Escoltar

Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2019-20 - perfil de la plaça EPS025 - Escola Politècnica Superior

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • EPS025
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 1 de 1
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
  • Coneixements de programació, preferiblement Python. Seria recomanable, encara que no imprescindible, que també tingués coneixements de processament d'imatges i de visió per computador.
 • Tasques per fer
  • Les tasques que es duran a terme en aquesta plaça tenen l'objectiu d'identificar i de classificar de manera automàtica objectes 3D en entorns submarins, a partir d'imatges captades per càmeres estèreo. En particular, es desenvoluparan xarxes neuronals profundes per al processament de les imatges captades per un robot autònom submarí. A més, també hi haurà tasques de col·laboració en les sortides de camp que es facin a la mar amb els robots.
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • L'alumne es familiaritzarà amb conceptes de robòtica submarina, processament d'imatges i aprenentatge profund.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracto académico + currículum