Escoltar

Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2019-20 - perfil de la plaça EPS002 - Escola Politècnica Superior

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • EPS002
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 1 de 1
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Comissió + Tutor
 • Requisits
  • Haver aprovat l'assignatura de Química de primer del GEAM.
 • Tasques per fer
  • Les tasques de formació i recerca consistiran a desenvolupar nous mètodes analítics per avaluar els efectes fisiològics i de productivitat vegetal de la possible presència de microplàstics a l'aigua regenerada a les depuradores d'aigua residual i fang. Forma part del projecte de recerca del grup FI-TRACE, finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (CTM2017-84763-C3-3R)
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • L'alumne/a s'integrarà a un grup de recerca multidisciplinari i adquirirà coneixements útils per al seu futur professional en l'àrea ambiental.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracte acadèmic + currículum