Grau de Turisme

240 crèdits - Facultat de Turisme
Professorat Assignatures
Dr. Abril Hervas, David 20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics
Dr. Aguiló Fuster, José Ignacio 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Aguiló Lluna, Antoni 20534 - Direcció Financera de l'Empresa Turística
Dr. Alcover Casasnovas, Antonio Luis
Dra. Alemany Hormaeche, Margarita
Andreu Galmés, Jaume
Arrom Munar, Juana María 20538 - Turisme Sostenible
Artigues Bonet, Antonio Alberto 20501 - Recursos Territorials
Dr. Batle Lorente, Francisco Julio
Dr. Bauzá Martorell, Felio José
Beltrán Alabern, Salvador 20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres
Dra. Bes Hoghton, Isabelle Veronique
Dr. Blázquez Salom, Macià
Borrull Cubo, María Nuria
Dra. Bosch Roig, Gloria Isabel
Boureux, Fanette
Dr. Bru Martínez, Lluís 21240 - Empresa Familiar
Dra. Calafat Ripoll, Catalina 20523 - Francès II
Dr. Calveras Maristany, Aleix
Dra. Calvo Benzies, Yolanda Joy
Canet Moyà, Cristina 21242 - Internacionalització de l'Empresa
Dr. Capellá Miternique, Hugo 21100 - Geografia del Turisme
Dr. Capó Parrilla, Francisco Javier 20642 - Educació i Mercat Laboral
Dr. Carretero Gómez, José María 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Catrain González, Magdalena
Chacón González, Óscar 20512 - Comptabilitat Financera II
Dr. Coll Ramis, Miquel Àngel
Contestí Seguí, Joan Francesc 20514 - Contractació Turística
Cortés Miró, Baltasar 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Dr. Costa Costa, Antonio
Dr. Crespí Cladera, Rafel 21240 - Empresa Familiar
De Victoria Ramis de Ayreflor, Lluís 21135 - Planificació del Transport
Dr. Deyá Tortella, Bartolomé
Dra. Díaz Moriana, María Vanessa
Egea Juan, José David 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Ezquerra Guerra, Lara
Dra. Ferreira Marques, Helena Isabel 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Dra. Ferrer Tapia, María Belén 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Dra. Forteza Oliver, Micaela
Dr. Franch Fluxá, Juan
Dr. Franconetti Manchado, Francisco Javier 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Dr. Garau Vadell, Joan Baptista 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Dra. García Sastre, María Antonia
Dra. Genovart Balaguer, Juana Isabel
González Caules, Alejandro 20519 - Màrqueting Turístic II
Hernández Arenaz, Iñigo 20515 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques
Holting Gaya, Aina Maria 20508 - Alemany I
Dra. Horrach Rosselló, Patricia
Infantes Sánchez, Paula María 21240 - Empresa Familiar
Dra. Jacob Escauriaza, Marta 20600 - Entorn Econòmic
Dra. Juaneda Sampol, Catalina Natividad 20510 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
Leal Mayol, Francisco Manuel 20514 - Contractació Turística
Dr. Lejarraga, Tomás
Dra. Leoni, Verónica 20513 - Anàlisi Microeconòmica del Turisme
Llobera O'Brien, Martín 21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals
López Davidson, José 20511 - Comptabilitat Financera I
Dra. López Rodríguez, Sofía
Dr. Lopez Tarazon, Jose Andres 21140 - Grans Regions Naturals del Món
Dr. Lucena Pimentel, Abel Ernesto 21239 - Gestió de la Innovació
Marqués Morell, Antonio 20528 - Alemany III
Dr. Martínez Cañellas, Anselmo María 20400 - Nocions Bàsiques de Dret
Dra. Martínez Nadal, Apol.lònia 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Dr. Martorell Cunill, Onofre
Maturana Bis, Francisco José
Mayol Gelabert, Gabriel 20535 - Gestió d'Empreses d'Allotjament
Melis Gomila, Lourdes 20503 - Gestió del Patrimoni Cultural
Dra. Méndez Durón, Rebeca del Carmen 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Dr. Morán Tejeda, Enrique 21140 - Grans Regions Naturals del Món
Dra. Morey Tous, Antònia 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Dr. Mulet Forteza, Carlos
Navarro López, Carolina 20500 - Introducció al Turisme
Dra. Novo Malvarez, Mª. Margarita 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Oliver Aguiló, Francisca Marina 20510 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
Payeras Muntaner, Gabriel Luis 20504 - Dret Públic del Turisme
Perez Montiel, Jose Antonio 20657 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional
Dr. Pons Buades, Guillem Xavier 21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals
Dr. Pons Esteva, Antoni 21143 - Estratègies de Desenvolupament Local
Portella Carbó, Ferran 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Dr. Rachinger, Heiko Jürgen 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Ramis Planas, Antoni 20537 - Anàlisi de Balanços i Control de Gestió
Dr. Ramos Mir, Vicente
