrosa especial
 • Grau de discapacitat del 33% o superior