Grau

Notes de tall de Grau de Turisme

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018
6,038 B* 21 2 (JUN) 23/07/2018
6,130 A* 98 1 (JUN) 18/07/2018


Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,960 C* 4 3 (JUN) 23/07/2018
6,540 C* 8 1 (JUN) 18/06/2018


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,490 A* 12 11 (JUN) 25/09/2017
5,502 A* 15 3 (JUN) 25/07/2017
6,278 A* 45 2 (JUN) 19/07/2017
7,444 A* 145 1 (JUN) 13/07/2017

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 03/10/2017


Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 11 (JUN) 25/09/2017
6,300 1 1 (JUN) 13/07/2017

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 11 (JUN) 25/09/2017
5,520 A* 3 1 (JUN) 13/07/2017


Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 11 (JUN) 25/09/2017

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,250 C* 4 2 (JUN) 30/06/2017
6,480 C* 10 1 (JUN) 19/06/2017


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,850 A* 9 4 (SET) 29/09/2016
7,850 A* 36 3 (SET) 29/09/2016
7,850 A* 43 2 (SET) 26/09/2016
8,724 A* 71 1 (SET) 21/09/2016
5,000 10 (JUN) 04/10/2016
5,736 A* 39 3 (JUN) 22/07/2016
6,214 A* 67 2 (JUN) 18/07/2016
6,888 A* 169 1 (JUN) 13/07/2016

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 29/09/2016
5,000 10 (JUN) 04/10/2016

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 29/09/2016

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 29/09/2016
6,150 1 1 (SET) 21/09/2016
5,000 10 (JUN) 04/10/2016
6,580 3 1 (JUN) 13/07/2016

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 29/09/2016
5,000 10 (JUN) 04/10/2016Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (SET) 29/09/2016
5,340 C* 1 5 (JUN) 23/09/2016
6,420 C* 3 4 (JUN) 27/07/2016
6,420 C* 4 3 (JUN) 22/07/2016
6,700 C* 8 2 (JUN) 07/07/2016
7,270 C* 9 1 (JUN) 30/06/2016