Escoltar

Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2019-20 - perfil de la plaça EPS027 - Escola Politècnica Superior

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • EPS027
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 0 de 1
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
  • Coneixements de Shell d'Unix i ganes d'aprendre.
 • Tasques per fer
  • A la internet de les coses, el desplegament d'aplicacions a prop dels usuaris i d'altres dispositius suposarà una millora de la qualitat del servei. El candidat utilitzarà eines de Cisco per al desplegament d'aplicacions en el paradigma de Fog Computing. Entre les tasques destaquem el disseny i programació d'aplicacions, el desplegament en entorns simulats i físics, i el monitoratge amb les aplicacions específiques que ha proposat Cisco, com són Cisco IOx i Cisco Fog Director. Les tecnologies i els llenguatges amb els quals es treballarà són: Docker, Python, Git, i els propis de Cisco.
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • En aquesta plaça es treballen competències incloses en perfils laborals com ara DevOps, amb una gran demanda al món laboral. També aquestes funcions són rellevants en els objectius d'un projecte nacional de recerca.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Currículum