Grau

Notes de tall de Grau de Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno)

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

  • PAU i Cicles Formatius
  • Esportistes d'alt nivell (Sense sol·licituds)
  • Persones amb discapacitat (Sense sol·licituds)
  • Titulats universitaris (Sense sol·licituds)
  • Més grans de 25 anys (Sense sol·licituds)
  • Més grans de 40 anys (Sense sol·licituds)
  • Més grans de 45 anys (Sense sol·licituds)
  • Canvi d’universitat i/o d’estudis (Sense sol·licituds)
  • Estudis estrangers no homologats (Sense sol·licituds)

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 03/10/2017
5,000 11 (JUN) 25/09/2017Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 03/10/2017
5,000 11 (JUN) 25/09/2017
Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 2 (JUN) 30/06/2017


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 29/09/2016
5,000 5 (OCT) 06/10/2016
5,000 10 (JUN) 04/10/2016
Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 04/10/2016Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (JUN) 23/09/2016