Escoltar

Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2019-20 - perfil de la plaça EPS035 - Escola Politècnica Superior

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • EPS035
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 0 de 1
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
  • Alumnes de 3r o 4t curs dels graus tècnics (Enginyeria Industrial i Telemàtica) interessats per aprofundir en els camps dels mercats energètics, i en especial els relacionats amb la generació eòlica distribuïda. Es requereix una certa base matemàtica, estadística, i uns coneixements basics de programació (d’algun llenguatge com ara Phyton, MATLAB, C++...).
 • Tasques per fer
  • Desenvolupament d'una eina de previsió de la generació eòlica distribuïda, amb horitzons d'hores a dies, a partir de dades climàtiques. Aquesta eina es basarà en l’ús de tècniques d'aprenentatge automàtic (machine learning) i, si escau, la seva acceleració hardware (segons l’interès de l’alumne), que permetran abordar la previsió per a diferents horitzons temporals (d'hores a dies).
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • Permetre als alumnes col·laboradors introduir-se i formar-se en el camp de la generació eòlica distribuïda i la seva integració en el mercat elèctric ibèric, que fixa el cost de l'energia elèctrica hora a hora. A la vegada es dotarà els alumnes de la capacitat de desenvolupar eines de previsió de sèries temporals en els sistemes i mercats energètics mitjançant tècniques d'aprenentatge automàtic.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracte acadèmic + currículum