Escoltar

Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2019-20 - perfil de la plaça EPS020 - Escola Politècnica Superior

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • EPS020
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 0 de 1
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
  • - Alumnes dels darrers cursos d'Enginyeria Informàtica (preferentment) o d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica amb bons coneixements de programació - Coneixements de GNU/Linux i de programació en C++ o Matlab/Python
 • Tasques per fer
  • - Suport en les tasques de simulació i programació de sistemes multi-robot/multiagent basats en intel·ligència d'eixam i subhastes - Programació de robots mòbils - Administració de la infraestructura (servidors, configuració de vehicles, etc.) per a la implementació i testeig d'aquests sistemes
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • L'alumne ampliarà els seus coneixements sobre intel·ligència artificial, robòtica i programació de sistemes. A més, s'iniciarà en tasques de recerca pròpies de l'àrea.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracte acadèmic + currículum