Escoltar

Grau de Turisme a Menorca

240 crèdits - Facultat de Turisme

Perfil d'ingrés

El grau de Turisme està indicat per a estudiants que compleixin, essencialment, les característiques següents:

 1. Interès pel món turístic (tant des del punt de vista empresarial com social)
 2. Capacitat de treballar en equip
 3. Motivació i inquietud pels temes ambientals, la transformació del paisatge i els desequilibris socioeconòmics
 4. Coneixement i interès pels idiomes
 5. Capacitat creativa
 6. Capacitat d'iniciativa
 7. Capacitat de decisió i resolució de problemes

 

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2020-21: 30

Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2020-21:
 • Alemany II (0,2)
 • Economia de l'Empresa (0,2)
 • Francès II (0,2)
 • Geografia (0,1)
 • Història de l’Art (0,1)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (0,2)
 • Matemàtiques II (0,2)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Ciències Socials i Jurídiques  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Estudis universitaris iniciats a una altra seu de la UIB  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GTUR

3r vocal
Rosselló Llompart, Maria Antonia
4t vocal
Rosselló Villalonga, Cristina

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Turisme

Administració i Direcció d'Empreses
Administració i Direcció d'Empreses Grau de Turisme
 • 2200: Introducció a la Comptabilitat I
 • 2609: Introducció a la Comptabilitat II
 • 20511: Comptabilitat Financera I
 • 20512: Comptabilitat Financera II
2600: Economia de l'Empresa I
20607: Introducció a l'Empresa
2602: Estadística Econòmica
20510: Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
2603: Introducció a l'Economia
20600: Entorn Econòmic
2604: Mat. de les Operacions Financeres I
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
2607: Introducció al Dret
20400: Nocions Bàsiques de Dret
 • 2621: Direcció Comercial I
 • 2622: Direcció Comercial II
20509: Màrqueting Turístic I
2631: Informàtica Aplicada
21250: Gestió Informàtica
2645: Economia del Turisme
20500: Introducció al Turisme
2924: Dret de la Contractació Turística
20514: Contractació Turística

Ciències Empresarials (Pla 2002)
Ciències Empresarials (Pla 2002) Grau de Turisme
2185: Anàlisi de les Operacions Financeres I
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
 • 2188: Informàtica Aplicada a la Gestió d'Empresa
 • 2194: Sistemes d'Informació Electrònica
21250: Gestió Informàtica
 • 2400: Comptabilitat Financera I
 • 2401: Comptabilitat Financera II
 • 20511: Comptabilitat Financera I
 • 20512: Comptabilitat Financera II
2404: Economia Política
20600: Entorn Econòmic
2407: Estadística Econòmica
20510: Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
 • 2409: Màrqueting I
 • 2415: Màrqueting II
20509: Màrqueting Turístic I
2411: Dret del Treball
21236: Dret Laboral
2414: Microeconomia
20513: Anàlisi Microeconòmica del Turisme
2416: Organització i Administració d'Empreses
20505: Disseny Organitzatiu i Capital Humà
2418: Macroeconomia
20520: Anàlisi Macroeconòmica del Turisme
2421: Introducció a l'Economia de l'Empresa
20607: Introducció a l'Empresa
 • 2641: Sistema Fiscal II
 • 2642: Sistema Fiscal III
20526: Règim Fiscal
2646: Economia i Màrqueting de l'Empresa Turística
20509: Màrqueting Turístic I

Tècnic d'Empreses i Activitats Turístiques
Tècnic d'Empreses i Activitats Turístiques Grau de Turisme
902: Economia
20600: Entorn Econòmic
903: Estructura del Mercat Turístic
20500: Introducció al Turisme
905: Geografia Turística
20501: Recursos Territorials
906: Introducció al Dret
20400: Nocions Bàsiques de Dret
 • 907: Matemàtiques Financeres i Comptabilitat I
 • 909: Comptabilitat II
 • 20511: Comptabilitat Financera I
 • 20512: Comptabilitat Financera II
 • 907: Matemàtiques Financeres i Comptabilitat I
 • 918: Gestió Financera
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
908: Economia de l'Empresa
20607: Introducció a l'Empresa
910: Gestió de Personal
20505: Disseny Organitzatiu i Capital Humà
911: Estadística
20510: Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
912: Dret Administratiu
20504: Dret Públic del Turisme
913: Dret Laboral
21236: Dret Laboral
914: Història de l'Art i de la Cultura
20503: Gestió del Patrimoni Cultural
915: Anglès II
20502: Anglès I
916: Francès II
20507: Francès I
917: Alemany II
20508: Alemany I
919: Gestió de Producció en Allotjaments i Restauració
20535: Gestió d'Empreses d'Allotjament
920: Gestió de Producció en Agències de Viatges
20515: Operacions i Processos en Empreses Turístiques
921: Tècniques Publicitàries i de Mercat
20509: Màrqueting Turístic I
922: Dret Fiscal
20526: Règim Fiscal
923: Anglès III
20506: Anglès II
924: Francès III
20523: Francès II
925: Alemany III
20524: Alemany II

