Grau de Turisme

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno

Dades i indicadors

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Alumnes de nou ingrés 16 19 57 46 34 30 17 38 37
Alumnes matriculats 16 30 84 104 102 96 78 93 104
Alumnes titulats - - - 12 17 17 12 10 10

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
 • Juana Capó Guardiola
 • María del Mar Perelló
Alumnat
 • Julio Andrés
La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat de Turisme

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Verificació Memòria quarta modificació 26/03/2018
Verificació Informe quarta modificació 26/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Verificació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 26/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/11/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 13/02/2015
Verificació Memòria tercera modificació 06/02/2015
Verificació Informe tercera modificació 06/02/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) 25/07/2014
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 30/06/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) 06/02/2013
Verificació Memòria segona modificació 18/09/2012
Verificació Informe segona modificació 18/09/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) 26/01/2012
Verificació Memòria primera modificació 19/12/2011
Verificació Informe primera modificació 19/12/2011
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 30/10/2009
Verificació Memòria del títol oficial 18/06/2009
Verificació Informe final de verificació 18/06/2009

Treballs de Fi de Grau

 • Empreses de xàrter nàutic. Oferta i problemes als quals s'enfronta el sector
 • Percepció de la població local sobre la necessitat d'incloure el català en la senyalització turística.
 • Turisme en femení
 • L'imperi contraataca. Anàlisi financera de la tornada de Melià Hotels a l'IBEX-35
 • mpacte del cobrament de recàrrecs a les AAVV per reserves aèries efectuades des de AMADEUS
 • L'amenaça del brexit en el grup d'empreses international Airlines Group (AIG)
 • Contractació turística en els lloguers de vacances. El cas Air BNB
 • Avaluació de l'activitat turística a Mallorca. L'impacte del turisme de masses i el pas al turisme alternatiu.
 • Identificació de variables i desenvolupament de productes sostenibles per al turisme a Mallorca.
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca : Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • Percepció de la població local sobre la necessitat d'incloure el català en senyalització turística.
 • Impacte territorial de l'activitat turística de Balears; d'un turisme de masses a un turisme sostenible.
 • L'amenaça del brexit en l'holding International Airlines Group (IAG)
 • L'amenaça del brexit en el grup d'empreses international Airlines Group (AIG)
 • Impacte territorial de l'activitat turística de Balears; d'un turisme de masses a un turisme sostenible.
 • La propietat de l'empresa de serveis turístics i noves formes de gestió.
 • Impacte territorial de l'activitat turística de les Balears; d'un turisme de masses a un turisme sostenible.
 • La propietat en l'empresa de serveis turístics i noves formes de gestió.
 • Empreses de xàrter nàutic. Oferta i problemes als quals s'enfronta el sector
 • La contractació turística a través de plataformes col·laboratives de venda d'estades turístiques
 • Les empreses turístiques espanyoles i el seu pas pel mercat de valors
 • Evolució de l'Activitat Turística a les Balears I El seu Impacte territorial
 • Evolució de l'Activitat Turística a les Balears I El seu Impacte territorial
 • Les percepcions de la població local sobre la necessitat d'incloure el català en la senyalització turística
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca: Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • Evolució de l'Activitat Turística a les Balears I El seu Impacte territorial
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca : Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • Les empreses turístiques espanyoles i el seu pas pel mercat de valors
 • L'evolució de l'oferta del sector de l'agroturisme a Mallorca en la primera dècada del segle XXI
 • Evolució de l'Activitat Turística a les Balears I El seu Impacte territorial
 • Evolució de l'Activitat Turística a les Balears I El seu Impacte territorial
 • Anàlisi del nou segment millenial. Com satisfer al client 3.0
 • Avaluació de la qualitat dels serveis . Experiències en el sector hoteler de les Illes Balears
