Escoltar

Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2019-20 - perfil de la plaça EPS004 - Escola Politècnica Superior

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • EPS004
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 1 de 1
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
  • Estudiant de 4t curs d'Enginyeria Informàtica, amb intenció de fer el TFG (en la temàtica d'aquesta plaça) durant el període d'alumne col·laborador (curs 2019-20). Haver cursat les assignatures Gestió de Projectes i Processos, i Qualitat de Software.
 • Tasques per fer
  • T1. Identificar els elements docents, les activitats avaluatives i els recursos que es necessiten per impartir i avaluar l’assignatura Gestió de Projectes T2. Representar el mapa de la cadena de valor actual de l'assignatura, amb tots els processos, activitats i recursos que la formen T3. Analitzar i revisar la cadena de valor aplicant els set principis Lean. Calcular els temps d’execució i d’espera de les diferents activitats T4. Millorar la cadena de valor intentant reduir els set rebuigs típics. Dissenyar el mapa de la nova cadena de valor
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • La finalitat és aplicar els principis del Lean Thinking a l'entorn de la docència universitària. Es tracta d’analitzar la cadena de valor d'una assignatura i detectar-ne els elements que no aporten valor a l’aprenentatge dels estudiants. Es pretén crear un nou model de processos que inclogui les activitats essencials i recomani tècniques i eines per atorgar valor de manera continuada.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracte acadèmic