Economia
Economia Grau de Turisme
 • 2200: Introducció a la Comptabilitat I
 • 2609: Introducció a la Comptabilitat II
 • 20511: Comptabilitat Financera I
 • 20512: Comptabilitat Financera II
2603: Introducció a l'Economia
20600: Entorn Econòmic
2604: Mat. de les Operacions Financeres I
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
2607: Introducció al Dret
20400: Nocions Bàsiques de Dret
2613: Macroeconomia I
20513: Anàlisi Microeconòmica del Turisme
2614: Macroeconomia II
20513: Anàlisi Microeconòmica del Turisme
2615: Microeconomia I
20520: Anàlisi Macroeconòmica del Turisme
2616: Microeconomia II
20520: Anàlisi Macroeconòmica del Turisme

Grau d'Administració d'Empreses
Grau d'Administració d'Empreses Grau de Turisme
20400: Nocions Bàsiques de Dret
20400: Nocions Bàsiques de Dret
20514: Contractació Turística
20514: Contractació Turística
20600: Entorn Econòmic
20600: Entorn Econòmic
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20604: Sistema Fiscal
20526: Règim Fiscal
20605: Microeconomia
20513: Anàlisi Microeconòmica del Turisme
20606: Anàlisi de Dades Econòmiques
20510: Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
20607: Introducció a l'Empresa
20607: Introducció a l'Empresa
21200: Comptabilitat Financera I
20511: Comptabilitat Financera I
21201: Comptabilitat Financera II
20512: Comptabilitat Financera II
21204: Direcció de Producció i Operacions
20515: Operacions i Processos en Empreses Turístiques
 • 21206: Comptabilitat de Costs
 • 21220: Anàlisi i Auditoria Comptable
20537: Anàlisi de Balanços i Control de Gestió
 • 21207: Inversió i Finançament Empresarial
 • 21217: Direcció Financera
 • 20516: Finances Empresarials
 • 20534: Direcció Financera de l'Empresa Turística
 • 21208: Disseny de les Organitzacions
 • 21218: Gestió de Recursos Humans
20505: Disseny Organitzatiu i Capital Humà
21210: Economia Espanyola i Mundial
20543: Context Econòmic i Condicionament Internacional
21213: Estratègia Empresarial
20522: Direcció Estratègica
21214: Macroeconomia
20520: Anàlisi Macroeconòmica del Turisme
21216: Direcció Comercial I
20509: Màrqueting Turístic I
21219: Direcció Comercial II
20519: Màrqueting Turístic II
21223: Pràctiques Externes
 • 20529: Pràcticum I
 • 20530: Pràcticum II
21241: Habilitats Directives
21241: Habilitats Directives
21243: Responsabilitat Social i Ètica Empresarial
21243: Responsabilitat Social i Ètica Empresarial
21247: Gestió Promocional Turística
21247: Gestió Promocional Turística

Grau d'Economia
Grau d'Economia Grau de Turisme
20400: Nocions Bàsiques de Dret
20400: Nocions Bàsiques de Dret
20600: Entorn Econòmic
20600: Entorn Econòmic
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20604: Sistema Fiscal
20526: Règim Fiscal
20605: Microeconomia
20513: Anàlisi Microeconòmica del Turisme
20606: Anàlisi de Dades Econòmiques
20510: Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
20607: Introducció a l'Empresa
20607: Introducció a l'Empresa
20611: Estructura i Conjuntura Econòmica
20543: Context Econòmic i Condicionament Internacional
20613: Macroeconomia I
20520: Anàlisi Macroeconòmica del Turisme
20620: Economia Ambiental
20521: Economia Ambiental en Espais Turístics
 • 20621: Anàlisi de la Informació Comptable
 • 20650: Comptabilitat
 • 20511: Comptabilitat Financera I
 • 20512: Comptabilitat Financera II
20625: Avaluació Econòmica de Projectes
20539: Avaluació de Projectes
20626: Economia del Turisme
20500: Introducció al Turisme
20628: Gestió i Incentius en les Organitzacions
20505: Disseny Organitzatiu i Capital Humà
20633: Economia Regional i Urbana
20544: Economia Regional

