Escoltar

Perfil de les places d'alumnat col·laborador de tipus B (Alumnes matriculats a un estudi de grau)

Convocatòria pública extraordinària (del dia 28 d’octubre de 2019 al dia 31 d’octubre de 2019 )

  • Informació actualizada a dia 14 de novembre de 2019
  • 1 Crèdit ECTS = 25 hores / 1 crèdit remunerat = 60€
  • Als alumnes de la Facultat d'Educació no els reconeixerem cap crèdit, encara que la plaça n'ofereixi.
Plaça Nom del/la tutor/a Crèdits
(remunerats/per reconèixer)
Places disponibles
B-ARQ001 - Arqueòdrom Dr. García Rosselló, Jaime Manuel 6 ( 6 / 6 ) 0 de 6
B-CADPA001 - Càtedra d'Atenció a la dependència i Promoció de l'Autonomia Personal Dra. Orte Socías, María del Carmen 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-CEDOC001 - Centre d’Estudis i Documentació Contemporània Dr. Serra Busquets, Sebastià 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-CEDOC002 - Centre d’Estudis i Documentació Contemporània Dr. Serra Busquets, Sebastià 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
B-CEDOC003 - Centre d’Estudis i Documentació Contemporània Dr. Serra Busquets, Sebastià 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
B-CEDOC004 - Centre d’Estudis i Documentació Contemporània Dr. Serra Busquets, Sebastià 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
B-CEP002 - Centre d’Estudis de Postgrau Dr. Santamarta Martínez, Rubén 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-CEP003 - Centre d’Estudis de Postgrau Dr. Santamarta Martínez, Rubén 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
B-CEP004 - Centre d’Estudis de Postgrau Dr. Santamarta Martínez, Rubén 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
B-DIR001 - Direcció de l’estratègia de comunicació i promoció institucional Dr. Fernández Coca, Antonio 6 ( 0 / 6 ) 0 de 1
B-DIR002 - Direcció de l’estratègia de comunicació i promoció institucional Dr. Fernández Coca, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 0 de 3
B-DLAB001 - Demolab Molinos Homar, Francisca María 6 ( 6 / 6 ) 10 de 20
B-DLAB002 - Demolab Dra. Nogales Fernández, Balbina 3 ( 3 / 3 ) 1 de 4
B-DLAB003 - Demolab Dra. Nogales Fernández, Balbina 6 ( 6 / 6 ) 0 de 1
B-DTEC001 - Demotec Molinos Homar, Francisca María 6 ( 6 / 6 ) 6 de 12
B-EDUIB001 - Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears Dra. Rodríguez Guerrero, Ana María 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-EDUIB002 - Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears Dra. Rodríguez Guerrero, Ana María 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
B-EPS002 - Escola Politècnica Superior Dra. Carrasco Martorell, Lorenza 6 ( 6 / 0 ) 2 de 7
B-EPS003 - Escola Politècnica Superior Dra. Carrasco Martorell, Lorenza 3 ( 3 / 3 ) 2 de 3
B-FC002 - Facultat de Ciències Dr. Amengual Colom, Antonio 3 ( 0 / 3 ) 3 de 3
B-FD001 - Facultat de Dret Dra. Montserrat Sánchez-Escribano, Maria Isabel 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-FD002 - Facultat de Dret Dra. Montserrat Sánchez-Escribano, Maria Isabel 3 ( 0 / 3 ) 2 de 2
B-FD003 - Facultat de Dret Dra. Montserrat Sánchez-Escribano, Maria Isabel 6 ( 0 / 6 ) 1 de 1
B-FE002 - Facultat d’Educació Dr. Oliver Torelló, Josep Lluís 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1
B-FE003 - Facultat d’Educació Dr. Muntaner Guasp, Juan Jorge 6 ( 6 / 0 ) 0 de 4
B-FEE003 - Facultat d’Economia i Empresa Dr. Carretero Gómez, José María 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-FEE004 - Facultat d’Economia i Empresa Dra. Payeras Llodrá, Margarita 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-FEE006 - Facultat d’Economia i Empresa Dra. Payeras Llodrá, Margarita 6 ( 0 / 6 ) 0 de 1
B-FFL002 - Facultat de Filosofia i Lletres Dra. Barceló Crespí, María 3 ( 0 / 3 ) 0 de 1
B-FFL003 - Facultat de Filosofia i Lletres Dr. Sales Gelabert, Tomeu 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
B-FIF002 - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia Dr. Fernández Domínguez, Juan Carlos 6 ( 0 / 6 ) 0 de 1
B-FIF003 - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia Dra. Salinas Bueno, Josune 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
B-FIF004 - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia Dra. Salinas Bueno, Josune 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
B-FIF005 - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia Dra. Salinas Bueno, Josune 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
B-FIF006 - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia Dra. Miró Bonet, Rosa 6 ( 0 / 6 ) 1 de 1
B-FM001 - Facultat de Medicina Dra. Roca Salom, María del Pilar 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-FM002 - Facultat de Medicina Dra. Roca Salom, María del Pilar 6 ( 0 / 6 ) 0 de 1
B-FP001 - Facultat de Psicologia Dr. Nadal Roberts, Marcos 6 ( 0 / 6 ) 0 de 1
B-GNC001 - Grup Nutrició Comunitaria i Estrès Oxidatiu Dr. Tur Marí, Josep Antoni 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-IAC3001 - Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB Dra. Sintes Olives, Alicia Magdalena 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-IEHM001 - Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat Dr. Garau Amengual, Jaime 3 ( 0 / 3 ) 2 de 2
B-IEHM002 - Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat Dr. Garau Amengual, Jaime 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-LAF001 - Laboratori en Ciències de l’Activitat Física Dr. Ferrer Reynes, Miguel David 6 ( 0 / 6 ) 0 de 1
B-LAF002 - Laboratori en Ciències de l’Activitat Física Dr. Pons Biescas, Antoni 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-LAF003 - Laboratori en Ciències de l’Activitat Física Dr. Tur Marí, Josep Antoni 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
B-LBNB001 - Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia Dr. Ribot Riutort, Joan 3 ( 3 / 0 ) 1 de 1
