Escoltar

Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2019-20 - perfil de la plaça EPS001 - Escola Politècnica Superior

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • EPS001
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 0 de 1
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
  • L'estudiant ha de ser dels últims cursos dels estudis del GMAT. A més, l'estudiant ha d'estar interessat a iniciar-se en tasques de recerca.
 • Tasques per fer
  • L'estudiant aprofundirà en l'estudi de mètodes per a la presa de decisions mitjançant l'ús de tècniques difuses, mesures de similitud i estructures mètriques generalitzades. Els mètodes estudiats permetran desenvolupar tècniques de decisió d'utilitat en diverses branques d'Enginyeria, Economia i Medicina.
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • L'estudiant adquirirà els conceptes i la metodologia propis de recerca en algunes de les línies que actualment desenvolupa el grup de recerca MOTIBO. L'activitat desenvolupada permetrà a l'alumne d'elaborar un TFG.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracto académico + currículum