Escoltar

Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2019-20 - perfil de la plaça EPS014 - Escola Politècnica Superior

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • EPS014
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 2 de 2
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
  • Coneixement d'electrònica de sistemes electrònics basats en microcontroladors. Coneixements informàtics de programació orientada a internet. Coneixements bàsics de programació en Python.
 • Tasques per fer
  • - Suport tècnic a la creació d'un sistema de captura de dades per al seguiment de medicaments fora de l'hospital mitjançant tecnologies IoT. - Suport tècnic experimentant amb transmissors LoRaWAN per a la xarxa autonòmica IoTIB.
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • Aprendre conceptes bàsics de les tecnologies IoT Aplicació pràctica dels coneixements d'electrònica i computació apresos a les titulacions de grau de Telemàtica, Enginyeria Industrial i/o Informàtica.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracte acadèmic + currículum