Escoltar

Grau de Turisme

240 crèdits - Facultat de Turisme

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Preinscrits 776 797 723 924 818 780
Nou ingrés 149 155 149 146 155 156
Nou ingrés SIIU 121 133 125 125 137 133
Matriculats 562 618 656 678 673 682
Titulats 51 60 85 84 88 91
Places 140 170 170 180 180 180

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 33% 38% 16%
Taxa d'abandonament 28% 33% 29%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'eficiència dels graduats 91% 90% 85% 86% 91% 93%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 84% 86% 83% 84% 82% 83%
Taxa de rendiment 76% 77% 76% 75% 74% 74%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

En relació amb la durada

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Durada mitjana 5 5 5 5 5 5

La durada mitjana dels estudis mesura el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a graduar-se. La població de referència és la població òptima.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Narek Davtyan
La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat de Turisme

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Verificació BOE Pla d'estudis quarta modificació 20/04/2020
Seguiment Informe de seguiment extern (2017-18) 29/11/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Verificació Memòria quarta modificació 26/03/2018
Verificació Informe quarta modificació 26/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Acreditació Resolució del Consell de Ministres 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 26/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/11/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 13/02/2015
Verificació Memòria tercera modificació 06/02/2015
Verificació Informe tercera modificació 06/02/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) 25/07/2014
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) 06/02/2013
Verificació Memòria segona modificació 18/09/2012
Verificació Informe segona modificació 18/09/2012
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) 26/01/2012
Verificació Memòria primera modificació 19/12/2011
Verificació Informe primera modificació 19/12/2011
Verificació BOE Pla d'estudis verificat 28/06/2010
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 30/10/2009
Verificació Memòria del títol oficial 18/06/2009
Verificació Informe final de verificació 18/06/2009

Treballs de Fi de Grau

 • ¿Es el ecoturismo realmente sostenible?
 • ''Overtourism'': Análisis desde la perspectiva de los agentes: Turista y Residente
 • 20 aniversario de Tourism Geographies: Una revisión bibliométrica
 • Actituds dels residents cap al desenvolupament dels hotels boutique en els en els centres històrics de les ciutats: el cas de Palma
 • Airbnb rental listing database for the case of Barcelona
 • Anàlisi comptable comparatiu de dues empreses comercials
 • Anàlisi comptable comparatiu de dues empreses d'allotjament (2)
 • Análisis bibliométrico del campo 'tourism, leisure & hospitality' en Europa
 • Análisis contable comparativo de dos empresas hoteleras
 • Análisis Contable Comparativo de dos empresas hoteleras
 • Análisis cuantitativo sobre los efectos de la nueva Ordenanza municipal de ocupación de vía pública de Palma en el sector de restauración.
 • Análisis de la tendencia y la estacionalidad de la población activa (EPA) del sector turístico. Diferencia entre sectores.
 • Análisis del fenómeno del Overtourism. Diagnóstico en destinos urbanos europeos y estudio específico de Palma
 • Análisis de los datos de Google Trends para predecir la demanda turística en Barcelona
 • Análisis del turismo de ocio y borrachera en Mallorca
 • Análisis de viabilidad de un proyecto de inversión en empresas del sector servicios
 • Ánalisis de viabilidad de un royecto hotelero
 • Análisis económico-financiero del grupo Thomas Cook (2014-2018)
 • Analysis of Health Tourism in Mallorca
 • Analyzing Big Data to discover new touristic products
 • Commercialization and feasibilty of a bussines idea :3D Impression applied to tourism.
 • Deconstruction of the good-and-bad tourism perception
 • De la Raó a la Emoció: Les Noces a Mallorca i Flandes
 • De Miramar a Son Marroig. Una ruta por la Serra de Tramuntana
 • DESARROLLO DE MODELO DE NEGOCIO PARA EL SECTOR TURÍSTICO DE EL SALVADOR – PROPUESTA PARA LA INTRODUCCIÓN DE UN MODELO DE TURISMO RURAL COMUNITARIO
 • Destination Image Construction and Marketing on Instagram:Hangzhou,China
 • DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL MERCADO LABORAL TURÍSTICO
 • Discriminació laboral per gènere a l'Estat Espanyol
 • Diseño de una ruta turístico-cultural. Las iglesias parroquiales del centro histórico de Palma
 • Disposició a pagar dels turistas pels serveis ambientals
 • Ecolabels in the leisure tourism sector – do they attract leisure tourists and are the tourists willing to pay more money for sustainable tourism?
 • Economic-Financial Analysis of Two Transportation Companies. A Case Study of Spanish Air Europa and China Eastern Airlines
 • El deporte como estrategia de diversificación de la oferta turística
 • EL DEPORTE COMO ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA
 • El Eco-etiquetado turístico. Beneficios y costes de adoptar una determinada etiqueta
 • El efecto del riesgo geopolítico global sobre el turismo en España
 • EL IMPACTO DEL BROTE COVID-19 EN LAS ISLAS BALEARES
 • El Turismo que Transforma
 • El valor turístic del llegat jueu a Palma
 • ENVIRONMENTAL CONCERNS OF THE TOURISTS AND RESIDENTS OF MALLORCA
 • Estudio de la estacionalidad en el turismo interno español. Análisis comparativo entre febrero y julio de 2018.
 • Estudio de los principales mercados competidores del sector turístico español
 • Estudio de viabilidad de la apertura de
 • Estudio de viabilidad de un proyecto de reconversión hotelera
 • Estudio de viabilidad de un proyecto hotelero
 • Estudio de viabilidad de un proyecto hotelero: Polar Star Hotel ****
 • Factors que han afectat la recessió de l'turisme heliotrópico de Mallorca i iniciatives per fomentar un turisme competitiu enfront dels altres destinacions de la Mediterrània.
 • Family Business in the Tourism Sector
 • Film Tourism: Proposal of tourism and economic diversification for the Balearics
 • Financial viability analysis of a hospitality business idea
 • Ganadores y perdedores con el cambio de estrategias de negocio turístico
 • Gender biases of the tourism employment in Spain
 • Género y turismo: la discriminación de género y la alta dirección en el sector turístico
 • Gestión de la Reputación Online en empresas hoteleras
 • Guest satisfaction analysis of Airbnb in Calvía and Andratx in 2016 and hotel comparison.
 • Hoteles en edificios singulares del centro histórico de Palma: La expansión de los Hoteles Boutique. El caso concreto de Ibiza.
 • Impacte de l'cobrament de recàrrecs a les agències de viatge per reserves aèries efectuades des d'Amadeus
 • Impacte de l'lloguer de vacances sobre el lloguer residencial
 • Impacte territorial de l'activitat turística de les Balears, d'un turisme de masses a un turisme sostenible
 • Impacto de las energías renovables en un Alojamiento rural
 • Impactos económicos de los sectores relacionados con la moda en Baleares a través de tablas input-output
 • INMIGRACIÓN LABORAL: EL CASO DE LAS ISLAS BALEARES
 • Instagram and tourism development: a practical approach of the economic, social and environmental effects to Bali
 • L'accés a l'habitatge a les Illes Balears: Una investigació descriptiva de l'conflicte amb el lloguer de vacances
 • L'ECONOMIA CIRCULAR HA ARRIBAT PER A QUEDAR-SE: EINA TRANSCENDENTAL PER A REDUIR LES EXTERNALITATS TURÍSTIQUES I GENERAR VALOR
 • L'imperi Contraataca: anàlisi financera de la tornada de Meliá Hotels Internacional SA a l'Ibex 35
 • La distribución en el sector turístico en la era digital
 • La Estacionalidad del turismo. Aplicacion al caso del turismo de los residentes en España (2017)
 • La Estacionalidad y el Turismo de los Residentes en Febrero y Junio de 2018
 • LA ESTACIONALIDAD Y EL TURISMO RESIDENTE 2018
 • La evolucion de internet y como ha afectado al turismo balear
 • La gestió de la reputació online en empreses i destinacions turístiques (en angles)
 • La Gestión de la Reputación Online en Empresas y Destinos Turísticos.
