Escoltar

Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2019-20 - perfil de la plaça EPS016 - Escola Politècnica Superior

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • EPS016
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 0 de 1
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
  • Alumne d'Informàtica que hagi superat l'assignatura Estructura de Dades.
 • Tasques per fer
  • Implementació d'estructures de dades que permetin la interacció d'un usuari mitjançant un navegador web.
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • L'alumne podrà posar en pràctica coneixements de l'assignatura Estructura de Dades i veure com es poden implementar en altres llenguatges de programació. Per altra banda, es posaran en pràctica altres coneixements de la carrera relacionats amb el desenvolupament web o els repositoris de codi.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracte acadèmic