Alumnat col·laborador de tipus A - curs 2018-19 - perfil de la plaça FM002 - Facultat de Medicina

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • FM002
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 1 de 1
 • Crèdits
  • 3
 • Per reconèixer
  • 3
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
 • Tasques per fer
  • Col·laboració en projectes d'investigació relacionats amb la resistència als antibiòtics. Tasques concretes: - Estudis de sensibilitat in vitro, incloent l'avaluació de nous antibiòtics. - Tècniques moleculars per a l'estudi dels mecanismes de resistència i l'anàlisi de brots epidèmics per patògens multiresistents. - Models animals d'infecció.
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracto académico + currículum