 • La innovación en las empresas familiares
 • La Primavera Árabe y su efecto en el turismo en Túnez
 • La promoción de empresas de alojamiento en la era digital
 • La Responsabilitat Social Corporativa en el Sector Turístic Espanyol: anàlisi i comparativa de RSC en les tres principals cadenes hoteleres espanyoles
 • La utilización de tributos como instrumento para la gestión de espacios turísticos congestionados
 • La viabilidad de una Compañía de Turoperación
 • Les empreses turístiques de les Illes Balears: cap a un turisme sostenible. El cas d'Iberostar Hotels & Resort Group i Garden Hotel
 • LES TRES PRINCIPALS DESSECACIONS DE MALLORCA: ALBUFERA D’ALCÚDIA, PRAT DE SANT JORDI I SALOBRAR DE CALVIÀ Comparativa i Desenvolupament econòmic.
 • Los contratos fijos discontinuos en las Islas Baleares.
 • Marketing Digital en el Sector Turístico
 • Misma comunidad ¿Distinto turismo?
 • Nuevos paradigmas organizacionales.
 • Overtourism, impacts and policies. Asian perspectives: the case of Boracay.
 • Overtourism: comparación de Menorca con dos destinos con saturación turística
 • Overtourism. Impacts and policies. The case of Venice.
 • Passive Income generation through Digital Marketing
 • Pla de Màrqueting i Viabilitat Integral d'un Projecte Empresarial Turístic
 • Plan de Marketing de Hotelbeds
 • Plan de viabilidad para la creación de un agro turismo
 • Potentialities and threats of cruise tourism in the Balearic Islands
 • Preocupaciones de los residentes mallorquines respecto al turismo de la isla
 • Productividad del sector turístico: una comparativa entre España y las Islas Baleares
 • Projecte d´un Itinerari Cultural sobre Mallorca: Lluc
 • Projecte d'un itinerari cultural al Llevant de Mallorca
 • Propuesta metodológica ABC para la clasificación de inventarios en la intermediación hotelera
 • Proyecto de centro de buceo que lucha contra los desechos del fondo marino
 • Proyecto de negocio turístico: Casa rural CasasNuevas
 • Proyecto de Servicio Innovador
 • Reforma i augment de categoria d'un hotel de 3 estrelles
 • Reforma y aumento de categoría de un hotel de 3 a 5 estrellas
 • Research on forecast of Chinese inbound tourism volume: Based on Google Trends
 • Revisión de trabajos empíricos sobre los factores que influyen a la satisfacción laboral en el sector hotelero
 • Robotització en la indústria turística. Implicacions per a les Illes Balears
 • SOSTENiBILIDAD DE LAS CADENAS HOTELERAS
 • Sport as a strategy to diversify the touristic offer - With a focus on sports events in Germany -
 • Swing Dance Festivals: The positive effects of a different type of tourism
 • The Arab Spring and its effect on tourism in Egypt
 • The Hallyu Wave and tourism in South Korea
 • The impact of multiculturalism in the tourism industry. A study case of Airbnb in Mallorca
 • The Impact of Social Media in the Promotion of Tourist Destinations
 • The impact of social media in tourism
 • Tourism and Fashion. The impact of Moda Adlib on Balearic Tourism.
 • Transformación turística del municipio de Calvià. Gestión del enfrentamiento entre lo nuevo y lo viejo.
 • Transformational Tourism and Wellness Tourism: An Integration Project
 • Turisme, turista i mitjans de comunicació: la creació d'una imatge. El cas de Thomas Cook a la premsa britànica
 • Turisme, turista i mitjans de comunicació: la creació d'una marca. L'exemple de Fyre Festival
 • Turisme, turista i mitjans de comunicació. La creació d'una imatge: Magaluf per al Turista Suec. Anàlisi dels Mitjans de Comunicació Online i la Repercussió de Aquests.
 • Turisme MICE a Mallorca des de la perspectiva empresarial: Your Island DMC
 • TURISMO COMUNITARIO COMO ESTRATEGIA DE REVALORIZACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL CANTÓN OTAVALO
 • Turismo espiritual en Mallorca
 • turismo familiar como alternativa de negocio en el mercado turístico balear
 • turismofobia
 • Turismofobia. Percepciones de los residentes en Mallorca.
 • TURISMO SOLO ADULTOS
 • Turismo transformacional: Metamorfosis en Myanmar
 • Un análisis de la fiscalidad de la vivienda vacacional y propuestas de reforma.
 • ¿Cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos mallorquines con respecto al turismo?
 • ¿Qué aspectos de Mallorca atraen a cicloturistas?
 • Actituds dels residents per al desenvolupament dels hotels boutique en els centres històrics de les ciutats. El cas de Palma
 • Alojamiento Turístico en Viviendas de Alquiler. El impacto de las ETV sobre el precio de la vivienda en alquiler.
 • Alternativas al Turismo de Sol y Playa en las Islas Baleares
 • Anàlisi comptable comparatiu de les empreses Ryanair i Norwegian
 • Análisis comparativo del sector turístico en el archipiélago Canario y el archipiélago Balear
 • Análisis comparativo del sector turístico en la isla de Cuba y Mallorca
 • Análisis contable comparativo de dos empresas hoteleras
 • Análisis de la incidencia del turismo deportivo en Mallorca
 • Análisis de la tendencia y la estacionalidad de la rentabilidad hotelera en Mallorca. Diferencias entre municipios de Mallorca.
 • Análisis de la tendencia y la estacionalidad del indicador de presión humana (IPH) en las Islas Baleares. Diferencia entre islas.
 • Análisis del cicloturismo como factor de atracción en las Islas Baleares
 • Análisis del turismo de los residentes (Mayo 2018/Septiembre 2018).
 • Anàlisis econòmic-financer de dues empreses turístiques
 • Análisis Melia Hotels International
 • Analysing the factors of guests’ hotel choice on the island of Mallorca
 • Automatización de alojamientos turísticos
 • Big data in tourism: A case study of an intermediary company of the Balearic Islands
 • CHÁRTER DE RECREO EN IBIZA Y RESPOSABILIDAD SOCIAL
 • Chinese outbound tourists' choice preferences toward European coastal destinations and Majorca’s position in it
 • Contrato del transporte aéreo y notificación ante un cambio de vuelo programado.
 • CREATION OF A PROTOTYPE OF MOBILE APPLICATION ADAPTED TO THE EVOLUTION OF TOURISM: UBICUA
 • Del yacimiento al museo (Ibiza)
 • Depuración y potabilización en la isla de Ibiza
 • Desestacionalitzar Mallorca: El turisme de reunions com a mètode per a fomentar la desestacionalització a l'illa.
 • Discriminación laboral de género: una comparación entre Baleares y otras Comunidades Autónomas
 • Economia col•laborativa i turisme. ¿Nou paradigma en la intermediació de serveis turístics?
 • Economic recovery in Spain and its impact on the tourism sector
 • Efectos del modelo turístico en los trabajadores de las Islas Baleares
 • Efectos del turismo náutico sobre la posidonia de la islas Baleares
 • Efectos económicos de los cruceros en la Ciudad de Palma. Un análisis temporal
 • El castillo de Dalt Vila como recurso turístico
 • El desafío del turismo chino en Ibiza. Luces y sombras
 • El despertar del proveïdor tecnològic AMADEUS IT Group SA en l'Eurostoxx 50
 • El impacto del Brexit en el sector turístico Balear
 • El impacto del turismo en la educación
 • El impuesto sobre las estancias turísticas en las islas baleares: análisis comparativo
 • El lloguer turístic: consequències econòmiques, socials i mediambientals
 • El paradigma Airbnb
 • El turisme de golf a Balears
 • El turisme després de la gran recessió. Una comparativa entre Espanya i les Illes Balears
 • El turismo balear y sus principales competidores. Efectos de la crisis y competencia turística actual.
 • El turismo de compras
 • El turismo de lujo en Ibiza
 • El turismo idiomático en España.
 • El turismo MICE, Ibiza como destino turístico para congresos médicos
 • El turismo rural en Baleares
 • El turismo rural en Mallorca. Efectos sobre la demanda derivados del aumento de las viviendas de alquiler turístico (2007-2019)
 • El turismo rural en Mallorca. Efectos sobre la oferta derivados del aumento de las viviendas de alquiler turístico (2007-2019)
 • Estrategia de promoción: Mallorca como destino potencial del turismo activo en la especialidad de psicobloc
 • Estudio del nivel de cualificación de la población empleada en España
 • Estudio de viabilidad de un proyecto hotelero II
 • Estudio viabilidad Hotel Mayurca 5*
 • Evaluación del impacto de las plataformas de alojamiento turístico sobre los movimientos migratorios de la población de Tenerife.
 • Evolución de las Categorías de Alojamiento Turístico en Ibiza
 • Evolución del número de plazas turísticas y de sus correspondientes precios en relación a las regulaciones.
