Escoltar

Places d'alumnes col·laboradors. Bases i perfil de les places. 2019-20

Convocatòria pública extraordinària (del dia 18 de novembre de 2019 al dia 22 de novembre de 2019 )

  • Informació actualizada a dia 20 de novembre de 2019
  • S'ha de presentar la sol·licitud "Sol·licitud d'alumne col·laborador" a través de UIBdigital
  • Recordau adjuntar la documentació exigida per a cada plaça

Tipus A (col·laboració en tasques d'investigació, lligat al personal docent i investigador de les facultats i escoles )

Tipus B (col·laboració en tasques de recerca i pràctiques, lligada a serveis)