Places d'alumnes col·laboradors. Bases i perfil de les places. 2019-20

Convocatòria pública normal (del dia 1 d’octubre de 2019 al dia 4 d’octubre de 2019 )

  • Els perfils i les places es faran públics a partir de dia .
  • Informació actualizada a dia 18 de juliol de 2019

Tipus A (col·laboració en tasques d'investigació, lligat al personal docent i investigador de les facultats i escoles )

Tipus B (col·laboració en tasques de recerca i pràctiques, lligada a serveis)

Tipus C (col·laboració en projectes d'innovació i millora de la qualitat docent)