Escoltar

Beques

Què són les places d'alumnes col·laboradors de la UIB?

La Universitat de les Illes Balears convoca anualment places d'alumnes col·laboradors.

N'hi ha de:

  • Tipus A: col·laboració en tasques d'investigació, lligat a facultats i escoles
  • Tipus B: col·laboració en tasques d’investigació i pràctiques, lligada a serveis
  • Tipus C: col·laboració en projectes d'innovació i millora de la qualitat docent

L'alumnat col·laborador, en acabar la col·laboració, reben una borsa d'ajut i obtenen un certificat de la condició d'alumne col·laborador, que constarà, igualment, a l'expedient acadèmic. El termini de sol·licitud sol coincidir aproximadament amb l'inici del curs acadèmic.

Les bases de la convocatòria es publiquen a la següent pàgina web i la sol·licitud es fa a través d'UIBdigital. El termini de sol·licitud coincideix aproximadament amb l'inici del curs acadèmic.

Per a més informació, us podeu adreçar a la Unitat d'Atenció a l'Alumne, tel.: 971 10 10 70, adreça electrònica: <alumnes@uib.cat>.

Què són les beques DRAC?

El programa DRAC et permet realitzar activitats o assistir a cursos o seminaris a qualsevol universitat membre d’aquesta xarxa d’universitats de parla catalana.

El programa s'entén com un ajut per assistir i participar a cursos, seminaris o congressos i per dur a terme estades de recerca en una altra universitat de la XVU. Tot això s'emmarca dins la xarxa d'universitats signatàries de l'acord i pressuposa un reconeixement a la UIB de les activitats realitzades a la universitat de destinació.

Les modalitats que hi ha són: Estiu, Formació Avançada, Hivern i Màster.

Els imports dels ajuts, en totes les accions, està destinat a cobrir despeses de desplaçament, allotjament i inscripció; en cap cas no s'hi inclouen les despeses de manutenció.

En trobareu més informació (bases de la convocatòria, terminis...) a l'adreça següent.

On em puc informar de les beques que hi ha per estudiar a l'estranger?

Sempre podeu consultar les convocatòries vigents a la Borsa de Beques. En aquesta mateixa pàgina trobareu també una llista d’adreces interessants on podeu obtenir més informació sobre beques.

D'altra banda, consultau la informació sobre els programes i els convenis de mobilitat gestionats pel Servei de Relacions Internacionals.

Quan i on se sol·liciten les beques per ser alumne col·laborador de tecnologia?

Per ser alumne col·laborador tecnològic de diversos serveis de la UIB i les aules informàtiques no hi ha cap requeriment ni coneixement específic. L'únic requisit és estar matriculat a la UIB en el moment de presentar la sol·licitud a la borsa. Es demanen coneixements informàtics a nivell d’usuari i ganes de fer feina. Aquests alumnes són els encarregats d'obrir i tancar les aules, de procurar que funcionin tan bé com sigui possible, de vetllar pel compliment de les normes d’ús i d'ajudar els usuaris quan tenen dificultats.

Aquestes beques es poden demanar en qualsevol moment de l'any acadèmic. S'ha de presentar l'imprès de sol·licitud, l'expedient acadèmic i un breu currículum a la Unitat d'Atenció a l'Alumne, al Centre de Tecnologies de la Informació o als serveis administratius de les seus universitàries de Menorca o Eivissa i Formentera. Podeu consultar la convocatòria i els impresos corresponents a l'adreça següent.

Com funcionen les beques de règim general?

Es convoquen anualment i s’estableixen uns requisits econòmics i acadèmics mínims que ha de complir l’alumne. Tota la informació es pot consultar a la pàgina següent.

La concessió d’una beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional suposa que l’alumne no ha de pagar la matrícula a la UIB i, a més, li poden concedir un ajut per a l’adquisició de llibres, per a desplaçaments, per pagar l’allotjament, etc.

Quines beques hi ha per cursar la carrera?

Per cursar els estudis universitaris bàsicament hi ha dos tipus de beques: d’una banda, les de règim general del Ministeri d’Educació  i Formació Professional i, d’una altra banda, les beques de transport del Govern de les Illes Balears.

Com funcionen les beques de transport del Govern de les Illes Balears?

La Conselleria d'Educació i Universitat convoca anualment ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28).

L’import de l’ajut és variable, segons les convocatòries, però pot arribar als 600 euros, aproximadament.

Aquests ajuts són incompatibles amb qualssevol altres ajuts o beques que es puguin rebre d'altres administracions o d'altres persones físiques o jurídiques per a la mateixa o semblant finalitat.

Per a més informació, us podeu adreçar a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca,
tel.: 971 17 78 00.