 • Evolución de los recursos hídricos en la isla de Ibiza
 • Evolución del perfil del turista en Illes Balears
 • Evolución del turismo de cruceros
 • Evolución Turística de Sant Antoni de Portmany
 • Futuro del turista senior europeo
 • Impacte del cobrament de recàrrecs a les AAVV per reserves aèries efectuades des de AMADEUS
 • Impacte territorial de l'activitat turística a les Balears
 • Impacto ambiental del consumo de pescado en relación a la industria turística
 • Impacto del turismo sobre las praderas de posidonia en las islas pitiusas
 • Introduccion al mercado laboral español
 • Investigación Comercial en el Turismo
 • L'imperi contraataca. Anàlisi financera de la tornada de Melià Hotels a l'IBEX-35
 • La brecha salarial por género. Un enfoque hacia el turismo.
 • La fusta d’olivera a Mallorca com a souvenir. Una aproximació al seu estudi des de la perspectiva de la història econòmica.
 • La gestió de la reputació online en empreses i destinacions turístiques
 • La imagen de Mallorca para el turismo Alemán
 • La Imatge de Mallorca per al Turisme Alemany (en anglès)
 • La responsabilidad del transportista aéreo frente al pasajero
 • Las posibilidades culturales de Ibiza
 • La utilización de tributos como instrumento para la gestión de espacios turísticos congestionados
 • Lenguas extranjeras en el mercado turístico de las Islas Baleares
 • Les primeres actuacions de promoció turística de l'illa a través de l'anàlisi del primer llibre d'actas de la sesions de junta directiva, comité executiu i assemblea general del Fomento de Turismo de Ibiza.
 • Limit of tourism- Study on over-tourism behavior in Mallorca, Spain
 • Los impactos de la candidatura Menorca Talayótica sobre el patrimonio prehistórico menorquín
 • Los inicios del turismo en Ibiza y su evolución
 • Los Millennails y su impacto en el sector turístico
 • Mallorca Lesb-friendly
 • Mallorca Marina's Sector: Competitivity Analysis
 • Model de negoci de Roiback
 • Mystery Shooping en el ámbito turístico
 • Necesidades Lingüísticas en los hoteles urbanos de Palma de Mallorca
 • Necesidades Lingüísticas en los museos de Palma
 • Pla de comercialització i viabilitat d'una idea de negoci
 • PLA DE COMERCIALITZACIÓ I VIABILITAT D'UNA IDEA DE NEGOCI
 • Pla de comercialització i viabilitat d'una idea de negoici
 • Plan de lanzamiento de idea innovadora aplicada al sector turístico
 • Plan de Marketing Digital "Finca de café La Cueva”
 • Plataformas digitales y prácticas equitativas en el sector hotelero
 • Posidonia vs Turismo. Repercusión del Decreto 25/2018 sobre el turismo náutico
 • Preliminary exploration on the development of religious and cultural tourism in Hexi Corridor
 • Projecte d'un itinerari cultural de la part forana de Mallorca: Manacor.
 • Proyecto de apertura de hotel bodega en mallorca
 • Proyecto de empresa: Hostal Anubis Ibiza S.L.
 • Radiography of the Tourism Sector in the Dominican Republic
 • Reform and increase of category of a hotel
 • Reforma y aumento de categoría de un hotel de 3 a 5 estrellas
 • Reforma y aumento de un hotel de tres estrellas
 • REIVINDICANDO EL PASADO DE LA ALMENDRA BALEAR Y LAS POSIBLES SINERGIAS ENTRE AGRICULTURA Y TURISMO
 • Research on the Development of Experiential Rural Tourism Products in the Balearic Islands
 • Research on the impact of Chinese Traditional Concept on the Loss of Staff in Economic Chain Hotels ——In case of Home Inn
 • Research on the Influence of Reality Shows on Tourist Destinations
 • Sístemas de Calidad y modelo EFQM como guía en Belmond La Residencia
 • Talasoterapia
 • Techo de cristal en el sector turístico balear
 • The development of static cultural attraction of urban tourism under the background of homogenization: A Comparative Study of Bilbao and Ningbo
 • The holiday rental. Analysis of the commercial system.
 • The Impact of the Arab Spring on Tourism
 • The Status Quo and Countermeasures of Chinese Residents' Outbound Tourism Behavior
 • The use of Virtual Reality in Travel Agencies
 • Transportes en Ibiza: Evolución, problemática e influencia
 • TravelEco, una apuesta hacia el turismo sostenible
 • Turismo de festivales: una alternativa a la estacionalización
 • Turismo experiencial en Ibiza
 • Una ruta cultural pel municipi de Llubí
 • Un destino emergente: Bulgaria. Análisis de las razones por las cuales un país como Bulgaria, se presenta como una alternativa a Mallorca en cuanto a receptor de turismo
 • Viabilidad económica de un proyecto empresarial: contrato de management de un hotel de 3 estrellas en Playa de Palma
 • : La muralla de Palma como recurso turístico y su influencia en la imagen de la ciudad
 • ¿Cuáles son las preferencias de los ciudadanos mallorquines con respecto al turismo?
 • ¿PUEDE UNA COMPAÑÍA DE BAJO COSTE DE AVIACIÓN ALCANZAR DESTINOS DE LARGA DISTANCIA?
 • 25th anniversary of the European Accounting Review: A bibliometric analysis
 • A comparative analysis of travel behavior between Chinese and Spanish university students
 • Anàlisi comptable comparatiu de dues empreses hoteleres (Meliá Hotels International i NH Hotel Group)
 • Anàlisi de viabilitat d’inversió d’un projecte hoteler
 • Anàlisi de viabilitat d’un projecte d’inversió en empreses del sector serveis
 • Anàlisi de viabilitat d’un projecte d’inversió en empreses d’allotjament
 • Anàlisi de Viabilitat Integral d’un projecte empresarial en el sector turístic
 • Análisis contable comparativo de dos empresas del sector complementario
 • Análisis contable comparativo de dos empresas hoteleras
 • Análisis del Cicloturismo en Mallorca y su Seguridad.
 • Análisis del mercado de alojamiento turístico en viviendas de alquiler.
 • ANALISIS DEL MERCADO INMBOBILIARIO EN EL CONTRATO DE ALOJAMIENTO EN MALLORCA
 • Análisis de los actores turísticos y el impacto de Airbnb en la isla de Menorca
 • Análisis de los grandes centros comerciales como annexo de atracción turística.
 • Análisis del turismo deportivo en Mallorca.
 • Análisis de viabilidad de un proyecto de inversión turístico
 • Análisis y diseño de estrategias comerciales en el sector turístico
 • Analysing hotel guests´ online reviews on their stay in Palma de Mallorca
 • Analysis of the Meetings, Incentives,Conferences and Exhibitions (MICE) sector in Majorca
 • ASESORAMIENTO Y COACHING EJECUTIVO. Implementación del coaching en el sector servicios
 • Aspectos jurídicos y empresariales de la publicación online de comentarios sobre servicios turísticos: el caso de Tripadvisor.
 • Avaluació de l'activitat turística a Mallorca. L'impacte del turisme de masses i el pas al turisme alternatiu.
 • Big Data y su aplicación en el sector hotelero
 • Cambio del modelo turístico de sol y playa
 • Can Planells. Casa Rural
 • City branding in China: The case of Beijing and Shanghai
 • Comercialització y viabilitat d’una idea de negoci. Motivational Speaker
 • COMPARACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS DEL MEDITERRÁNEO: EL CASO DE IBIZA Y MIKONOS
 • COMPARACIÓN TURISMO DE SOL Y PLAYA ENTRE LA ZONA TURÍSTICA DE CONSTANZA Y LA ZONA TURÍSTICA DE IBIZA
 • Comparative Accounting Analysis of two hotel chains: Barceló Group and Millennium Hotels
 • Comunicación boca a boca como señal de calidad en la economia colaborativa: el caso de Airbnb
 • Consulting analysis of a company of the tourism sector
 • Consultoria Hotel INNSIDE Düsseldorf Hafen
 • Contractació turística en els lloguers de vacances. El cas Air BNB
 • Could Palma have been an Airbnb-friendly city?
