Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2018-19 - perfil de la plaça FM004 - Facultat de Medicina

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • FM004
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 0 de 1
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
  • Alumne/a de la Facultat de Medicina.
 • Tasques per fer
  • Ajudar en la investigació sobre el càncer. Recollida, manipulació i tractament de dades de pacients de càncer, per correlacionar els resultats obtinguts experimentalment en el grup de recerca.
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • Aprendre a recollir informació mèdica d'interès en la realització d'estudis d'investigació. Així mateix l'alumne/a s'integrarà en un grup multidisciplinari d'oncologia, fet que li permetrà treballar en equip i conèixer les noves tècniques de diagnòstic.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracte acadèmic