Grau de Turisme

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno

Dades i indicadors

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Alumnes de nou ingrés 46 34 30 17 38 37
Alumnes de nou ingrés SIIU (amb menys de 30 crèdits reconeguts) 37 26 25 9 25 18
Alumnes matriculats 104 102 96 78 93 104
Alumnes titulats 12 17 17 12 10 10

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
 • Juana Capó Guardiola
 • María del Mar Perelló
Alumnat
 • Julio Andrés
La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat de Turisme

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Verificació Memòria quarta modificació 26/03/2018
Verificació Informe quarta modificació 26/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Acreditació Resolució del Consell de Ministres 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 26/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/11/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 13/02/2015
Verificació Memòria tercera modificació 06/02/2015
Verificació Informe tercera modificació 06/02/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) 25/07/2014
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 30/06/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) 06/02/2013
Verificació Memòria segona modificació 18/09/2012
Verificació Informe segona modificació 18/09/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) 26/01/2012
Verificació Memòria primera modificació 19/12/2011
Verificació Informe primera modificació 19/12/2011
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 30/10/2009
Verificació Memòria del títol oficial 18/06/2009
Verificació Informe final de verificació 18/06/2009

Treballs de Fi de Grau

 • Actituds dels residents per al desenvolupament dels hotels boutique en els centres històrics de les ciutats. El cas de Palma
 • Actituds dels residents per al desenvolupament dels hotels boutique en els centres històrics de les ciutats. El cas de Palma
 • Actituds dels residents per al desenvolupament dels hotels boutique en els centres històrics de les ciutats. El cas de Palma
 • Desestacionalitzar Mallorca: El turisme de reunions com a mètode per a fomentar la desestacionalització a l'illa.
 • El despertar del proveïdor tecnològic AMADEUS IT Group SA en l'Eurostoxx 50
 • Impacte del cobrament de recàrrecs a les AAVV per reserves aèries efectuades des de AMADEUS
 • Impacte del cobrament de recàrrecs a les AAVV per reserves aèries efectuades des de AMADEUS
 • Impacte territorial de l'activitat turística a les Balears
 • L'imperi contraataca. Anàlisi financera de la tornada de Melià Hotels a l'IBEX-35
 • Avaluació de l'activitat turística a Mallorca. L'impacte del turisme de masses i el pas al turisme alternatiu.
 • Contractació turística en els lloguers de vacances. El cas Air BNB
 • Empreses de xàrter nàutic. Oferta i problemes als quals s'enfronta el sector
 • Identificació de variables i desenvolupament de productes sostenibles per al turisme a Mallorca.
 • L'amenaça del brexit en el grup d'empreses international Airlines Group (AIG)
 • L'imperi contraataca. Anàlisi financera de la tornada de Melià Hotels a l'IBEX-35
 • mpacte del cobrament de recàrrecs a les AAVV per reserves aèries efectuades des de AMADEUS
 • Percepció de la població local sobre la necessitat d'incloure el català en la senyalització turística.
 • Turisme en femení
 • Empreses de xàrter nàutic. Oferta i problemes als quals s'enfronta el sector
 • Impacte territorial de l'activitat turística de Balears; d'un turisme de masses a un turisme sostenible.
 • Impacte territorial de l'activitat turística de Balears; d'un turisme de masses a un turisme sostenible.
 • Impacte territorial de l'activitat turística de les Balears; d'un turisme de masses a un turisme sostenible.
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca : Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • L'amenaça del brexit en el grup d'empreses international Airlines Group (AIG)
 • L'amenaça del brexit en l'holding International Airlines Group (IAG)
 • La contractació turística a través de plataformes col·laboratives de venda d'estades turístiques
 • La propietat de l'empresa de serveis turístics i noves formes de gestió.
 • La propietat en l'empresa de serveis turístics i noves formes de gestió.
 • Percepció de la població local sobre la necessitat d'incloure el català en senyalització turística.
 • Evolució de l'Activitat Turística a les Balears I El seu Impacte territorial
 • Evolució de l'Activitat Turística a les Balears I El seu Impacte territorial
 • Evolució de l'Activitat Turística a les Balears I El seu Impacte territorial
 • Evolució de l'Activitat Turística a les Balears I El seu Impacte territorial
 • Evolució de l'Activitat Turística a les Balears I El seu Impacte territorial