 • Cuando Ibiza es todo
 • Destination branding: an insight on strategy planning and brand development
 • Destinos turísticos inteligentes, una apuesta de futuro por lo " Smart "
 • EIVISSA: Al límite del descontrol
 • Eivissa diversa, Eivissa de Rutes
 • El centro histórico de Palma: patrimonio cultural y recurso turístico
 • El desarrollo de la economía turística en Balears, 1900--1930
 • El Evolucionismo en el Turismo. Una visión de Mallorca
 • El impuesto de turismo sostenible en las Illes Balears
 • El nuevo modelo de negocio de Airbnb y su impacto económico en las Islas Baleares
 • El papel de la mujer en el turismo
 • El paradigma airbnb
 • EL REJUVENECIMIENTO EN LA ISLA DE IBIZA
 • El Turisme negre
 • El turismo como contribuyente al cambio climático en Mallorca
 • El turismo como sistema de producción
 • El turismo de bienestar o como desestacionalizar la oferta en Baleares
 • El Turismo de lujo
 • Empresa y Sostenibilidad
 • Empreses de xàrter nàutic. Oferta i problemes als quals s'enfronta el sector
 • Estudio de la viabilidad del Parador de Ibiza
 • Estudio del mercado de cruceros en las Islas Baleares
 • Estudio de Viabilidad de un proyecto hotelero I
 • Evaluación del impacto de Airbnb sobre los movimientos migratorios de la población de Mallorca.
 • Eventos para alargar la temporada en Ibiza
 • Evolución de Ibiza como destino turístico. Problema de la vivienda en Ibiza
 • Evolución y estado actual del sector turístico en la Isla de Ibiza
 • Fábrica de licors Aniseta desde 1925
 • Feasability project: Treehouses hotel in Mallorca
 • Gastronomía local y Turismo
 • Gentrificación y Turistificación.
 • GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RESERVAS: HOTEL OCEAN DRIVE
 • GESTION MEDIOAMBIENTAL DE PUERTOS DEPORTIVOS. Un estudio de caso: marina Ibiza
 • Getting ready for the Asian market: Psycho-sociological factors differentiating Chinese tourists in Europe
 • Getting to know Chinese tourists
 • Health Tourism; is it a possible deseasonalizing factor for the Balearic Islands?
 • Historia, Evolución y Futuro de las Agencias de Viajes
 • How are holiday homes appreciated by guests? A study of AirBnB in Palma
 • How are holiday homes appreciated by guests? A study of AirBnB in Pla i Llevant
 • How are holiday homes appreciated by guests? A study of AirBnB in Platja de Palma
 • How are holiday homes appreciated by guests? A study of AirBnB in Santanyí
 • Identificació de variables i desenvolupament de productes sostenibles per al turisme a Mallorca.
 • Impactes del canvi climàtic a les regions turístiques
 • Impactos del turismo en la Isla de Ibiza
 • Impacts of nautical tourism on Oceanic Posidonia in the Balearic Islands
 • Imposición sobre el turismo en España y en la experiencia comparada
 • Improvement and reform of a 3-star Hotel in Colonia de Sant Jordi.
 • Journal of Business Ethics: Un estudi bibliomètric
 • L'amenaça del brexit en el grup d'empreses international Airlines Group (AIG)
 • L'imperi contraataca. Anàlisi financera de la tornada de Melià Hotels a l'IBEX-35
 • La "X" edición de la media maratón de Formentera como un producto de éxito para la isla de Formentera: Análisis de datos estadísticos por medio de una encuesta digital
 • LA ACCESSIBILIDAD EN LAS PLAYAS DE IBIZA
 • La gestió de la reputació online en empreses i destinacions turístiques
 • La influencia del cine y la televisión en los destinos turísticos. Turismo cinematográfico
 • La planificación en el desarrollo turístico de un destino, caso de estudio: Las Islas Galápagos
 • Las Tic y el Turismo
 • La turismofobia en Mallorca y su reflejo en la prensa local (2007-2017). Una aproximación
 • Literary and film tourism: The case of Outlander in Scotland
 • Magaluf o Calvià Beach. Destinos maduros en reestructuración
 • Mallorca Lesb-Friendly
 • Management Turístico Hotelero
 • Marketing Digital. Conceptes i estratègies. Aplicacions al turisme
 • Marketing en redes sociales
 • Marketing Experiencial
 • Marketing Experiencial como estrategia de diferenciación. Caso Práctico Es Refugi
 • mpacte del cobrament de recàrrecs a les AAVV per reserves aèries efectuades des de AMADEUS
 • New! Ca’n Mateu des Forn! The fifth generation
 • Percepció de la població local sobre la necessitat d'incloure el català en la senyalització turística.
 • Pla de Màrqueting i viabilitat integral d'un projecte empresarial turístic
 • Plan de comercialización y viabilidad de una idea de negocio de intermediario en Turismo Sanitarioen las Islas Baleares
 • Plan de marketing para agencia de viajes receptiva pet friendly en Mallorca
 • Plan de negocio para El Nido Diving Center
 • Political Geography: A bibliometric ranking
 • Potencialidades y amenazas del turismo de cruceros en las Islas Baleares.
 • Projecte Marc Lloguer de Vehicles
 • Proyecto de ruta turístico-cultural. Ruta del emperador Carlos V en Mallorca
 • PROYECTO DE UN CENTRO O ESPACIO BTT EN IBIZA
 • Raíces cristianas del liberalismo
 • Reforma y aumento de categoría de un hotel de 3 estrellas
 • Reforma y aumento de categoría de un hotel de tres estrellas
 • Reputation and quality of the host in Airbnb Mallorca.
 • Research on environmental management of island tourism destination: a case of Mallorca
 • Rodajes en Mallorca y su repercusión en el turismo. El caso de "El Infiltrado" (Susanne Bier, 2016)
 • RTSA for Hainan. Benefits and possible alternatives
 • Rural tourism in the Balearic Islands
 • Ruta cultural per la vila de Vilafranca de Bonany
 • SA MAJORETA. Producte "'agro-turisme"
 • SEASONALITY IN SANTA EULÀRIA DES RIU
 • Sostenibillidad: Comparativa de saturación turistica de las grandes islas del Mediterráneo.
 • Strategic analysis of Ca’n Moragues
 • The Collapse and Recovery of World’s Tourism Industry during the Global Recession
 • The cruise industry: a case study of MSC Cruises
 • The Cruise Industry Environmental Impact: a passengers' perception survey
 • The influence of The Tourism industry on University Abandonment.
 • The most effected European destinations by over-tourism
 • The process of branding and positioning in Eastern and Central Europe: literature evaluation and analysis
 • Turisme en femení
 • Turismo experiencial en Mallorca. Evaluación de la percepción de los residentes
 • Turismo Ruso a España
 • TURISMO Y TERRORISMO, DOS REALIDADES INCOMPATIBLES
 • UN ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD FILIPINA EN IBIZA
 • "El desarrollo del turismo en China y su impacto en el mundo "
 • Agroturismo Can Coves
 • Air pollution analysis to the better management of air pollution in China
 • Alquileres Turísticos en Viviendas de Alquiler: Llucmajor
 • Anàlisi Comptable Comparatiu de dues empreses del sector complementari
 • Anàlisi de viabilitat d’un projecte d’inversió en el sector de les empreses de transport
 • Anàlisi de Viabilitat Integral d'un projecte empresarial en el sector turístic
 • ANÁLISI ECONÓMICA-FINANCERA COMPARATIVA I POLÍTIQUES DE REFLOTAMENT DE DUES EMPRESES HOTELERES IV
 • ANÀLISI ECONÒMICO-FINANCIER COMPARATIU I POLÍTIQUES DE REFLOTAMIENT DE DUES EMPRESES HOTELERES I
 • Análisis contable comparativo de dos empresas de alojamiento
 • analisis de la economia colaborativa en el turismo en mallorca
 • analisis de la influencia del turismo deportivo en mallorca
 • Análisis de las tasas turísticas. El nuevo caso de Baleares
 • Análisis del impacto socioeconómico del turismo de cruceros en el puerto de Palma: Comparativa entre puerto base y tránsito, y el estudio de la percepción de la demanda
 • Análisis del Impacto Turístico sobre las Haciendas Locales
 • Análisis del ocio nocturno en Ibiza
 • Análisis de los Alojamientos Turísticos en Viviendas de Alquiler (Raiguer)
 • analisis de los grandes centros comerciales como foco de atraccion turistica en mallorca
 • Análisis del turismo relacionado con juegos de azar
 • Análisis de un proyecto empresarial, plan estratégico y de viabilidad económica
 • Análisis de viabilidad de un proyecto de inversión en empresas de alojamiento
 • Análisis de viabilidad de un proyecto de inversión en empresas del sector complementario
 • Análisis de viabilidad de un proyecto de inversión hotelera
 • Análisis Económico-Financiero Comparativo entre Meliá Hotels International y NH Hotel Group, y Políticas de Reflotamiento
 • Análisis económico-financiero entre dos empresas hoteleras y políticas de reflotamiento
 • Análisis turístico de Playa d'en Bossa
 • Análisis turístico de San Antonio de Portmany
 • Análisis y Diseños de Estrategias Comerciales en el sector turístico
 • Analysis, review and competiton of a Chinese low cost airline: Spring Airlines
 • Analysis of the Taxation of the Tourist Intermidiaries: A practical application
 • An insight into the postcolonial work of Zadie Smith’s NW and the analysis of some cultural referents in its translation into Spanish
 • Can Jordi. Proyecto de futuro
 • Capacidad de carga de la Playa de Talamanca
 • Ciudades de Cine
 • Comparativa entre los comentarios de Tripadvisor con experiencias personales ¿Realmente venden lo que nos ofrecen?
