Escoltar

Beques

Què són les places d'alumnes col·laboradors de la UIB?

La Universitat de les Illes Balears convoca anualment places d'alumnes col·laboradors.

N'hi ha de:

  • Tipus A: col·laboració en tasques d'investigació, lligat a facultats i escoles
  • Tipus B: col·laboració en tasques d’investigació i pràctiques, lligada a serveis
  • Tipus C: col·laboració en projectes d'innovació i millora de la qualitat docent

L'alumnat col·laborador, en acabar la col·laboració, reben una borsa d'ajut i obtenen un certificat de la condició d'alumne col·laborador, que constarà, igualment, a l'expedient acadèmic. El termini de sol·licitud sol coincidir aproximadament amb l'inici del curs acadèmic.

Les bases de la convocatòria es publiquen a la següent pàgina web i la sol·licitud es fa a través d'UIBdigital. El termini de sol·licitud coincideix aproximadament amb l'inici del curs acadèmic.

Per a més informació, us podeu adreçar a la Unitat d'Atenció a l'Alumne, tel.: 971 10 10 70, adreça electrònica: <alumnes@uib.cat>.

Què són les beques DRAC?

El programa DRAC et permet realitzar activitats o assistir a cursos o seminaris a qualsevol universitat membre d’aquesta xarxa d’universitats de parla catalana.

El programa s'entén com un ajut per assistir i participar a cursos, seminaris o congressos i per dur a terme estades de recerca en una altra universitat de la XVU. Tot això s'emmarca dins la xarxa d'universitats signatàries de l'acord i pressuposa un reconeixement a la UIB de les activitats realitzades a la universitat de destinació.

Les modalitats que hi ha són: Estiu, Formació Avançada, Hivern i Màster.

Els imports dels ajuts, en totes les accions, està destinat a cobrir despeses de desplaçament, allotjament i inscripció; en cap cas no s'hi inclouen les despeses de manutenció.

En trobareu més informació (bases de la convocatòria, terminis...) a l'adreça següent.

On em puc informar de les beques que hi ha per estudiar a l'estranger?

Sempre podeu consultar les convocatòries vigents a la Borsa de Beques. En aquesta mateixa pàgina trobareu també una llista d’adreces interessants on podeu obtenir més informació sobre beques.

D'altra banda, consultau la informació sobre els programes i els convenis de mobilitat gestionats pel Servei de Relacions Internacionals.

Quan i on se sol·liciten les beques per ser alumne col·laborador de tecnologia?

Per ser alumne col·laborador tecnològic de diversos serveis de la UIB i les aules informàtiques no hi ha cap requeriment ni coneixement específic. L'únic requisit és estar matriculat a la UIB en el moment de presentar la sol·licitud a la borsa. Es demanen coneixements informàtics a nivell d’usuari i ganes de fer feina. Aquests alumnes són els encarregats d'obrir i tancar les aules, de procurar que funcionin tan bé com sigui possible, de vetllar pel compliment de les normes d’ús i d'ajudar els usuaris quan tenen dificultats.

Aquestes beques es poden demanar en qualsevol moment de l'any acadèmic. S'ha de presentar l'imprès de sol·licitud, l'expedient acadèmic i un breu currículum a la Unitat d'Atenció a l'Alumne, al Centre de Tecnologies de la Informació o als serveis administratius de les seus universitàries de Menorca o Eivissa i Formentera. Podeu consultar la convocatòria i els impresos corresponents a l'adreça següent.

Com funcionen les beques de règim general?

Es convoquen anualment i s’estableixen uns requisits econòmics i acadèmics mínims que ha de complir l’alumne. Tota la informació es pot consultar a la pàgina següent.

La concessió d’una beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports suposa que l’alumne no ha de pagar la matrícula a la UIB i, a més, li poden concedir un ajut per a l’adquisició de llibres, per a desplaçaments, per pagar l’allotjament, etc.

Quines beques hi ha per cursar la carrera?

Per cursar els estudis universitaris bàsicament hi ha dos tipus de beques: d’una banda, les de règim general del Ministeri d’Educació Cultura i Esports i, d’una altra banda, les beques de transport del Govern de les Illes Balears.

Com funcionen les beques de transport del Govern de les Illes Balears?

La Conselleria d'Educació i Universitat convoca anualment ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28).

L’import de l’ajut és variable, segons les convocatòries, però pot arribar als 450 euros, aproximadament.

Aquests ajuts són incompatibles amb qualssevol altres ajuts o beques que es puguin rebre d'altres administracions o d'altres persones físiques o jurídiques per a la mateixa o semblant finalitat.

Per a més informació, us podeu adreçar a la Conselleria d'Educació i Universitat,
tel.: 971 17 78 00.