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca: Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca : Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • L'evolució de l'oferta del sector de l'agroturisme a Mallorca en la primera dècada del segle XXI
 • Les empreses turístiques espanyoles i el seu pas pel mercat de valors
 • Les empreses turístiques espanyoles i el seu pas pel mercat de valors
 • Les percepcions de la població local sobre la necessitat d'incloure el català en la senyalització turística
 • Anàlisi del departament d'aliments i begudes d'una cadena hotelera.
 • Anàlisi del nou segment millenial. Com satisfer al client 3.0
 • Anàlisi del nou segment millenial. Com satisfer al client 3.0
 • Anàlisi del nou segment millenial. Com satisfer al client 3.0
 • Anàlisi del nou segment millenial. Com satisfer al client 3.0
 • Avaluació de la qualitat dels serveis . Experiències en el sector hoteler de les Illes Balears
 • Avaluació de la qualitat dels serveis . Experiències en el sector hoteler de les Illes Balears
 • Avaluació de la qualitat dels serveis . Experiències en el sector hoteler de les Illes Balears
 • Evolución de la actividad turística a partir del s. XX en Baleares.
 • Evolución de la actividad turística a partir del s. XX en Baleares.
 • Evolución de la actividad turística a partir del s. XX en Baleares.
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca : Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca : Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • L'evolució de l'oferta del sector Agroturisme a Mallorca a la primera dècada del segle XXI
 • L'evolució de l'oferta del sector Agroturisme a Mallorca a la primera dècada del segle XXI
 • Conceptualització del Turisme Nàutic
 • Conceptualització del Turisme Nàutic
 • Estudi sobre la informació proporcionada per les línies aèries en els seus vols a Mallorca
 • Governança i Qualitat en la gestió de destinacions turístiques. Experiències d'implantació del SICTED a l'illa de Mallorca
 • Governança i Qualitat en la gestió de destinacions turístiques. Experiències d'implantació del SICTED a l'illa de Mallorca
 • Governança i Qualitat en la gestió de destinacions turístiques. Experiències d'implantació del SICTED a l'illa de Mallorca
 • Governança i Qualitat en la gestió de destinacions turístiques. Experiències d'implantació del SICTED a l'illa de Mallorca
 • Importància del yachting en el turisme balear
 • Influència dels factors geogràfics en el desenvolupament del producte turístic Balears
 • Influència dels factors geogràfics en el desenvolupament del producte turístic Balears
 • Influència dels factors geogràfics en el desenvolupament del producte turístic Balears
 • Influència dels factors geogràfics en el desenvolupament del producte turístic Balears
 • Influència dels factors geogràfics en el desenvolupament del producte turístic Balears
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca: Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca: Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca: Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • L'evolució de l'oferta del sector de l'Agroturisme a Mallorca en la primera dècada del segle XXI
 • L'evolució de l'oferta del sector de l'Agroturisme a Mallorca en la primera dècada del segle XXI
 • LL Autoria i preferència de codi en el paisatge lingüístic de la Platja de Palma
 • Anàlisi de la viabilitat econòmica-financera del complex Menorca Sea Club situat a Ciutadella de Menorca.
 • Aproximació al valor de l’activitat esportiva com a element sostenible i desestacionalitzador en l’activitat turística de Mallorca.
 • Aproximació al valor de l’activitat esportiva com a element sostenible i desestacionalitzador en l’activitat turística de Mallorca.
 • Aproximació al valor de l’activitat esportiva com a element sostenible i desestacionalitzador en l’activitat turística de Mallorca.
 • Economies d’Escala, d'Aglomeració i Clústers. El cas de l’expansió i internacionalització de les cadenes hoteleres balears.
 • Economies d’Escala, d'Aglomeració i Clústers. El cas de l’expansió i internacionalització de les cadenes hoteleres balears.
 • El cicloturisme a Mallorca: situació actual i propostes d’innovació.
 • El treball emocional com a variable en l’anàlisi de la satisfacció i la fidelitat del client en el sector de l’hoteleria.
 • El treball emocional com a variable en l’anàlisi de la satisfacció i la fidelitat del client en el sector de l’hoteleria.
 • El turisme responsable a Espanya. Impacte de la responsabilitat i sostenibilitat en les empreses hoteleres espanyoles.
 • Estudi comparatiu de la legislació autonòmica en matèria de turisme i anàlisi de l’evolució de la Llei 2/1999, de 24 de març, General Turística de les Illes Balears a la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
 • L'evolució de l'oferta del sector de l'agroturisme a Mallorca en la primera dècada del segle XXI
 • Turisme Rural a Menorca, rendibilitat o manteniment de la inversió?