Escoltar

Grau de Turisme a Menorca

240 crèdits - Facultat de Turisme

20531. Treball de Fi de Grau de Turisme (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per a la matrícula
  • cal haver superat 60 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 126 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus obligatòria

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2014-15 podeu consultar el cercador de guies docents