 • Cuba, Ibiza y Formentera, tres destinos una realidad
 • Dalt Vila, atracción turística relevante para el turismo en Ibiza
 • Democracia y capitalismo
 • Departamento de RRHH y personal en Palladium Hotel Group
 • Derechos de los pasajeros por los incumplimientos contractuales de los transportes aéreos
 • Development of Scuba Diving Business Strategy in Honduras
 • Discover Ibiza
 • Diseño e implantación de un sistema de gestión integral de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales para un agroturismo
 • Economic and legal aspects of online publications (reviews) on tourist services; In particular, the case of TripAdvisor
 • Economic feasibility and refurbishment of a four star hotel in Playa de Palma
 • Economic viability of a business project: Renovation project of a 3-star hotel in Palma
 • El agroturismo
 • El Globo aerostático como turismo sostenible en Mallorca
 • El impacto de Airbnb en Holanda
 • El impacto de las enfermedades contagiosas en las llegadas de turistas internacionales
 • El impuesto sobre las estancias turísticas en las Islas Baleares: análisis comparativo
 • Els plans d'intervenció en l'activitat turística
 • El turisme nàutic a l'illa d'Eivissa
 • El turisme P2P a Balears
 • El turismo activo en Ibiza como elemento desestacionalizador
 • El turismo chino en España
 • El turismo chino y su futuro prometedor
 • El turismo de cruceros en Palma de Mallorca, algunos aspectos relevantes acerca de la estacionalización y otros puertos competitivos en el Mediterráneo
 • El turismo de negocios en Ibiza
 • El turismo en la isla de Ibiza. Del pasado al presente (1900-2017)
 • Empresas Turísticas, Medio Ambiente y Sostenibilidad
 • Empreses de xàrter nàutic. Oferta i problemes als quals s'enfronta el sector
 • Estimación objetiva de bases imopnibles en el sector turístico
 • Estrategias seguidas para la salida de las crisis y la aceptación de la Globalización
 • Estudio de la gestión eficaz y sostenible del transporte público en la isla de Ibiza y propuestas de mejora
 • Estudio de mercado del modelo coliving: hotel Bednwork
 • Estudios ofertados en la isla de Ibiza de hostelería y turismo. Objetivos de mejora de la enseñanza, cualificación profesional y temporalización didáctica
 • Event Tourism in Mallorca
 • Evolución del turismo en Ibiza
 • Fiscalidad del arrendamiento vacacional
 • Fiscalidad del turismo náutico
 • Hainan Island and Majorca. A comparision of air connectivity
 • Health tourism in the Balearic Islands
 • Historia y desarrollo turístico de la isla de Cuba
 • Hotel ecológico
 • How visa policies influence the tourism industry of China
 • Ibiza, más que una isla, un icono espiritual mundial
 • Impacte territorial de l'activitat turística de Balears; d'un turisme de masses a un turisme sostenible.
 • Impacte territorial de l'activitat turística de les Balears; d'un turisme de masses a un turisme sostenible.
 • Importancia de l'eWom al turisme. Un cas particular
 • Intrusismo del Turismo en Ibiza
 • Islas Baleares. Evolución turística y turismo accesible en Mallorca
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca : Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • L'amenaça del brexit en el grup d'empreses international Airlines Group (AIG)
 • L'amenaça del brexit en l'holding International Airlines Group (IAG)
 • La contractació turística a través de plataformes col·laboratives de venda d'estades turístiques
 • La creación de un festival de globos aerostáticos en Ibiza
 • La evolución de los precios de alquileres turísticos en Ibiza
 • La evolución del turismo de cruceros en Ibiza
 • La evolución del turismo japonés en Cataluña. Perfil del turista japonés
 • La Fiscalidad de los Servicios Turísticos: Una Aplicación Práctica
 • La propietat de l'empresa de serveis turístics i noves formes de gestió.
 • La propietat en l'empresa de serveis turístics i noves formes de gestió.
 • La Técnica del Mystery Shopper como herramienta de análisis de calidad en la industria turística
 • LIVE PROJECT: CONSULTANCY PROJECT Analysis and identification of strategic opportunities for the hotel Formentor, a Royal Hideaway
 • Live Project: Consultoría en proyectos de empresas turísticas.
 • Los cambios en la actividad turística de países islámicos afectados y no afectados por la Primavera Árabe
 • Los efectos de la crisis económica en el sector turístico en Baleares (2007 – 2014)
 • Marketing Digital. Conceptos y Estrategias
 • Mercado turístico del siglo XXI: el turismo negro
 • Mystery Shopping In Tourism Companies
 • Nuevo impuesto turístico en las Islas Baleares
 • Online Reputation Management in tourism
 • Palladium Hotel Group - M.I.C.E.
 • Percepció de la població local sobre la necessitat d'incloure el català en senyalització turística.
 • PLA DE COMERCIALITZACIO D'UNA IDEA DE NEGOCI
 • Pla de comercialització i viabilitat d’una idea de negoci. Receptiu d'excursions i activitats
 • Pla de negocis de Hostel Expereince,Hotel de Turisme d’Interior Guillem Sastre Domingo Grau de turisme Any acadèmic 2015-16 DNI de l’alumne:43186288Q Treball tutelat per Tolo Deyà Tortellà Departament d’Economia
 • Pla de viabilitat i comercialitacio womens hotel
 • Pla estratègic y viabilitat econòmica d’un projecte empresarial: hotel de 3 estrelles a la Platja de Palma
 • Plan de Marketing de Hotel 5*- Gran Lujo Jumeirah Port de Sóller Hotel &Spa
 • Plan de Marketing para una empresa turística de nueva creación: Nautic Chef
 • PLAN DE NEGOCIO DE UN ALOJAMIENTO DE CIUDAD: “HOSTEL BOX PALMA”
 • Plan de viabilidad de una reforma y mejora de los servicios a través de un contrato de gestión hotelera en el hotel Cap Rocat
 • Plataformes, tipologies i usos del turisme P2P
 • Predecir la llegada de turistas usando Google trends
 • Projecte d'un itinerari cultural sobre Palma
 • Proposals to achieve more market share in the tourism sector by product development
 • Proyecto de ruta turístico-cultural: Palma, ciudad conventual
 • Reducción del turismo a causa del terrorismo
 • Regulación del Alquiler Vacacional: Una Necesidad Inminente
 • Requisitos para la apertura de alojamiento turístico
 • Ruta turisticocultural pel call de Palma
 • Ruta turístico-cultural por la Valldemossa de Frédéric Chopin y George Sand
 • SOCIAL MEDIA INTERACTION IN SPONSORSHIP OF DESTINATIONS: CASE STUDY OF ICELAND
 • Terrorisme en destinacions turístiques. Implicacions turístiques i econòmiques.
 • The Management
 • The need for environmental policies for mass tourism in islands. A case study of Hainan
 • The Present Situation and Future Prospects of the Chinese Language in Majorcan Tourism
 • Turisme a l'interior de Mallorca: un altre model? Municipi de Selva, portal de la Serra de Tramuntana. Estudi de cas.
