Escoltar

Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2019-20 - perfil de la plaça EPS030 - Escola Politècnica Superior

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • EPS030
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 1 de 1
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
  • Estudiants d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural.
 • Tasques per fer
  • - Col·laborar en tasques de recerca en l'estudi de la incidència de 'Xylella fastidiosa' a cultius llenyosos de les Illes Balears - Recollir mostres, avaluar els símptomes i preparar el processament de les mostres que s'han d'analitzar - Relacionar l'afectació dels cultius amb factors ambientals. - Una part de la beca es desenvoluparà a l'estiu, quan la incidència de la malaltia és més manifesta
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • - Adquirir destreses en els procediments habituals de la recerca en el camp de l'agronomia. - Participar en el tractament de la malaltia provocada per 'Xylella fastidiosa', la qual té una gran trascendència a l'agricultura
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracte acadèmic + currículum