Escoltar

Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2019-20 - perfil de la plaça EPS009 - Escola Politècnica Superior

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • EPS009
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 0 de 2
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
  • Estudiants del grau d'Enginyeria Informàtica que hagin superat satisfactòriament totes les assignatures del primer curs i que tinguin conèixements bàsics de C++ i Python.
 • Tasques per fer
  • - Implementació i optimització de codi per als problemes d'eliminació del renou, fluxe òptic i superesolució d'imatges i vídeo en càmeres de telèfons mòbils - Desenvolupament d'algoritmes d'aprenentatge profund ('deep learning') per resoldre problemes en l'àmbit de treball del grup de recerca i amb vinculació als diferents projectes actius
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • - Col·laborar amb un grup de recerca i iniciar-se en tasques de recerca vinculades a la visió per ordinador i el tractament digital d'imatges i de vídeo - Iniciar-se en l'aprenentatge profund (deep learning) per resoldre problemes vinculats al tractament d'imatges i de vídeo
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracte acadèmic + currículum