 • Turismo LGBT
 • Un Análisis de la Fiscalidad sobre la Oferta Turística Reglada vs No Reglada
 • Viabilidad del turismo deportivo en Ibiza
 • Viabilidad de un proyecto empresarial: Localité.es
 • Viabilidad económica de un proyecto empresarial: contrato de management de un hotel de 3 estrellas en Cap Vermell
 • Viabilitat econòmica d’un projecte empresarial: adquisició d’un hotel de 3 estrelles a Platja de Palma
 • Virtual Reality for Destination Marketing
 • ACCESIBILIDAD AÉREA A LA ISLA DE IBIZA
 • Actualización del catálogo de casas payesas en la parroquia de Sant Rafel de sa Creu
 • Allotjaments turístics en vivendes de lloguer
 • Alojamientos Turísticos en Viviendas de Alquiler (España)
 • Alojamientos turísticos en viviendas de alquiler en Menorca
 • Anàlisi de viabilitat d’ un projecte d’ inversió en oferta comp lementaria
 • Anàlisi econòmic-financer de Barceló Hotels & Resorts
 • ANÁLISIS CONTABLE COMPARATIVO DE DOS EMPRESAS HOTELERAS
 • ANÁLISIS DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES DE DESTINOS TURÍSTICOS
 • Análisis de la adopción del euro en los movimientos de turistas europeos
 • Análisis de la Comercialización del Producto Discoteca en Ibiza
 • Análisis de las Cadenas de Suministro de empresas aéras
 • Análisis de las Estrategias para el fomento de la Desestacionalización Turística en les Illes Balears.
 • ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA EN IBIZA
 • Anàlisis del cicloturisme a les Illes Balears
 • Análisis del cicloturismo en Mallorca
 • Análisis del mercado balear de servicios turísticos para familias con niños pequeños
 • Análisis del Plan de Reforma Integral de la Playa de Palma
 • Análisis del turismo nórdico en Baleares
 • Análisis de viabilidad de un proyecto de inversión hotelera
 • Anàlisis de viabilitat d’un projecte d’inversió en empreses d’allotjament.
 • Análisis económico-financiero de una empresa del sector turístico (IAG)
 • Benchmarking econòmic – financer de dues cadenes hoteleres internacionals
 • Benchmarking econòmic-financer de NH y Meliá Hoteles
 • Benchmarking econòmic-financer entre dues empreses d’allotjament
 • Benchmarking económico-financiero de dos cadenas hoteleras: vacacional vs urbano
 • Business Idea
 • CALIDAD EN LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
 • Cambios recientes en la demanda turística
 • Certificación de Calidad vs. Calidad percibida
 • Derechos de los pasajeros por los incumplimientos contractuales del transportista aéreo
 • Destinos hoteleros de 5 estrellas alrededor de España
 • DIFERENCIA DE PRECIOS EN TURISMO RURAL ESPAÑOL DENTRO DEL MEDITERRÁNEO
 • Digital Marketing. Concepts and strategies. Applications to tourism
 • DIGITAL MARKETING PLAN: ECORAL HOTEL
 • DISEÑO DE UN PROYECTO DE AGROTURISMO: CAN MESTRE
 • Diseño y planificación de un itinerario cultural por la Serra de Tramuntana de Mallorca
 • Economic viability of a business project: Management Contracting a three-Star hotel in Ningbo.
 • Efectos de la crisis económica y la recuperación sobre el turismo en Baleares
 • EL DEPORTE COMO MOTOR TURÍSTICO EN IBIZA
 • El l turisme colaboratiu a les Balears
 • El perfil del turista cultural en Palma
 • El Revenue Management en los hoteles vacacionales
 • El turisme sostenible com a mecanisme per a la conservació de les zones humides
 • El turismo de senderismo en las Baleares
 • El Turismo Nacional en Baleares: Evolución y Perspectivas
 • El Turismo Náutico. ANALISIS DE IBIZA Y FORMENTERA
 • EN BUSQUEDA DE LA CALIDAD TOTAL DE LA MARINA IBIZA: A TRAVÉS DE SU MÁRKETING INTERNO.
 • Enquesta sobre la Ruta de la Pedra en Sec
 • Esglèsies d'Eivissa: Història, Cultura i Turisme
 • Estudio del mercado laboral en el sector turístico. Productividad y nivel educativo
 • Evolució de l'Activitat Turística a les Balears I El seu Impacte territorial
 • EVOLUCIÓN Y COMPARATIVA DEL MERCADO DE LOS PAÍSES BAJOS RESPECTO AL MERCADO BRITÁNICO Y ALEMÁN
 • Evolución y perspectivas del turismo extra hotelero
 • Experience learned from Island of Barearic for the development of Hainan Sanya
 • Fitur 2016 en la prensa balear
 • Human rights in Tourism. The Cruise-ship Industry
 • Inventario de los Agroturismos en el Municipio de Sant Joan de Labritja
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca: Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca : Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • L'evolució de l'oferta del sector de l'agroturisme a Mallorca en la primera dècada del segle XXI
 • La demanda turística en el Mediterráneo
 • LA DESESTACIONALIZACION TURISTICA EN MALLORCA. ANÁLISIS DE ESTRATÉGIAS COMERCIALES.
 • La estacionalidad turística y el papel del tour operador en Peguera.
 • La gestió de la marca en turisme
 • La gestió de la reputació online en empreses i destinacions turístiques
 • LA IMAGEN DE LOS RENT A CARS EN IBIZA
 • La regulación de los condohoteles
 • La ruta " Palma Masónica" como propuesta del turismo de cruceros
 • Las rutas literarias y el Archiduque Luis Salvador
 • La tributació dels lloguers turístics
 • La variación del nivel del mar y el cambio climático en las Islas Baleares
 • Les empreses turístiques espanyoles i el seu pas pel mercat de valors
 • Les percepcions de la població local sobre la necessitat d'incloure el català en la senyalització turística
 • Los derechos de los pasajeros: comparativa EU/EEUU
 • Los impactos de los atentados sobre el turismo: comparativa Mallorca y Túnez
 • L’EVOLUCIÓ DE L’ALLOTJAMENT EN ESTABLIMENTS NO HOTELERS A ESPANYA
 • Mallorca en los medios digitales alemanes
 • Marketing Digital. Conceptes i estratègies. Aplicacions al turisme
 • Mystery Shopping en empresas turísticas
 • Mystery Shopping en empreses turístiques
 • Ninxols de mercat desestacionalitzadors a la Serra de Tramuntana
 • NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO
 • Oficinas de Información Turística en Ibiza
 • Pasado, presente y futuro del turismo alemán en Mallorca
 • Pla de Comercialització i viabilitat d’una idea de negoci: Guiding tourism app
 • Pla de Màrqueting i viabilitat integral d'un projecte empresarial turístic (Adventure Island & Resort)
 • Plan de Empresa: Hotel de Negocios
 • Plan de Marketing Bellviure Hotels
 • Plan de marketing XML Travelgate.
 • Plan de negocio
 • Plan de Negocio de idea innovadora
 • Plan de negocio de un hotel
 • Plan de viabilidad de una agencia de excursiones online
 • Planificació Territorial Turística
 • Prensa y turismo en las islas Baleares
 • Presente y futuro de la intermediación turística
 • Projecte d'un itinerari cultural sobre la Part Forana de Mallorca: molins de vent.
 • Propuesta de Plan de Empresa: Un hotel tecnológico
 • Prospecciones petrolíferas, Alianza Mar Blava y Turismo en Ibiza
 • Quality Management (Mystery guest)
 • RECOMMENDATIONS FOR THE IMPROVEMENT OF WORKING CONDITIONS FOR FLIGHT ATTENDANTS
 • Reputación de la oferta hotelera balear en intermediaros online.
 • Research on behavior of tourists —— A case study of Majorca, Spain
 • Study of the economic viability of a management contract between NH Hoteles and a 3 stars hotel in Playa de Palma
 • The comparative research of tourism websites basing on user experience between China and western countries
 • Tourism development in Barcelona. The role of international events and the local implication
 • Tourism Intermediation and the role of Google
 • Tourist Taxes: Review and Enforcement
 • Transmisores de información digital en el sector servicios
 • Turismo accesible en España: Análisis de casos en organizaciones on-line que ofrecen Servicios para turistas con discapacidad
 • TURISMO ACTIVO EN IBIZA PARA UNA CONTINUA TEMPORADA
 • Turismo cultural en la Serra de Tramuntana: Producto y comercialización
 • Turismo del Siglo XXI, análisis de un nuevo segmento, los Millennials
 • Turismo de salud en Ibiza
 • Turismo enológico en Mallorca.
 • Turismo Ornitológico. Análisis del mercado y del comportamiento vacacional. Potencialidades en las Islas Baleares
 • UltimateTrading
 • Un proyecto de turismo cultural: itinerario del patrimonio religioso de la Serra de Tramuntana
 • Vacaciones “Low Cost” en Ibiza ¿Es posible?
