Escoltar

Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2019-20 - perfil de la plaça EPS024 - Escola Politècnica Superior

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • EPS024
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 1 de 1
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
  • Coneixements de programació
 • Tasques per fer
  • - Recopilar la informació sobre la posició de la UIB en els diferents rànquings en els quals participa - Estructurar les dades de posicionament de la UIB de manera que en permeti la consulta fàcil i l'extracció d'informes. - Desenvolupar una aplicació que faciliti el maneig de les dades relatives a la posició de la UIB en els rànquings nacionals i internacionals - Col·laborar en la recopilació i gestió de les dades de la UIB (docència, recerca, projecció internacional...), propiciant així més bon posicionament de la nostra Universitat en els rànquings en els quals participi
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • La UIB acaba de ser classificada entre les 500 millors universitats del món segons el rànquing de Xangai. A més d'aquest rànquing, la UIB participa en molts d'altres d'abast estatal i internacionals. Les tasques definides en aquesta plaça s'orienten a continuar millorant la posició de la UIB en aquests rànquings.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracto académico + currículum