Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2018-19 - perfil de la plaça FM005 - Facultat de Medicina

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • FM005
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 0 de 1
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
  • Alumne/a de la Facultat de Medicina.
 • Tasques per fer
  • Ajudar en la investigació sobre el càncer. Recollida, manipulació i tractament de dades de pacients de càncer, per correlacionar-les amb els resultats obtinguts per experimentació.
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • Aprendre a recollir informació mèdica d'interès en la realització d'estudis científics, així com integració en un grup de recerca multidisciplinari d'oncologia, fet que permetrà treballar en equip i conèixer noves tècniques diagnòstiques.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracte acadèmic