Escoltar

Grau de Turisme

240 crèdits - Facultat de Turisme
Professorat Assignatures
Aguiló Lluna, Antoni
Dr. Alcover Casasnovas, Antonio Luis
Dra. Alemany Hormaeche, Margarita
Andreu Galmés, Jaume
Arrom Munar, Juana María
Artigues Bonet, Antonio Alberto
Balaguer Huguet, Ana Maria
Barceló Piña, Maria Cristina
Dr. Batle Lorente, Francisco Julio
Dr. Bauzá Martorell, Felio José
Dra. Bes Hoghton, Isabelle Veronique
Dr. Blázquez Salom, Macià
Borrull Cubo, María Nuria
Dra. Bosch Roig, Gloria Isabel
Boureux, Fanette
Dr. Bru Martínez, Lluís
Dr. Calveras Maristany, Aleix
Dra. Calvo Benzies, Yolanda Joy
Dr. Capellá Miternique, Hugo
Dr. Capó Parrilla, Francisco Javier
Catrain González, Magdalena
Chacón González, Óscar
Dra. Cladera Munar, Magdalena Concepción
Dr. Coll Ramis, Miquel Àngel
Dr. Cortés Miró, Baltasar
Dr. Costa Costa, Antonio
Dr. Crespí Cladera, Rafel
De Victoria Ramis de Ayreflor, Lluís
Dr. Deyá Tortella, Bartolomé
Dra. Díaz Moriana, María Vanessa
Dr. Estrany Bertos, Joan Josep
Dra. Ferreira Marques, Helena Isabel
Dra. Forteza Oliver, Micaela
Dr. Franch Fluxá, Juan
Dra. García Sastre, María Antonia
Garrido Durán, Laura
Dra. Gómez Herrera, Maria Estrella
Dra. Horrach Rosselló, Patricia
Dra. Juaneda Sampol, Catalina Natividad
Leal Mayol, Francisco Manuel
Dr. Lejarraga, Tomás
Dra. López Rodríguez, Sofía
Dr. Lucena Pimentel, Abel Ernesto
Marqués Morell, Antonio
Dr. Martínez Cañellas, Anselmo María
Dr. Martorell Cunill, Onofre
Maturana Bis, Francisco José
Mayol Gelabert, Gabriel
Dra. Morales Raya, Matilde
Morey Julia, Auba
Dr. Mulet Forteza, Carlos
Dra. Novo Malvarez, Mª. Margarita
Dra. Palmer Tous, María Teresa
Payeras Muntaner, Gabriel Luis
Perez Montiel, Jose Antonio
Dr. Pons Buades, Guillem Xavier
Dr. Pons Esteva, Antoni
Dr. Portella Carbó, Ferran
Ramis Planas, Antoni
Dr. Ramos Mir, Vicente
Dr. Rejón Guardia, Francisco
Dr. Rey-Maquieira Palmer, Javier
Riera Monroig, Guillermo
Dr. Rivas Yarza, Pedro Antonio
Dr. Robledo Camacho, Marco Antonio
Dra. Roca Arañó, Francisca
Roca Telleria, Matilde
Salvà Cerdà, Miquel
Dr. Seguí Llinás, Miguel
Dra. Seguí Pons, Joana Maria
Dra. Serra Pfennig, Isabel
Dr. Socias Salvá, Antonio
Solé Capdevila, Ramon
Suñer Soler, Víctor
Dra. Tirado Bennasar, María de los Dolores
Dra. Torres Figuerola, Catalina Maria
Trobat Fullana, Magi
Dra. Tsener, Inna
Vallés Perelló, Antonio
Velasco Merchan, Jorge Emilio
Dr. Vich Martorell, Gabriel Àngel
Vila Mengual, Maria Gràcia
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
20500 - Introducció al Turisme
20501 - Recursos Territorials
20502 - Anglès I
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural
20504 - Dret Públic del Turisme
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà
20506 - Anglès II
20507 - Francès I
20508 - Alemany I
20509 - Màrqueting Turístic I
20510 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
20511 - Comptabilitat Financera I
20512 - Comptabilitat Financera II
20513 - Anàlisi Microeconòmica del Turisme
20514 - Contractació Turística
20515 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques Dra. Díaz Moriana, María Vanessa
20516 - Finances Empresarials Dr. Deyá Tortella, Bartolomé (R)
20517 - Intermediació Turística
20518 - Anglès III
20519 - Màrqueting Turístic II
20520 - Anàlisi Macroeconòmica del Turisme
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics
20522 - Direcció Estratègica Dr. Batle Lorente, Francisco Julio (R)
20523 - Francès II
20524 - Alemany II
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client
20526 - Règim Fiscal Dr. Costa Costa, Antonio (R)
20527 - Francès III Vila Mengual, Maria Gràcia (R)
20528 - Alemany III
20529 - Pràcticum I
20530 - Pràcticum II
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme Dr. Rivas Yarza, Pedro Antonio (R)
20533 - Anglès IV Borrull Cubo, María Nuria (R)
20534 - Direcció Financera de l'Empresa Turística
20535 - Gestió d'Empreses d'Allotjament
20537 - Anàlisi de Balanços i Control de Gestió Ramis Planas, Antoni
20538 - Turisme Sostenible Arrom Munar, Juana María
20541 - Itineraris Culturals i Naturals
20542 - Economia del Transport Aeri Maturana Bis, Francisco José
20543 - Context Econòmic i Condicionament Internacional Dr. Rey-Maquieira Palmer, Javier (R)
20600 - Entorn Econòmic
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20642 - Educació i Mercat Laboral Dr. Capó Parrilla, Francisco Javier (R)
20654 - Economia Europea Dr. Portella Carbó, Ferran (R)
20657 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional Perez Montiel, Jose Antonio
21100 - Geografia del Turisme
21135 - Planificació del Transport
21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals Dr. Pons Buades, Guillem Xavier (R)
21140 - Grans Regions Naturals del Món Dr. Estrany Bertos, Joan Josep (R)
21141 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics Dr. Blázquez Salom, Macià (R)
21143 - Estratègies de Desenvolupament Local Dr. Pons Esteva, Antoni (R)
21235 - Creació d'Empreses Dr. Batle Lorente, Francisco Julio (R)
21239 - Gestió de la Innovació Dr. Lucena Pimentel, Abel Ernesto (R)
21240 - Empresa Familiar
21241 - Habilitats Directives Dr. Robledo Camacho, Marco Antonio (R)
21243 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial
21246 - E-Màrqueting Dr. Vich Martorell, Gabriel Àngel (R)