Grau de Turisme a Menorca

240 crèdits - Facultat de Turisme
Professorat Assignatures
Dr. Abril Hervas, David 20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics
Dr. Alcover Casasnovas, Antonio Luis 20500 - Introducció al Turisme
Dra. Alemany Hormaeche, Margarita 20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres
Arrom Munar, Juana María 20538 - Turisme Sostenible
Dr. Batle Lorente, Francisco Julio 20522 - Direcció Estratègica
Dr. Calveras Maristany, Aleix 21242 - Internacionalització de l'Empresa
Canet Alibau, Aura Iris
Canet Moyà, Cristina 21242 - Internacionalització de l'Empresa
Carretero Juanals, Josep 20600 - Entorn Econòmic
Dr. Costa Costa, Antonio 20526 - Règim Fiscal
Dr. Deyá Tortella, Bartolomé 20516 - Finances Empresarials
Ezquerra Guerra, Lara 20607 - Introducció a l'Empresa
Florit Mascaró, María Auxiliadora
Dra. Forteza Oliver, Micaela 20503 - Gestió del Patrimoni Cultural
Gallofre de Lapuente, Anna 20510 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
Dra. García Sastre, María Antonia 20509 - Màrqueting Turístic I
Hernández Arenaz, Iñigo 20515 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques
Dra. Horrach Rosselló, Patricia
Dra. Juaneda Sampol, Catalina Natividad 20510 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
Leal Mayol, Francisco Manuel 20514 - Contractació Turística
Dr. Lejarraga, Tomás 20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà
Dr. Limón Pons, Miquel Àngel 20541 - Itineraris Culturals i Naturals
Dra. López Rodríguez, Sofía 20519 - Màrqueting Turístic II
Dr. Lucena Pimentel, Abel Ernesto 21239 - Gestió de la Innovació
Marck, Perrine Jeanne
Martínez Barca, Laura 20506 - Anglès II
Dr. Martínez Cañellas, Anselmo María 20400 - Nocions Bàsiques de Dret
Dr. Mulet Forteza, Carlos
Peralta Wöstmann, Eva Maria
Dr. Ramos Mir, Vicente 20513 - Anàlisi Microeconòmica del Turisme
Dr. Robledo Camacho, Marco Antonio 20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client
Romero López, Soraya 20519 - Màrqueting Turístic II
Dr. Salvá Tomás, Pedro Antonio 20501 - Recursos Territorials
Dr. Seguí Llinás, Miguel 21100 - Geografia del Turisme
Sintes Campos, Joaquima 20535 - Gestió d'Empreses d'Allotjament
Dra. Tirado Bennasar, María de los Dolores 20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
Dra. Tsener, Inna 20520 - Anàlisi Macroeconòmica del Turisme
Velasco Merchan, Jorge Emilio 20517 - Intermediació Turística
Vivó Truyols, Fernando Francisco 20504 - Dret Públic del Turisme
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
20400 - Nocions Bàsiques de Dret Dr. Martínez Cañellas, Anselmo María (R)
20500 - Introducció al Turisme Dr. Alcover Casasnovas, Antonio Luis (R)
20501 - Recursos Territorials Dr. Salvá Tomás, Pedro Antonio
20502 - Anglès I Canet Alibau, Aura Iris
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural Dra. Forteza Oliver, Micaela
20504 - Dret Públic del Turisme Vivó Truyols, Fernando Francisco (R)
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà Dr. Lejarraga, Tomás (R)
20506 - Anglès II Martínez Barca, Laura
20507 - Francès I Marck, Perrine Jeanne
20508 - Alemany I Peralta Wöstmann, Eva Maria
20509 - Màrqueting Turístic I Dra. García Sastre, María Antonia (R)
20510 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
20511 - Comptabilitat Financera I Florit Mascaró, María Auxiliadora
20512 - Comptabilitat Financera II Florit Mascaró, María Auxiliadora
20513 - Anàlisi Microeconòmica del Turisme Dr. Ramos Mir, Vicente (R)
20514 - Contractació Turística Leal Mayol, Francisco Manuel (R)
20515 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques Hernández Arenaz, Iñigo (R)
20516 - Finances Empresarials Dr. Deyá Tortella, Bartolomé (R)
20517 - Intermediació Turística Velasco Merchan, Jorge Emilio
20518 - Anglès III Canet Alibau, Aura Iris
20519 - Màrqueting Turístic II
20520 - Anàlisi Macroeconòmica del Turisme Dra. Tsener, Inna
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics Dr. Abril Hervas, David
20522 - Direcció Estratègica Dr. Batle Lorente, Francisco Julio (R)
20523 - Francès II Marck, Perrine Jeanne
20524 - Alemany II Peralta Wöstmann, Eva Maria
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client Dr. Robledo Camacho, Marco Antonio (R)
20526 - Règim Fiscal Dr. Costa Costa, Antonio (R)
20527 - Francès III Marck, Perrine Jeanne
20528 - Alemany III Peralta Wöstmann, Eva Maria
20529 - Pràcticum I
20530 - Pràcticum II
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme Dra. Tirado Bennasar, María de los Dolores (R)
20533 - Anglès IV Canet Alibau, Aura Iris
20535 - Gestió d'Empreses d'Allotjament Sintes Campos, Joaquima
20538 - Turisme Sostenible Arrom Munar, Juana María
20541 - Itineraris Culturals i Naturals Dr. Limón Pons, Miquel Àngel
20600 - Entorn Econòmic Carretero Juanals, Josep
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Dra. Alemany Hormaeche, Margarita (R)
20607 - Introducció a l'Empresa Ezquerra Guerra, Lara (R)
21100 - Geografia del Turisme Dr. Seguí Llinás, Miguel
21239 - Gestió de la Innovació Dr. Lucena Pimentel, Abel Ernesto (R)
21242 - Internacionalització de l'Empresa