Dr. Rejón Guardia, Francisco 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Dr. Rey-Maquieira Palmer, Javier 20543 - Context Econòmic i Condicionament Internacional
Dra. Ribas Boned, María Antonia 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Riera Monroig, Guillermo 20510 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
Dr. Rivas Yarza, Pedro Antonio 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Dr. Robledo Camacho, Marco Antonio
Dra. Roca Arañó, Francisca
Roca Telleria, Matilde
Romero López, Soraya 20519 - Màrqueting Turístic II
Dra. Rosselló Rubert, Francisca María 20400 - Nocions Bàsiques de Dret
Salas Vives, Pere 20214 - Història del Món Actual
Salvà Cerdà, Miquel 20511 - Comptabilitat Financera I
Dr. Salvá Tomás, Pedro Antonio 20501 - Recursos Territorials
Dra. Santana Gallego, Maria
Dr. Sastre Albertí, Francisco 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Dr. Seguí Llinás, Miguel 21100 - Geografia del Turisme
Dra. Seguí Pons, Joana Maria 21135 - Planificació del Transport
Dr. Serra Cantallops, Antoni 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Dr. Socias Salvá, Antonio
Solé Capdevila, Ramon 20509 - Màrqueting Turístic I
Dra. Tirado Bennasar, María de los Dolores 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Dra. Torres Figuerola, Catalina Maria
Dr. Troster, Victor Emilio 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Dra. Tsener, Inna 20520 - Anàlisi Macroeconòmica del Turisme
Valenzuela Van Moock-Chaves, Sonia 20600 - Entorn Econòmic
Velasco Merchan, Jorge Emilio 20517 - Intermediació Turística
Verd Llop, María del Carmen 20520 - Anàlisi Macroeconòmica del Turisme
Dra. Vicens Pujol, Carlota 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Vicente Chirivella, Oscar
Dr. Vich Martorell, Gabriel Àngel
Vila Mengual, Maria Gràcia
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
20214 - Història del Món Actual Salas Vives, Pere
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
20500 - Introducció al Turisme
20501 - Recursos Territorials
20502 - Anglès I
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural
20504 - Dret Públic del Turisme
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà Dr. Lejarraga, Tomás (R)
20506 - Anglès II
20507 - Francès I
20508 - Alemany I
20509 - Màrqueting Turístic I
20510 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
20511 - Comptabilitat Financera I
20512 - Comptabilitat Financera II
20513 - Anàlisi Microeconòmica del Turisme
20514 - Contractació Turística
20515 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques
20516 - Finances Empresarials
20517 - Intermediació Turística
20518 - Anglès III
20519 - Màrqueting Turístic II
20520 - Anàlisi Macroeconòmica del Turisme
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics
20522 - Direcció Estratègica Dr. Batle Lorente, Francisco Julio (R)
20523 - Francès II
20524 - Alemany II Dra. Roca Arañó, Francisca
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client Dr. Robledo Camacho, Marco Antonio (R)
20526 - Règim Fiscal Dr. Costa Costa, Antonio (R)
20527 - Francès III Boureux, Fanette
20528 - Alemany III
20529 - Pràcticum I
20530 - Pràcticum II
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
20533 - Anglès IV Borrull Cubo, María Nuria (R)
20534 - Direcció Financera de l'Empresa Turística
20535 - Gestió d'Empreses d'Allotjament Mayol Gelabert, Gabriel
20537 - Anàlisi de Balanços i Control de Gestió
20538 - Turisme Sostenible Arrom Munar, Juana María
20541 - Itineraris Culturals i Naturals
20542 - Economia del Transport Aeri Maturana Bis, Francisco José
20543 - Context Econòmic i Condicionament Internacional Dr. Rey-Maquieira Palmer, Javier (R)
20600 - Entorn Econòmic
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20607 - Introducció a l'Empresa
20642 - Educació i Mercat Laboral Dr. Capó Parrilla, Francisco Javier (R)
20654 - Economia Europea Dr. Alcover Casasnovas, Antonio Luis (R)
20657 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional Perez Montiel, Jose Antonio
21100 - Geografia del Turisme
21135 - Planificació del Transport
21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals
21140 - Grans Regions Naturals del Món
21141 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics Dr. Blázquez Salom, Macià (R)
21143 - Estratègies de Desenvolupament Local Dr. Pons Esteva, Antoni
21235 - Creació d'Empreses Dr. Batle Lorente, Francisco Julio (R)
21239 - Gestió de la Innovació Dr. Lucena Pimentel, Abel Ernesto (R)
21240 - Empresa Familiar
21241 - Habilitats Directives Dr. Robledo Camacho, Marco Antonio (R)
21242 - Internacionalització de l'Empresa
21243 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial
21246 - E-Màrqueting Dr. Vich Martorell, Gabriel Àngel (R)