Escoltar

Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2019-20 - perfil de la plaça EPS003 - Escola Politècnica Superior

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • EPS003
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 1 de 1
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
  • Alumnes del grau d'Edificació que tinguin completats 60 ECTS del grau. Es valorarà la qualitat dels mèrits indicats al currículum del sol·licitant, a més de l'expedient acadèmic.
 • Tasques per fer
  • Col·laborar en activitats de recerca lligades a la sostenibilitat en l'àmbit de l'edificació, principalment en relació amb la qualitat de l'aire interior i l'eficiència energètica. Les tasques que s'han de dur a terme estaran enfocades a l'estudi i a la realització d'assaigs per mesurar la qualitat de l'aire interior d'edificis de diferent ús, i a elaborar estratègies de millora per al confort interior i la salut dels ocupants d'un edifici en funció de les característiques arquitectòniques.
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • En el camp de l'edificació, l'aspecte sostenible ha adquirit molta d'importància els últims anys, per la qual cosa és necessari fer recerca per comptar amb solucions innovadores que influeixin de manera positiva en la gestió energètica d'edificis, en el respecte al medi ambient i en la millora del confort interior i de la salut dels ocupants.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracto académico + currículum