Escoltar

Resultat del procés de selecció de les places d'alumnat col·laborador de tipus B

Convocatòria pública extraordinària (del dia 28 d’octubre de 2019 al dia 31 d’octubre de 2019 )

 • Informació actualizada a dia 14 de novembre de 2019
* Resultats provisionals, pendents de que els alumnes que eren reserves acceptin.
Plaça Resultat per alumne*
B-ARQ001
 • Joan Miquel Mas Salom admés
 • Vanessa Nadal Trinidad admés
 • Cristina Redondo Vidal admés
 • Pere Joan Femenia Sastre admés
 • Joan Josep Estrany Celià admés
 • Laura Magre Cánaves admés
B-CADPA001
 • : Càtedra d'Atenció a la dependència i Promoció de l'Autonomia Personal
 • : Dra. Orte Socías, María del Carmen
 • : 1
María Arredondo García admés
B-CEDOC001
B-CEDOC002
B-CEDOC003
B-CEDOC004
B-CEP002
B-CEP003
B-CEP004
B-DIR001
 • : Direcció de l’estratègia de comunicació i promoció institucional
 • : Dr. Fernández Coca, Antonio
 • : 1
Antoni Ripoll Riera admés
B-DIR002
 • : Direcció de l’estratègia de comunicació i promoció institucional
 • : Dr. Fernández Coca, Antonio
 • : 3
 • Xavier López Obrador admés
 • María De la Vega Ferrá admés
 • David Oña López admés
B-DLAB001
 • Carme Bernat Pérez admés
 • Marina Malondra Garcia admés
 • Miquel Cantallops Palmer admés
 • Alvaro Velazquez Martinez admés
 • Joana Emilia Garau Simón admés
 • Elvira Cardona Cànaves admés
 • Lola Echevarría Jiménez admés
 • Maria de la Pau Abrines Pons admés
 • Naiara Marín Lozano admés
 • Tania Bernabé Rodríguez admés
 • Cristian Garcia Benito Suplent 1
B-DLAB002
 • Bàrbara Amengual Frau admés
 • Maria Francisca Perelló Bergas admés
 • Maria Francisca Crespí Bennasar admés
B-DLAB003 Pamela Jael Colman Vega admés
B-DTEC001
 • Keila Andrea Viloria Díaz admés
 • Maria Frontera Bergas admés
 • Tania Llaneras Monserrat admés
 • Guillem Puigserver Miralles admés
 • Alicia Nadal Salas admés
 • Bartomeu Adrover Vila admés
B-EDUIB001
B-EDUIB002
B-EPS002
 • Juan Lladó Martorell admés
 • Artem Rudenko Rudenko admés
 • Carlos García Calderón admés
 • Miguel Vinaixa Fernández admés
 • Andreu Reviriego Martorell admés
B-EPS003 Joana Cáceres Moyá admés
B-FC002
B-FD001
 • INES DEL MAR VERDEJO CONTRERAS admés
 • Pablo Juanico Rodríguez Suplent 3
 • María Sardiña Polis Suplent 4
B-FD002
B-FD003 Carmen Águeda Rodríguez Nicolau admés
B-FE002
B-FE003
 • Pau Roig Mas admés
 • Soraya El Boutaybi Mohamed admés
 • Noelia Gomila Moriel admés
 • Álvaro Torres López admés
B-FEE003 José Antonio Luque López admés
B-FEE004
B-FEE006 Lucía Mangas Botello admés
B-FFL002
 • : Facultat de Filosofia i Lletres
 • : Dra. Barceló Crespí, María
 • : 1
María Magdalena Abril Durán admés
B-FFL003
B-FIF002
 • Marc Bettens Capó admés
 • Inmaculada de la Sierra Llamas Doncel Suplent 1
 • Abel Sánchez Gómez Suplent 2
B-FIF003
B-FIF004
B-FIF005
B-FIF006
 • : Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
 • : Dra. Miró Bonet, Rosa
 • : 1
B-FM001 Raquel Romero Vidal admés
B-FM002 Antonio José Navarro González admés
B-FP001
 • : Facultat de Psicologia
 • : Dr. Nadal Roberts, Marcos
 • : 1
Gabriela Martínez Jiménez admés
B-GNC001
 • : Grup Nutrició Comunitaria i Estrès Oxidatiu
 • : Dr. Tur Marí, Josep Antoni