 • Viviendas turísticas vacacionales
 • "Introducción a la historia del turismo alemán en Mallorca y su repercusión en el mercado turístico balear"
 • Accidentalidad turística en Ibiza
 • Adults Only. Ushüaia Beach Hotel
 • Anàlisi del departament d'aliments i begudes d'una cadena hotelera.
 • Anàlisi del nou segment millenial. Com satisfer al client 3.0
 • Anàlisi del nou segment millenial. Com satisfer al client 3.0
 • Anàlisi de viabilitat d'un projecte d'inversió hoteler
 • Análisis contable de dos empresas hoteleras.NH Hotel Group y Barceló Corporation
 • Analisis de la estacionalidad en las Islas Baleares
 • Análisis de la oferta complementaria de actividades deportivas para el turismo rural en Ibiza
 • Análisis de la oferta de alojamientos turísticos en los municipios de Ibiza, Santa Eulalia y San Antonio
 • Análisis de las ventajas comparativas del destino turístico Es Canar con respecto a Hvar
 • Análisis del establecimiento hotelero Aparthotel Blau
 • Análisis del turismo náutico en el mediterráneo
 • Análisis de precios aerolíneas low cost
 • Anàlisis financer de tres cadenes hoteleres: Garden Hotels, Riu Hotels i Iberostar Hotels & Resorts
 • Análisis y comparativa internacional hotelera. Segmentos lujo, exclusivo y entorno natural
 • Avaluació de la qualitat dels serveis . Experiències en el sector hoteler de les Illes Balears
 • Buenas Prácticas en la Gestión de los Recursos Humanos en el Sector Turístico.
 • Call Center: Un departamento imprescindible
 • Cambio de divisa y segmentos turísticos en Ibiza. Mercado británico, polaco, checo y holandés
 • Caracterització dels municipis turístics de les Illes Balears
 • Caràcter Mediterrani
 • Como afecta a la oferta hotelera los comentarios en las redes
 • Comparación Económico-financiera entre PortAventura y Tibidabo
 • Comparativa de precios entre alquileres de coches en los aeropuertos de Madrid e Ibiza
 • Concepto de capacidad de carga en las playas de Es Cavallet y Es Bol Nou
 • Diseño de servicios en el sector de los centros de convenciones y eventos
 • El desenvolupament turístic a les Illes Balears, en especial de la illa de Mallorca. La planificació del sector y les seves conseqüencies (1956-2015)
 • El impacto de Uber en el transporte actual
 • El papel del Método de Valoración Contingente en la gestión de los usos de la Serra de Tramuntana. Bases para el diseño de un cuestionario
 • El papel del Método de Valoración Contingent en el Análisis Coste-Beneficio social de proyectos turísticos
 • El precio como factor clave del Marketing Mix.
 • El Sector d'habitatges vacacionals a Balears: anàlisi de l'oferta , la demanda i els processos de comercialització
 • Els efectes de la crisi econòmica sobre el Turisme a Espanya i a Balears
 • Els Recursos Humans del Sector Turístic
 • El Turimo Cinematogáfico: La imagen de Mallorca en el cine i la televisión alemana
 • El turismo de cruceros en elas Islas Baleares: Perspectivas de demanda y análisis de infraestructuras
 • El turismo de cruceros en las Islas Baleares:Perspectivas de demanda y analisis de infraestructuras.
 • Estdio sobre la situación de Venecia como destino turístico y propuesta de reconversión
 • Estudiar turismo en Estados Unidos
 • Estudio del efecto de la crisis económica actual en los movimientos internacionales de turistas
 • Estudio del mercado laboral español y comparación con otros paises europeos
 • Estudio del turismo doméstico a través de la explotación de la encuesta MOVILIA Y FAMILITUR.
 • Evaluación de la calidad de las páginas web de alojamiento en internet
 • Evolución de la actividad turística a partir del s. XX en Baleares.
 • Financial Analysis of Two Hotel Companies
 • Fiscalitat dels habitatges vacacionals a Balears
 • Flujos turísticos y discotecas en Ibiza. Análsis de opiniones de usuarios en TripAdvisor
 • Gestión de la reputación de los destinos turísticos y su visibilidad online
 • Gestión medioambiental en los puertos deportivos
 • Grado de motivación y satisfacción laboral en el hotel La Sana Maria
 • Hiking tourism in Balearics, possibilities of grwth and conflicts of interests
 • Ibiza, ocio nocturno
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca : Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • L'evolució de l'oferta del sector Agroturisme a Mallorca a la primera dècada del segle XXI
 • La gestió de la marca en turisme: què sabem fins ara?
 • La gestió de la reputació online en les empreses turístiques
 • La gestión del servicio de desayunos en un hotel de 5 estrellas
 • LAS PRIMERAS FASES DEL TURISMO DE MASAS: EL CASO DE BALEARES 1955-1975
 • Marketing digital de los agroturismos
 • Medidas para mejorar la gestión del agua
 • Moda Adlib en Internet
 • NATIU:Projecte per a introduir la cultura Mallorquina als establiments d'allotjament
 • Nichos desestacionalizadores de la Serra de Tramuntana: Cicloturismo
 • Pla de comercialitzacio i viabilitat Palma Hi-Tech Hostel
 • Pla de Negoci de HOSTEL ME, Hotel de Turisme d’Interior
 • Pla de negoci i KANBAN d'idea de negoci
 • Pla de viabilitat economico-financiera d’un hotel
 • Plan de competitividad del turismo cultural de Palma
 • Plan de empresa: hotel familiar
 • Plan de Marketing: Hotel Rural especializado en el turismo de aventura en Mallorca
 • Plan de marketing de una empresa turística. Sun beach aparments
 • Plan de negocio. El cicloturismo
 • Plan de Reconversión de la isla Shamian
 • Plan de viabilitad y comercialización empresa de alquiler de material para la práctica de deportes acuáticos
 • Plan estratégico de promoción del enoturismo en mallorca
 • Poden els canals directes de comercialització reduir la dependència dels TTOO a les Illes Balears?
 • Políticas de desestacionalización. Análisis comparativo de los planes de reconversión de la Playa de Palma y Magaluf.
 • Políticas de Desestacionalización en España
 • Politicas de desestacionalización en paises extranjeros
 • Principios de sostenibilidad en Hoteles
 • RECONVERSIÓN DE DESTINOS MADUROS
 • Regulación y problemáticas del alojamiento turístico hotelero y extrahotelero
 • Remodelación hotelera de Magaluf, por Melià Hotel International
 • Reputación Online
 • Technological Innovation applicated to Melià de Mar hotel: it's an aplication destinated to its guest from German Market
 • Tourism and Cinema. A practical approach to the Balearic Islands
 • Turisme i Salut
 • Turismo cinematográfico: Evolución y presencia en España
 • Turismo de cruceros en el Mediterráneo
 • Turismo de Lujo en Ibiza. Agroturismos
 • Turismo de Lujo en Ibiza. Beach Clubs
 • Viabilidad espacio petfrendly en Hotel Barceló Tambor Beach
 • Yield management in the lodging industry: empirical examination of current implementation and recommendations based on a proposed model
 • Agroturisme Can Marí
 • Agroturismo 7 vents en Formentera
 • Anàlisi financer real d’un agroturisme i d’un hotel rural
 • Análisis comparativo de los hoteles de la isla de Ibiza con disposición de Spa
 • Análisis de casos de planificación turística
 • Análisis de contenido de las páginas web de agroturismos de Ibiza
 • Análisis de la incidencia del transporte aereo sobre el turismo
 • Análisis de la oferta, la demanda y la internacionalización del sector Hotelero Español
 • Análisis de las cadenas de suministro en empresas hoteleras
 • Aplicación de los principios conductuales al diseño de servicios turísticos
 • Avaluació integral d’un projecte empresarial turístic
 • Benchmarking económico-financiero de dos empresas hoteleras españolas
 • Benchmarking fe turismo de LGTB
 • Comparativa entre dos playas. Es Canar i Cala Martina
 • Conceptualització del Turisme Nàutic
 • Creación de una Agencia de Viajes
 • CREACION DE UNA APLICACION PARA DISPOSITIVOS MÓVILES DE ZONAS DE ESCALAA EN MALLORCA
 • Creación de una empresa dedicada a ofrecer servicios de lujo y conserge.
