Escoltar

Preguntes freqüents sobre PBAU

Consultau tota la informació sobre la PBAU

És obligatori realitzar la PBAU per accedir a estudis de grau si tenc un títol de tècnic superior?

No, no és obligtori. No obstant això, si vols millorar la nota d’admissió i tenir més possibilitats d’obtenir plaça, pots presentar-te al bloc d’admissió de la PBAU de les matèries que ponderen als estudis que vols realitzar.

M’he de presentar a la PBAU completa?

No, en el cas que tinguis un títol de tècnic superior, només tens la possibilitat de presentar-te a les matèries del bloc d’admissió de la PBAU que t’interessen. 

On he de realitzar el bloc d’amissió de la PBAU?

A la Universitat de les Illes Balears o a qualsevol universitat de l’Estat espanyol.

Puc suspendre el bloc d’admissió i accedir a la Universitat?

Sí, perquè aquesta prova és voluntària i serveix per millor la nota d’admissió. Pensa que el fet d’accedir als estudis que vols dependrà de la teva nota d’admissió. També has de pensar que el fet de tenir superat el bloc d’admissió no significa que tinguis la plaça adjudicada.

A part de la nota d’admissió, s’han de tenir en compte els altres criteris d’adjudicació, com per exemple l’ordre de prelació; en el cas de la UIB, primer tenen preferència els que tenen un títol de tècnic superior vinculat a la branca de coneixement dels estudis de grau i després s’ordenen per nota d’admissió. 

En què consisteix el bloc d’admissió de la PBAU?

Consisteix a realitzar entre una i tres matèries que ponderin al grau que es pretén realitzar i serveix per augmentar la nota d’admissió, sempre que s’hagi obtingut almenys un 5,00. Si es presenten a tres matèries, pondereran les dues amb millor nota ponderada. 

Quina vigència té la nota de les matèries del bloc d’admissió?

Aquestes matèries tindran una vigència de tres cursos acadèmics a la Universitat de les Illes Balears.

A quantes matèries del bloc d’admissió em puc presentar?

Et pots presentar a un màxim de tres matèries, però només ponderaran les dues amb millor nota ponderada, sempre que la qualificació d’aquestes matèries sigui igual o superior a 5,00 punts. 

Quin tipus de matrícula he de fer?

Si tens un títol de tècnic superior o ets alumne d’un cicle formatiu de grau superior, has de fer una matrícula lliure al bloc d’admissió.

Hi ha un límit de convocatòries? Quantes de vegades m’hi puc presentar?

T’hi pots presentar tantes vegades com vulguis i de les matèries del bloc d’admissió que vulguis. Es tindrà en compte la nota més alta, sempre i quan no hagi caducat la seva vigència. 

Si em present per millorar nota, he de fer les mateixes matèries?

No. Sempre pots triar a quines matèries et presentes segons els paràmetres de ponderació dels estudis que t’interessen. 

Què és la nota d’accés?

La nota d’accés és la nota mitjana de l’expedient del cicle formatiu de grau superior i es calcula sobre 10 punts.

Què és la nota d’admissió?

És la nota que es té en compte a l’hora d’adjudicar la plaça als estudis de grau i és diferent per a cada estudi i universitat, ja que depèn dels paràmetres de ponderació establerts. Aquesta nota es calcula sobre 14 punts. En el cas de tècnic superior, es calcula afegint les notes ponderades de les matèries del bloc d’admissió a la nota mitjana del títol de tècnic superior. La nota d’admissió té una vigència de tres cursos acadèmics a la UIB. En algunes ocasions, coincideix amb la nota d’accés (mitjana de l’expedient del CFGS). 

Com es calcula la nota d’admissió?

Aquesta nota es calcula per a cada estudi al qual se sol·licita plaça segons els paràmetres de ponderació. Es calcula sobre 14 punts, amb la nota mitjana del títol de tècnic superior (fins a 10 punts) i les dues millors notes ponderades del bloc d’admissió (màxim 4 punts), segons el paràmetres de ponderació (0,1 o 0,2).

Què he de fer per millorar la nota d’admissió?

Pots presentar-te a les matèries del bloc d'admissió que ponderin als estudis que vols realitzar.

Si em present per millorar la nota d’admissió i la que obtinc és inferior, em baixa la nota?

No. Es tindrà en compte la nota més alta, sempre que no hagi caducat la seva vigència.

Si tinc un títol de tècnic superior homologat puc fer el bloc d’admissió de la PBAU?

Sí, a partir de la nota obtinguda a la credencial d’homologació.

En quin idioma he de respondre els exàmens de les matèries del bloc d’admissió?

Tant pots respondre'ls en català com en castellà. 

Què passa si no super alguna matèria del bloc d’admissió?

Simplement que no es tindrà en compte per calcular la teva nota d’admissió. 

Puc examinar-me de les dues matèries de matemàtiques?

Sí, al bloc d’admissió pots triar les matèries que vulguis de les que s’ofereixen.