Escoltar

Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2019-20 - perfil de la plaça EPS008 - Escola Politècnica Superior

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • EPS008
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 1 de 1
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
  • Ser estudiant del grau de Matemàtiques; haver superat amb èxit la totalitat de les assignatures de primer curs, i tenir interès per a la docència de Matemàtiques a través d'eines en xarxa.
 • Tasques per fer
  • Seguiment i millora del curs zero en línia de Matemàtiques. Principalment, es faran tasques de traducció de vídeos del curs al castellà i elaboració de nous continguts enfocats al tema: integrals.
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • Coneixement de les necessitats dels estudiants que es matriculen al curs zero de Matemàtiques. Presa de contacte amb el món de la docència no presencial. Necessitat d'elaborar textos i traduccions matemàtiques rigoroses i d'utilitat per la comunitat universitària.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracte acadèmic + currículum