 • Creación de un índice de precios locales turísticos
 • Destination Analysis
 • Diseny d'un itinerari sobre el patrimoni arqueològic de Mallorca
 • Diseny d'un itinerari sobre el patrimoni cultural d'Alcúdia
 • Diseny d'un itinerari sobre el patrimoni cultural de Felanitx
 • Diseny d'un itinerari sobre el patrimoni cultural de la Serra de Tramuntana
 • Diseny d'un itinerari sobre l'arquitectura del modernisme a Mallorca
 • Diseny d'un itinerari sobre l'arquitectura gòtica de Palma
 • Diseño de servicios en un hotel low-cost
 • Effects of the Economic Crisis on the Tourism Sector of the Balearic Islands
 • El ocio nocturno en Ibiza y su posicionamiento internacional
 • El sector d'habitatges vacacionals a Balears: anàlisi de l'oferta, la demanda i els processos de comercialització.
 • El turismo de cruceros
 • El turismo en Costa Rica. Su impacto económico
 • Encuesta de satisfacción del turista en el hotel Lux Isla. Ibiza
 • Entornos urbanos, marketing y Patrimonio Cultural. Estado de la Cuestión
 • Envejecimiento de destinos turísticos. análisis de los núcleos de playa d'en Bossa y Es Canar
 • Escola de Vela Portocolom
 • Estudio de procesos y diseño de servicios en empresas de restauración
 • Estudio de Viabilidad de una Agencia de Viajes especializada en Turismo de Aventura
 • Estudio sobre las agencias de viaje receptivas en la isla de Ibiza
 • Estudi sobre la informació proporcionada per les línies aèries en els seus vols a Mallorca
 • Fuentes de información de libre disposición online
 • Gestión del F&B en un hotel rural
 • Governança i Qualitat en la gestió de destinacions turístiques. Experiències d'implantació del SICTED a l'illa de Mallorca
 • Hotel Beach Break Surf & Spa
 • Ibiza Best-Revenue (Asesoría de Revenue management)
 • Impacte de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) sobre les empreses hoteleres: una visió integral
 • Importància del yachting en el turisme balear
 • Influència dels factors geogràfics en el desenvolupament del producte turístic Balears
 • Innovación en turismo en Baleares 2000-actualidad
 • Internacionalización de las compañias hoteleras mallorquinas
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca: Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • L'evolució de l'oferta del sector de l'Agroturisme a Mallorca en la primera dècada del segle XXI
 • La creación de valor a través de la aplicación de sistemas integrales de gestión en el sector turístico
 • La desestacionalización en Ibiza
 • La estacionalidad turística i climatología en la Mediterránea
 • La evolución del estudio de redes turísticas
 • La gestió de la marca aplicada a destinacions turístiques
 • La gestión de la reputación online en el sector turístico
 • La globalització de les cadenes hoteleres
 • La incidencia del transporte aereo. Alianzas estratégicas
 • La proliferación de la distribución online en el sector turístico
 • Let's Bar
 • LL Autoria i preferència de codi en el paisatge lingüístic de la Platja de Palma
 • Oferta hotelera ecológica en Perú
 • Paraisos fiscales
 • PLA DE COMERCIALITZACIO CALES DE MALLORCA
 • Pla de Màrqueting i viabilitat integral d'un projecte empresarial turístic
 • PLAN DE COMERCIALIZACION Y VIABILIDAD DE TABLET TO GO
 • PLAN DE COMERCIALIZACION Y VIABILIDAD DE UNA FUENTE DE SODA PERUANA EN PALMA DE MALLORCA
 • Plan de gestión de riesgos en Turismo
 • Plan de Gestión de Riesgos en Turismo - Festival BBK Live Bilbao
 • Planteamiento de posibles soluciones en base a los pilares de la sostenibilidad a los inconvenientes sociales, ambientales y económicos del turismo en los destinos
 • Presente y futuro de la intermediación turística
 • Procedimiento para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en un hotel
 • Projectes innovadors de comercialització turística
 • Proyecto de instalación empresa turística, oferta complementaria, concesión de hamacas y sombrillas y kiosco en Pou d'es Lleó
 • Restaurante-pensión Pou des Lleó
 • Ruta de Street Art (Sant Antoni de Portmany)
 • TFG: El paradigma de las prospecciones petroleras próximas a Ibiza desde el punto de vista económico-turístico, efectos sobre la marca "Ibiza" y breve valoración medioambiental
 • Transport terrestres de viatgers a Eivissa
 • Turisme i productes de la terra: anàlisi de la interrelació entre els dos sectors
 • Turisme i Salut: revisió teòrica i pràctica de tots els elements que configuren aquest binomi. Potencialitats per a Balears
 • Turismo de cruceros
 • Turismo rural en Ibiza. Estudio de características
 • Turismo y Cambio Climático: Medidas de Mitigación
 • Valoración de los paquetes vacacionales por parte de los usuarios
 • Valoración turística del Museo Puig des Molins. Uso del marketing directo para captación de visitantes potenciales.
 • Viabilitat d’una agencia de viatges especialitzada en turisme d’aventura
 • Yacht Center Palma, SL
 • AGROTURISMO CAN BALAGUÉ
 • Anàlisi de la viabilitat econòmica-financera del complex Menorca Sea Club situat a Ciutadella de Menorca.
 • Análisis de las políticas de desestacionalización
 • Aproximació al valor de l’activitat esportiva com a element sostenible i desestacionalitzador en l’activitat turística de Mallorca.
 • BEACH CLUBS
 • CALIDAD DE LA OFERTA DE LOS PUERTOS DEPORTIVOS DE IBIZA
 • Diseño y procesos de servicios turísticos: Gestión de las variaciones introducidas por los clientes. Aplicación empírica al sector de compañías aéreas.
 • Diseño y procesos de servicios turísticos: Gestión de las variaciones introducidas por los clientes. Aplicación empírica al sector de restauración.
 • Economies d’Escala, d'Aglomeració i Clústers. El cas de l’expansió i internacionalització de les cadenes hoteleres balears.
 • El cicloturisme a Mallorca: situació actual i propostes d’innovació.
 • EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA COMERCIALIZACIÓN HOTELERA
 • ELS PRODUCTES HORTÍCOLES DEL CAMP EIVISSENC I LA SEVA DEMANDA HOTELERA
 • El treball emocional com a variable en l’anàlisi de la satisfacció i la fidelitat del client en el sector de l’hoteleria.
 • El turisme responsable a Espanya. Impacte de la responsabilitat i sostenibilitat en les empreses hoteleres espanyoles.
 • EL TURISMO DE CRUCEROS EN IBIZA
 • Estudi comparatiu de la legislació autonòmica en matèria de turisme i anàlisi de l’evolució de la Llei 2/1999, de 24 de març, General Turística de les Illes Balears a la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
 • GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PLAYA
 • GUÍA TURÍSTICA DE IBIZA
 • IMAGEN EXTERIOR DE IBIZA
 • IMPACTO DEL SECTOR NAUTICO-DEPORTIVO EN EL TURISMO
 • Itinerari conventual pel centre històric de la part alta de Palma
 • L'evolució de l'oferta del sector de l'agroturisme a Mallorca en la primera dècada del segle XXI
 • LA ALHAMBRA: EL CONJUNTO MONUMENTAL MÁS VISITADO DE ESPAÑA
 • LA IMAGEN DE IBIZA
 • LA MARCA IBIZA
 • LA RECONVERSIÓN DE PLAYA DEN BOSSA
 • LA RECONVERSIÓN DE ZONAS MADURAS EN IBIZA
 • Las nuevas tecnologías aplicadas al turismo
 • Plan de Competitividad de Palma de Mallorca como destino urbano
 • PLAN ESTRATÉGICO DE SANT ANTONI DE PORTMANY
 • Projectes innovadors de creació i comercialització de noves ofertes turístiques
 • Proyecto de ampliación de servicios en el departamento de restauración del Ibiza Sun Apartments
 • Proyecto de viabilidad de una empresa de eventos
 • SERVQUAL EN IBIZA. NUEVO MODELO APLICADO A LA REALIDAD DE IBIZA
 • Sistemas de calidad en la gestión turística
 • Turisme Rural a Menorca, rendibilitat o manteniment de la inversió?
 • TURISMO DE CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS
 • TURISMO DE GOLF EN BALEARES
 • TURISMO DE MASAS EN BALEARES
 • TURISMO Y DEPORTE: SENDERISMO Y BUCEO
 • TURISMO Y SANIDAD
 • VALORACIÓN TURÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DESPLEGADAS A DALT VILA
 • Yield management en empresas turísticas: aspectos teóricos, aplicaciones y ejemplos prácticos de empresas turísticas.