Escoltar

Grau de Turisme a Menorca

240 crèdits - Facultat de Turisme

En què consisteix?

El grau de Turisme a Menorca s'imparteix pel sistema de videoconferència des del campus de Palma, en un 75% de les matèries, que es combinen en classes i seminaris presencials en un 25%.

El grau de Turisme té com a objectiu proporcionar a l’alumne formació específica del sector econòmic més important de les Illes Balears: el sector turístic.

Què hi aprendràs?

Podràs analitzar una empresa en el seu entorn i identificar i anticipar oportunitats de mercat; assignar i distribuir els recursos disponibles; reunir, organitzar, interpretar i transmetre informació rellevant; seleccionar i motivar els treballadors, prendre decisions i treballar en equip i adaptar-te a noves tecnologies i nous contextos econòmics.

També s’assoliran competències en gestió d’empreses turístiques i economia del turisme, amb un alt nivell de formació en idiomes (anglès, francès i/o alemany), així com d’altres disciplines com el dret, la geografia i la gestió del patrimoni cultural.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

El graduat/da en Turisme, haurà desenvolupat les habilitats necessàries per a dur a terme tasques professionals amb responsabilitat i ètica; coneixerà els fonaments de la indústria turística en tots el seus àmbits de gestió d’empresa; serà capaç de resoldre problemes, defensar arguments, recopilar informació i analitzar críticament aspectes territorials, socials, econòmics i jurídics relacionats amb el turisme i disposarà d’un elevat nivell de coneixement de llengües, especialment l’anglesa.
El graduat/da en Turisme serà capaç de desenvolupar una carrera professional a:

  1. Empreses d’allotjament (hotels, cadenes hoteleres...): com a director/a, subdirector/a, director/a o coordinador/a de departament (reserves, recepció, compres, gestió d’ingressos – revenue management, gestió de costos, màrqueting, gestió de recursos humans, director/a de polítiques estratègiques i d'expansió, etc.)
  2. Empreses d’ intermediació, bancs de llits, agències incoming, consolidadors i creadors de paquets turístics, metacercadors, tour operadores, etc: comercialització de productes, gestió i creació de nous productes, gestió de clients, negociació amb proveïdors, processos d'integració i expansió, tècniques de venta i màrqueting, etc.
  3. Empreses de temps lliure, agències DMC (Destination Management Company) i organització d'esdeveniments: congressos, fires, reunions de negocis, presentacions de productes, etc.
  4. Empreses dedicades al transport aeri i terrestre (companyies aèries, flotes de lloguer de cotxes, etc.) i empreses de creuers. Comercialització de productes, gestió de clients, negociació amb proveïdors, tècniques de venta i màrqueting, etc.
  5. Administracions i organismes públics (Conselleria de Turisme, Ajuntaments i altres entitats dedicades a la promoció del turisme, etc.): promoció i gestió de destins turístics, gestió de campanyes promocionals, anàlisis d’impactes socials i ambientals del turisme, elaboració d'estadístiques i informes turístics, etc.
  6. Consultoria en l’àmbit turístic: elaboració d’estudis de mercat, plans de màrqueting estratègic, disseny i execució de campanyes promocionals, plans d’expansió i internacionalització, plans d’innovació, consultoria en revenue management, etc.
  7. Empreses de noves tecnologies: suport al desenvolupament de noves tecnologies aplicades a la gestió i promoció de l’empresa turística i del producte turístic (CRM, Customer Relationship Management), SEM (Search Engine Marketing), SEO (Search Engine Optimization).
  8. Instituts de recerca, universitat i altres centres de recerca: docència i recerca a l’àmbit de l’economia, empresa i turisme.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències Socials i Jurídiques
  30 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès, Francès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 13,53¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 859,52¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Gaspar Melchor de Jovellanos