Escoltar

Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2019-20 - perfil de la plaça EPS022 - Escola Politècnica Superior

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • EPS022
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 1 de 11
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Comissió
 • Requisits
  • Haver estat seleccionat prèviament pel programa de tutories entre iguals de l'EPS.
 • Tasques per fer
  • Les descrites al programa: <http://eps.uib.es/programa-de-tutoria-entre-iguals/>.
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • El descrit al programa: <http://eps.uib.es/programa-de-tutoria-entre-iguals/>.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a