Escoltar

Idioma

En quin idioma s'imparteixen les classes?

D'acord amb l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i el Reglament d’usos lingüístics de la UIB, el català és la llengua pròpia de les Illes Balears i de la UIB, i, juntament amb el castellà, hi té caràcter de llengua oficial. Els alumnes i els professors tenen dret a expressar-se, oralment o per escrit, en la llengua oficial que prefereixin. Això vol dir que els professors poden utilitzar en la docència el català o el castellà, i la seva elecció ha de ser respectada.

Atès que ambdues són llengües romàniques, en un curt període de temps els alumnes que són hispanoparlants i no saben el català poden seguir sense dificultat les classes que s'imparteixin en aquesta llengua. A més, el llenguatge científic utilitzat en la docència inclou termes i expressions de l'àrea específica de coneixement, que són molt més fàcils d'entendre que el llenguatge col·loquial. En qualsevol cas, abans de matricular-se en una assignatura, es podrà consultar l'idioma en què s'impartirà a les guies docents publicades a la web dels estudis.

D'altra banda, a les classes de la UIB que s'imparteixen en català mai no es demana a l'alumne l'ús actiu d'aquesta llengua. Per tant, en les intervencions orals a classe, els treballs, exàmens, etc., l'alumne pot utilitzar amb total normalitat l'idioma (català o castellà) en què se senti més còmode. Cada any arriben a la UIB molts d'estudiants d'intercanvi i, generalment, no tenen cap problema per seguir els cursos satisfactòriament.

A més, al llarg del curs acadèmic, la UIB ofereix cursos de nivell bàsic de català per a estudiants, que poden ajudar els alumnes que venen de fora a seguir les classes a la Universitat.