Turisme (Pla 1998)
Turisme (Pla 1998) Grau de Turisme
1634: Geografia del Turisme i de l'Oci
21100: Geografia del Turisme
1639: Planificació i Avaluació dels Espais Turístics i d'Oci
21141: Planificació i Avaluació d'Espais Turístics
2800: Introducció a l'Economia
20600: Entorn Econòmic
2801: Patrimoni Cultural
20503: Gestió del Patrimoni Cultural
2802: Dret i Legislació
20400: Nocions Bàsiques de Dret
2803: Estructura de Mercats
20500: Introducció al Turisme
2804: Comptabilitat
 • 20511: Comptabilitat Financera I
 • 20512: Comptabilitat Financera II
 • 2805: Recursos Territorials Turístics I
 • 2806: Recursos Territorials Turístics II
20501: Recursos Territorials
2807: Organització i Gestió d'Empreses I
20607: Introducció a l'Empresa
2808: Organització i Gestió d'Empreses II
20505: Disseny Organitzatiu i Capital Humà
2810: Operacions i Processos de Producció
20515: Operacions i Processos en Empreses Turístiques
2811: Màrqueting Turístic
20509: Màrqueting Turístic I
2812: Pràcticum I
20529: Pràcticum I
2813: Pràcticum II
20530: Pràcticum II
2814: Entorns Ofimàtics
21250: Gestió Informàtica
2816: Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
20510: Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
2817: Economia del Turisme
20520: Anàlisi Macroeconòmica del Turisme
2818: Relacions Laborals en el Sector Turístic
21236: Dret Laboral
2819: Turisme Internacional
20543: Context Econòmic i Condicionament Internacional
2820: Sistemes de Distribució d'Empreses Turístiques
20517: Intermediació Turística
2821: Dret Públic del Turisme
20504: Dret Públic del Turisme
2822: Gestió d'Allotjaments Turístics
20535: Gestió d'Empreses d'Allotjament
2823: Finances
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
2828: Dret Internacional del Turisme
20546: Dret Internacional del Turisme
2829: Contractació Turística
20514: Contractació Turística
2830: Promoció Turística
21247: Gestió Promocional Turística
2834: Règim Fiscal de l'Empresa Turística
20526: Règim Fiscal
2836: Regions Turístiques del Món
21100: Geografia del Turisme
2840: Anglès I
20502: Anglès I
2841: Francès I
20507: Francès I
2842: Alemany I
20508: Alemany I
2843: Anglès II
20506: Anglès II
2844: Francès II
20523: Francès II
2845: Alemany II
20524: Alemany II

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau de Turisme
CFGS Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
Assignatura Crèdits
20400 - Nocions Bàsiques de Dret 6
20502 - Anglès I 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
20511 - Comptabilitat Financera I 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21250 - Gestió Informàtica 6
Total 36
CFGS Administració i Finances
Assignatura Crèdits
20400 - Nocions Bàsiques de Dret 6
20502 - Anglès I 6
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
20511 - Comptabilitat Financera I 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
21236 - Dret Laboral 6
21250 - Gestió Informàtica 6
Total 54
CFGS Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20519 - Màrqueting Turístic II 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21246 - E-Màrqueting 3
21250 - Gestió Informàtica 6
Total 39
CFGS Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20519 - Màrqueting Turístic II 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21246 - E-Màrqueting 3
21250 - Gestió Informàtica 6
Total 39
CFGS Tècnic Superior en Comerç Internacional
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21135 - Planificació del Transport 6
21242 - Internacionalització de l'Empresa 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics
Assignatura Crèdits
20500 - Introducció al Turisme 6
20502 - Anglès I 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20535 - Gestió d'Empreses d'Allotjament 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
Total 48
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
20500 - Introducció al Turisme 6
20502 - Anglès I 6
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
21100 - Geografia del Turisme 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20517 - Intermediació Turística 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
Total 54
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
20500 - Introducció al Turisme 6
20502 - Anglès I 6
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
21100 - Geografia del Turisme 6
20501 - Recursos Territorials 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
Total 48
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Cuina
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client 6
20536 - Gestió d'Aliments i Begudes 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
Total 42
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client 6
20536 - Gestió d'Aliments i Begudes 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
Total 42
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
Optatives 6
Total 30

Reconeixement de la competència d'anglès

Els alumnes que estiguin en disposició de demanar el títol de Graduat en Turisme, havent cursat al manco les tres assignatures d'Anglès, están exempts de demostrar la competencia d'anglès. Es reconeix de forma directa.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic