Escoltar

Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2019-20 - perfil de la plaça EPS028 - Escola Politècnica Superior

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • EPS028
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 0 de 1
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
  • - Haver cursat algunes de les assignatures d'estructures o estar-hi matriculat. - Motivació per aprendre sobre el comportament estructural del formigó i de l'acer. - Maneig bàsic de: programari de dibuix, Word i Excel.
 • Tasques per fer
  • Realització d'assaigs experimentals: - Preparació de provetes - Preparació d'estris per als assaigs - Realització d'assaigs - Recull de dades resultat dels assaigs Anàlisi de les dades experimentals: - Realització de gràfics - Interpretació dels resultats
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • Les tasques descrites consisteixen en el desenvolupament d'assaigs experimentals d'elements estructurals de formigó i acer a escala reduïda. Aquests assaigs serviran per valorar el comportament conjunt dels dos materials provant diferents configuracions per tractar d'obtenir-ne l'òptima.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracto académico + currículum