Escoltar

Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2019-20 - perfil de la plaça EPS017 - Escola Politècnica Superior

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • EPS017
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 0 de 1
 • Crèdits
  • 3
 • Per reconèixer
  • 3
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
  • Alumnes de 2n, 3r i 4t cursos del grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural.
 • Tasques per fer
  • Col·laborar en tasques de recerca, especialment tasques de laboratori relacionades amb l'anàlisi de mostres d'oli i d'olivera.
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • Acostar-se a les tasques pròpies de la recerca. Es fomenta l'aprenentatge de diferents tècniques d'anàlisi al laboratori.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracte acadèmic