 • Avaluació de la qualitat dels serveis . Experiències en el sector hoteler de les Illes Balears
 • Evolución de la actividad turística a partir del s. XX en Baleares.
 • L'evolució de l'oferta del sector Agroturisme a Mallorca a la primera dècada del segle XXI
 • Evolución de la actividad turística a partir del s. XX en Baleares.
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca : Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • L'evolució de l'oferta del sector Agroturisme a Mallorca a la primera dècada del segle XXI
 • Avaluació de la qualitat dels serveis . Experiències en el sector hoteler de les Illes Balears
 • Evolución de la actividad turística a partir del s. XX en Baleares.
 • Anàlisi del departament d'aliments i begudes d'una cadena hotelera.
 • Anàlisi del nou segment millenial. Com satisfer al client 3.0
 • Anàlisi del nou segment millenial. Com satisfer al client 3.0
 • Anàlisi del nou segment millenial. Com satisfer al client 3.0
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca : Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • Governança i Qualitat en la gestió de destinacions turístiques. Experiències d'implantació del SICTED a l'illa de Mallorca
 • LL Autoria i preferència de codi en el paisatge lingüístic de la Platja de Palma
 • Conceptualització del Turisme Nàutic
 • L'evolució de l'oferta del sector de l'Agroturisme a Mallorca en la primera dècada del segle XXI
 • Influència dels factors geogràfics en el desenvolupament del producte turístic Balears
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca: Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • Governança i Qualitat en la gestió de destinacions turístiques. Experiències d'implantació del SICTED a l'illa de Mallorca
 • Influència dels factors geogràfics en el desenvolupament del producte turístic Balears
 • L'evolució de l'oferta del sector de l'Agroturisme a Mallorca en la primera dècada del segle XXI
 • Importància del yachting en el turisme balear
 • Conceptualització del Turisme Nàutic
 • Influència dels factors geogràfics en el desenvolupament del producte turístic Balears
 • Influència dels factors geogràfics en el desenvolupament del producte turístic Balears
 • Governança i Qualitat en la gestió de destinacions turístiques. Experiències d'implantació del SICTED a l'illa de Mallorca
 • Governança i Qualitat en la gestió de destinacions turístiques. Experiències d'implantació del SICTED a l'illa de Mallorca
 • Influència dels factors geogràfics en el desenvolupament del producte turístic Balears
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca: Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • Estudi sobre la informació proporcionada per les línies aèries en els seus vols a Mallorca
 • L'agència de viatges tradicional a Mallorca: Anàlisi de situació enfront de les OTAs
 • El turisme responsable a Espanya. Impacte de la responsabilitat i sostenibilitat en les empreses hoteleres espanyoles.
 • El treball emocional com a variable en l’anàlisi de la satisfacció i la fidelitat del client en el sector de l’hoteleria.
 • L'evolució de l'oferta del sector de l'agroturisme a Mallorca en la primera dècada del segle XXI
 • Aproximació al valor de l’activitat esportiva com a element sostenible i desestacionalitzador en l’activitat turística de Mallorca.
 • Anàlisi de la viabilitat econòmica-financera del complex Menorca Sea Club situat a Ciutadella de Menorca.
 • El treball emocional com a variable en l’anàlisi de la satisfacció i la fidelitat del client en el sector de l’hoteleria.
 • Aproximació al valor de l’activitat esportiva com a element sostenible i desestacionalitzador en l’activitat turística de Mallorca.
 • Estudi comparatiu de la legislació autonòmica en matèria de turisme i anàlisi de l’evolució de la Llei 2/1999, de 24 de març, General Turística de les Illes Balears a la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
 • Economies d’Escala, d'Aglomeració i Clústers. El cas de l’expansió i internacionalització de les cadenes hoteleres balears.
 • El cicloturisme a Mallorca: situació actual i propostes d’innovació.
 • Economies d’Escala, d'Aglomeració i Clústers. El cas de l’expansió i internacionalització de les cadenes hoteleres balears.
 • Aproximació al valor de l’activitat esportiva com a element sostenible i desestacionalitzador en l’activitat turística de Mallorca.
 • Turisme Rural a Menorca, rendibilitat o manteniment de la inversió?