Escoltar

Grau

240 crčdits - Facultat de Turisme

Grau en Turisme curs 4t grups 41-42 (matí i horabaixa) Obligat. i optatives

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20214 - Histňria del Món Actual  GRUP 42, 2S, GTUR 17/06/2020 16:00 - 19:00
20527 - Francčs III  GRUP 42, 1S, GTUR 08/01/2020 18:00 - 21:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
20527 - Francčs III  GRUP 42, 1S, GTUR 11/02/2020 19:00 - 22:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
20528 - Alemany III  GRUP 42, 1S, GTUR 08/01/2020 15:00 - 18:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
20528 - Alemany III  GRUP 42, 1S, GTUR 11/02/2020 19:00 - 22:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
20528 - Alemany III  GRUP 43, 1S, GTUR 08/01/2020 15:00 - 18:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
20528 - Alemany III  GRUP 43, 1S, GTUR 11/02/2020 19:00 - 22:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
20534 - Direcció Financera de l'Empresa Turística  GRUP 42, 2S, GTUR 22/06/2020 16:00 - 20:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
20534 - Direcció Financera de l'Empresa Turística  GRUP 42, 2S, GTUR 14/07/2020 19:00 - 22:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
20535 - Gestió d'Empreses d'Allotjament  GRUP 42, 2S, GTUR 10/06/2020 16:00 - 20:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
20535 - Gestió d'Empreses d'Allotjament  GRUP 42, 2S, GTUR 08/07/2020 19:00 - 22:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
20537 - Anŕlisi de Balanços i Control de Gestió  GRUP 42, 1S, GTUR 10/01/2020 16:00 - 20:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
20537 - Anŕlisi de Balanços i Control de Gestió  GRUP 42, 1S, GTUR 10/02/2020 19:00 - 22:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
20538 - Turisme Sostenible  GRUP 42, 1S, GTUR 14/01/2020 16:00 - 20:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
20538 - Turisme Sostenible  GRUP 42, 1S, GTUR 12/02/2020 19:00 - 22:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
20541 - Itineraris Culturals i Naturals  GRUP 42, 2S, GTUR 12/06/2020 16:00 - 20:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
20541 - Itineraris Culturals i Naturals  GRUP 42, 2S, GTUR 10/07/2020 08:00 - 11:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
20542 - Economia del Transport Aeri  GRUP 42, 2S, GTUR 18/06/2020 16:00 - 20:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
20542 - Economia del Transport Aeri  GRUP 42, 2S, GTUR 13/07/2020 19:00 - 22:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
20543 - Context Econňmic i Condicionament Internacional  GRUP 42, 1S, GTUR 16/01/2020 16:00 - 20:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
20543 - Context Econňmic i Condicionament Internacional  GRUP 42, 1S, GTUR 13/02/2020 19:00 - 22:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
20642 - Educació i Mercat Laboral  GRUP 42, 2S, GTUR 17/06/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20642 - Educació i Mercat Laboral  GRUP 42, 2S, GTUR 14/07/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
20654 - Economia Europea  GRUP 42, 1S, GTUR 13/01/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21
20654 - Economia Europea  GRUP 42, 1S, GTUR 11/02/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20657 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional  GRUP 42, 1S, GTUR 14/01/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20657 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional  GRUP 42, 1S, GTUR 14/02/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
21135 - Planificació del Transport  GRUP 42, 2S, GTUR 03/07/2020 18:30 - 20:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals  GRUP 42, 2S, GTUR 17/06/2020 18:30 - 20:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals  GRUP 42, 2S, GTUR 13/07/2020 18:30 - 20:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL01a
21140 - Grans Regions Naturals del Món  GRUP 42, 2S, GTUR 15/06/2020 18:30 - 20:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL01a
21140 - Grans Regions Naturals del Món  GRUP 42, 2S, GTUR 09/07/2020 18:30 - 20:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL01a
21141 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics  GRUP 42, 1S, GTUR 10/01/2020 16:00 - 18:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21141 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics  GRUP 42, 1S, GTUR 12/02/2020 16:00 - 18:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21143 - Estratčgies de Desenvolupament Local  GRUP 42, 1S, GTUR 13/01/2020 16:00 - 18:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05a
21143 - Estratčgies de Desenvolupament Local  GRUP 42, 1S, GTUR 14/02/2020 16:00 - 18:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05a
21235 - Creació d'Empreses  GRUP 42, 2S, GTUR 19/06/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
21235 - Creació d'Empreses  GRUP 42, 2S, GTUR 13/07/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
21239 - Gestió de la Innovació  GRUP 42, 1S, GTUR 16/01/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21239 - Gestió de la Innovació  GRUP 42, 1S, GTUR 13/02/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
21240 - Empresa Familiar  GRUP 42, 2S, GTUR 12/02/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
21241 - Habilitats Directives  GRUP 42, 2S, GTUR 16/06/2020 16:00 - 20:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
21241 - Habilitats Directives  GRUP 42, 2S, GTUR 09/07/2020 19:00 - 22:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
21242 - Internacionalització de l'Empresa  GRUP 42, 1S, GTUR 22/01/2020 16:00 - 20:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
21242 - Internacionalització de l'Empresa  GRUP 42, 1S, GTUR 14/02/2020 19:00 - 22:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferčncia (Aula A-18)
21243 - Responsabilitat Social i Čtica Empresarial  GRUP 42, 1S, GTUR 12/02/2020 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
21246 - E-Mŕrqueting  GRUP 42, 1S, GTUR 21/01/2020 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
21246 - E-Mŕrqueting  GRUP 42, 1S, GTUR 07/02/2020 09:00 - 12:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB21