Escoltar

Grau de Turisme a Menorca

240 crèdits - Facultat de Turisme

En què consisteix?

El grau de Turisme a Menorca s'imparteix pel sistema de videoconferència des del campus de Palma, en un 75% de les matèries, que es combinen en classes i seminaris presencials en un 25%.

El grau de Turisme té com a objectiu proporcionar a l’alumne formació específica del sector econòmic més important de les Illes Balears: el sector turístic.

Què hi aprendràs?

Podràs analitzar una empresa en el seu entorn i identificar i anticipar oportunitats de mercat; assignar i distribuir els recursos disponibles; reunir, organitzar, interpretar i transmetre informació rellevant; seleccionar i motivar els treballadors, prendre decisions i treballar en equip i adaptar-te a noves tecnologies i nous contextos econòmics.

També s’assoliran competències en gestió d’empreses turístiques i economia del turisme, amb un alt nivell de formació en idiomes (anglès, francès i/o alemany), així com d’altres disciplines com el dret, la geografia i la gestió del patrimoni cultural.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

El graduat/da en Turisme, haurà desenvolupat les habilitats necessàries per a dur a terme tasques professionals amb responsabilitat i ètica; coneixerà els fonaments de la indústria turística en tots el seus àmbits de gestió d’empresa; serà capaç de resoldre problemes, defensar arguments, recopilar informació i analitzar críticament aspectes territorials, socials, econòmics i jurídics relacionats amb el turisme i disposarà d’un elevat nivell de coneixement de llengües, especialment l’anglesa.
El graduat/da en Turisme serà capaç de desenvolupar una carrera professional a:

  1. Empreses d’allotjament (hotels, cadenes hoteleres...): com a director/a, subdirector/a, director/a o coordinador/a de departament (reserves, recepció, compres, gestió d’ingressos – revenue management, gestió de costos, màrqueting, gestió de recursos humans, director/a de polítiques estratègiques i d'expansió, etc.)
  2. Empreses d’ intermediació, bancs de llits, agències incoming, consolidadors i creadors de paquets turístics, metacercadors, tour operadores, etc: comercialització de productes, gestió i creació de nous productes, gestió de clients, negociació amb proveïdors, processos d'integració i expansió, tècniques de venta i màrqueting, etc.
  3. Empreses de temps lliure, agències DMC (Destination Management Company) i organització d'esdeveniments: congressos, fires, reunions de negocis, presentacions de productes, etc.
  4. Empreses dedicades al transport aeri i terrestre (companyies aèries, flotes de lloguer de cotxes, etc.) i empreses de creuers. Comercialització de productes, gestió de clients, negociació amb proveïdors, tècniques de venta i màrqueting, etc.
  5. Administracions i organismes públics (Conselleria de Turisme, Ajuntaments i altres entitats dedicades a la promoció del turisme, etc.): promoció i gestió de destins turístics, gestió de campanyes promocionals, anàlisis d’impactes socials i ambientals del turisme, elaboració d'estadístiques i informes turístics, etc.
  6. Consultoria en l’àmbit turístic: elaboració d’estudis de mercat, plans de màrqueting estratègic, disseny i execució de campanyes promocionals, plans d’expansió i internacionalització, plans d’innovació, consultoria en revenue management, etc.
  7. Empreses de noves tecnologies: suport al desenvolupament de noves tecnologies aplicades a la gestió i promoció de l’empresa turística i del producte turístic (CRM, Customer Relationship Management), SEM (Search Engine Marketing), SEO (Search Engine Optimization).
  8. Instituts de recerca, universitat i altres centres de recerca: docència i recerca a l’àmbit de l’economia, empresa i turisme.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències Socials i Jurídiques
30 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglés, Francés ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 13,53¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 859,52¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2020-21

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Gaspar Melchor de Jovellanos