Escoltar

Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2019-20 - perfil de la plaça EPS013 - Escola Politècnica Superior

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • EPS013
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 0 de 2
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
  • Estudiants del grau d'Enginyeria Telemàtica o Informàtica amb qualque coneixement de programació.
 • Tasques per fer
  • L'estudiant aprendrà diferents temes relacionats amb la seguretat. Les tasques estaran relacionades amb l'interès i les aptituds de l'alumne en els diferents aspectes de la seguretat, com els comentats al camp 'Interès de la plaça'.
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • L'estudiant aprofundirà en temes relacionats amb diferents aspectes de la seguretat, com poden ser ciberseguretat, cadena de blocs ('blockchain'), entre d'altres. Aquesta és una faceta necessària tant en l'àmbit de la recerca com en el professional.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracte acadèmic + currículum