B-LBNB002 - Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia Dr. Ribot Riutort, Joan 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
B-LICLE001 - Laboratori d'Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental Dr. Barceló Coblijn, Lluís 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-LIDIB001 - Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de la Universitat de les Illes Balears Dra. Capellà Roig, Margalida 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-LIDIB002 - Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de la Universitat de les Illes Balears Dra. Capellà Roig, Margalida 6 ( 0 / 6 ) 0 de 1
B-LIFAC001 - Laboratori d'Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència Dra. Orte Socías, María del Carmen 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-LIFAC003 - Laboratori d'Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència Dra. Orte Socías, María del Carmen 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
B-LIFAC004 - Laboratori d'Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència Dra. Orte Socías, María del Carmen 3 ( 0 / 3 ) 0 de 1
B-LMA001 - Laboratori de Música i Art Dra. Berbel Gómez, Noemy 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-LQA001 - Laboratori de Química Analítica Ambiental Dr. Cerdà Martín, Víctor 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-LRA001 - Laboratori de Radioactivitat Ambiental Dr. Borrás López, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-OCDS001 - Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat Dr. Aguiló Pons, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-OCDS002 - Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat Dr. Aguiló Pons, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-OCDS003 - Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat Dr. Aguiló Pons, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-OIDH001 - Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes Dra. Bosch Fiol, Esperanza 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-OSD002 - Oficina de Suport a la Docència Dr. Vidal Conti, Josep 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-OSR001 - Oficina de Suport a la Recerca Dr. Homar Santaner, Víctor 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-PORT001 - Programa d'Orientació i Transició a la Universitat Molinos Homar, Francisca María 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-PORT002 - Programa d'Orientació i Transició a la Universitat Molinos Homar, Francisca María 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
B-PORT003 - Programa d'Orientació i Transició a la Universitat Molinos Homar, Francisca María 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
B-PORT005 - Programa d'Orientació i Transició a la Universitat Dr. Capellà Galmés, Miquel Àngel 3 ( 3 / 0 ) 1 de 1
B-PORT006 - Programa d'Orientació i Transició a la Universitat Dra. Picornell Belenguer, Caterina Mercè 3 ( 3 / 0 ) 0 de 1
B-PORT007 - Programa d'Orientació i Transició a la Universitat Dr. Capellà Galmés, Miquel Àngel 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
B-PORT008 - Programa d'Orientació i Transició a la Universitat Dra. Picornell Belenguer, Caterina Mercè 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
B-PRCA001 - Proves Cangur Dra. Petro Balaguer, Ana Belén 6 ( 3 / 3 ) 2 de 2
B-SAC001 - Servei d’Activitats Culturals Dra. Seguí Pons, Joana Maria 3 ( 3 / 3 ) 3 de 3
B-SAGA002 - Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica Dra. Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel 3 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-SAGA003 - Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica Dra. Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel 3 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-SEQUA001 - Servei d'Estadística i Qualitat Universitària Mairata Creus, María Jesús 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-SEQUA002 - Servei d'Estadística i Qualitat Universitària Mairata Creus, María Jesús 6 ( 0 / 6 ) 2 de 2
B-SP001 - Servei de Prevenció Dr. Barceló Oliver, Miquel 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-SUAP001 - Servei Universitari d'Atenció Psicològica Dr. Servera Barceló, Mateu 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-SUAP002 - Servei Universitari d'Atenció Psicològica Dr. Servera Barceló, Mateu 6 ( 0 / 6 ) 1 de 1
B-UOM001 - Universitat Oberta per a Majors Dr. Gamundí Gamundí, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 2
B-UOM003 - Universitat Oberta per a Majors Dr. Gamundí Gamundí, Antonio 6 ( 0 / 6 ) 1 de 2
B-UOM004 - Universitat Oberta per a Majors Dr. Gamundí Gamundí, Antonio 6 ( 0 / 6 ) 1 de 2
B-USS001 - Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible Dr. Aguiló Pons, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-USS002 - Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible Dr. Aguiló Pons, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-USS003 - Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible Dr. Aguiló Pons, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-VCUS001 - Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable Dr. Aguiló Pons, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-VCUS002 - Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable Dr. Aguiló Pons, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-VE001 - Vicerectorat d'Estudiants Dra. Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-VE002 - Vicerectorat d'Estudiants Dra. Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-VE003 - Vicerectorat d'Estudiants Dra. Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1
B-VIT001 - Vicerectorat d'Innovació i Transferència Dr. Alorda Ladaria, Bartomeu 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1