 • : 1
Raquel Punzano Alameda admés
B-IAC3001
B-IEHM001
 • : Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat
 • : Dr. Garau Amengual, Jaime
 • : 2
B-IEHM002
 • : Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat
 • : Dr. Garau Amengual, Jaime
 • : 1
B-LAF001
 • : Laboratori en Ciències de l’Activitat Física
 • : Dr. Ferrer Reynes, Miguel David
 • : 1
 • Victoria María Costa Ribas admés
 • Elisa Diaz Grijuela Suplent 1
B-LAF002
 • : Laboratori en Ciències de l’Activitat Física
 • : Dr. Pons Biescas, Antoni
 • : 1
Juan Manuel Humbert Garcia admés
B-LAF003
B-LBNB001
 • : Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia
 • : Dr. Ribot Riutort, Joan
 • : 1
B-LBNB002
 • : Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia
 • : Dr. Ribot Riutort, Joan
 • : 1
B-LICLE001
 • : Laboratori d'Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental
 • : Dr. Barceló Coblijn, Lluís
 • : 1
Antoni Caldentey Gelabert admés
B-LIDIB001
 • : Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de la Universitat de les Illes Balears
 • : Dra. Capellà Roig, Margalida
 • : 1
Jilin Ye Lin admés
B-LIDIB002
 • : Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de la Universitat de les Illes Balears
 • : Dra. Capellà Roig, Margalida
 • : 1
Nerea Helena Bilbao Roldán admés
B-LIFAC001
 • : Laboratori d'Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència
 • : Dra. Orte Socías, María del Carmen
 • : 1
Mireia Sandra Bernaldo Martorell admés
B-LIFAC003
B-LIFAC004
 • : Laboratori d'Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència
 • : Dra. Orte Socías, María del Carmen
 • : 1
Emmanuelle Gelabert Mayol admés
B-LMA001
B-LQA001
B-LRA001
 • : Laboratori de Radioactivitat Ambiental
 • : Dr. Borrás López, Antonio
 • : 1
Julia González San Juan admés
B-OCDS001
 • : Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
 • : Dr. Aguiló Pons, Antonio
 • : 1
Álvaro Sánchez Robles admés
B-OCDS002
 • : Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
 • : Dr. Aguiló Pons, Antonio
 • : 1
B-OCDS003
 • : Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
 • : Dr. Aguiló Pons, Antonio
 • : 1
B-OIDH001
 • : Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes
 • : Dra. Bosch Fiol, Esperanza
 • : 1
B-OSD002
 • : Oficina de Suport a la Docència
 • : Dr. Vidal Conti, Josep
 • : 1
Percy Hans Pérez Chaname admés
B-OSR001
B-PORT001
B-PORT002
B-PORT003
B-PORT005
B-PORT006 Lidia Pérez Pérez admés
B-PORT007
B-PORT008
B-PRCA001
B-SAC001
B-SAGA002
B-SAGA003 Tania Barbara Mut Rodríguez admés
B-SEQUA001
B-SEQUA002
B-SP001 Margarita Mansilla Pericas admés
B-SUAP001
 • : Servei Universitari d'Atenció Psicològica
 • : Dr. Servera Barceló, Mateu
 • : 1
Maria Magdalena Rosselló Vaquer admés
B-SUAP002
B-UOM001 Neus Llompart Porcel admés
B-UOM003 Stephany Muñoz Valero admés
B-UOM004 Maria Concepció Bonany Pages admés
B-USS001
B-USS002
B-USS003
B-VCUS001
 • : Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable
 • : Dr. Aguiló Pons, Antonio
 • : 1
B-VCUS002
 • : Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable
 • : Dr. Aguiló Pons, Antonio
 • : 1
B-VE001
B-VE002 Maria Antonia Perelló Rosselló admés
B-VE003
B-VIT001