Escoltar

Grau de Turisme

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno

El Grau de Turisme té com a objectiu proporcionar a l’alumne formació específica del sector econòmic més important de les Illes Balears: el sector turístic. La formació rebuda per l’alumne combina tant els aspectes teòrics, com la seva aplicació pràctica. L’estructura del Grau en Turisme es caracteritza fonamentalment per la seva multidisciplinarietat, ja que combina:

  • Un nucli central de formació en gestió d’empreses turístiques (sistemes de gestió d’empreses turístiques, tècniques de màrqueting, gestió de la qualitat, posicionament estratègic, comptabilitat, etc.), i sobre l’economia del turisme (medició i avaluació de l’impacte econòmic del turisme, avaluació dels impactes mediambientals del turisme, etc.)
  • Formació en idiomes (anglès, francès i/ó alemany) aplicada específicament al sector turístic: vocabulari específic dels negocis turístics, tècniques de presentació, expressions habituals, etc.
  • Formació en dret del turisme (anàlisis de la normativa jurídica específica del sector turístic), en geografia del turisme (planificació i gestió del recursos territorials), i en gestió del patrimoni cultural
  • Aplicació pràctica dels coneixements adquirits durant el Grau mitjançant la realització de pràctiques formatives a una empresa u organització turística de prestigi, tant a les nostres illes o a l’estranger, per una duració aproximada de 4-5 mesos
  • El Treball Fi de Grau, que suposa la passa final del Grau en Turisme, i en el que l’alumne aplicarà els coneixements adquirits al llarg del grau

 

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   126   30   18   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29101 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29102 - Geografia del Turisme Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29103 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29104 - Introducció al Turisme Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29107 - Anglès I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29100 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29105 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29106 - Recursos Territorials Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29108 - Gestió del Patrimoni Cultural Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29109 - Dret Públic del Turisme Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29110 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà Obligatòria 6,0 Primer semestre
29111 - Anglès II Obligatòria 6,0 Primer semestre
29114 - Màrqueting Turístic I Obligatòria 6,0 Primer semestre
29115 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística Obligatòria 6,0 Primer semestre
29116 - Comptabilitat Financera I Obligatòria 6,0 Primer semestre
29112 - Francès I Obligatòria 6,0 Segon semestre
29113 - Alemany I Obligatòria 6,0 Segon semestre
29117 - Comptabilitat Financera II Obligatòria 6,0 Segon semestre
29118 - Anàlisi Microeconòmica del Turisme Obligatòria 6,0 Segon semestre
29119 - Contratació Turística Obligatòria 6,0 Segon semestre
29120 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques Obligatòria 6,0 Segon semestre
29159 - Rus I Obligatòria 6,0
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29121 - Finances Empresarials Obligatòria 6,0 Primer semestre
29122 - Intermediació Turística Obligatòria 6,0 Primer semestre
29123 - Anglès III Obligatòria 6,0 Primer semestre
29124 - Màrqueting Turístic II Obligatòria 6,0 Primer semestre
29128 - Francès II Obligatòria 6,0 Primer semestre
29129 - Alemany II Obligatòria 6,0 Primer semestre
29125 - Anàlisi Macroeconòmica del Turisme Obligatòria 6,0 Segon semestre
29126 - Economia Ambiental en Espais Turístics Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
29130 - Gestió de Qualitat i Atenció al Client Obligatòria 6,0 Segon semestre
29131 - Règim Fiscal Obligatòria 6,0 Segon semestre
29132 - Francès III Obligatòria 6,0 Segon semestre
29133 - Alemany III Obligatòria 6,0 Segon semestre
29161 - Rus III Obligatòria 6,0 Segon semestre
29160 - Rus II Obligatòria 6,0
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29127 - Direcció Estratègica Obligatòria 6,0 Segon semestre
29134 - Pràcticum I Pràctiques externes 9,0 Segon semestre
29135 - Pràcticum II Pràctiques externes 9,0 Segon semestre
29136 - Projecte de Fi de Grau de Turisme Treball de fi de grau 6,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29138 - Anglès IV Optativa 6,0 Primer semestre
29139 - Direcció Financera de l'Empresa Turística Optativa 6,0 Primer semestre
29140 - Gestió d'Empreses d'Allotjament Optativa 6,0 Primer semestre
29143 - Dret Laboral Optativa 6,0 Primer semestre
29145 - Gestió Promocional Turística Optativa 6,0 Primer semestre
29146 - Habilitats Directives Optativa 6,0 Primer semestre
29151 - Màrqueting de Destinacions Turístiques Optativa 6,0 Primer semestre
29137 - Protecció Jurídica del Turista Optativa 6,0
29141 - Gestió d'Aliments i Begudes Optativa 6,0
29142 - Anàlisi de Balanços i Control de Gestió Optativa 6,0
29144 - Gestió Informàtica Optativa 6,0
29147 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial Optativa 6,0
29148 - Turisme Sostenible Optativa 6,0
29149 - Avaluació de Projectes Optativa 6,0
29150 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics Optativa 6,0
29152 - Itineraris Culturals i Naturals Optativa 6,0
29153 - Economia del Transport Aeri Optativa 6,0
29154 - Context Econòmic i Condicionament Internacional Optativa 6,0
29155 - Economia Regional Optativa 6,0
29156 - Turisme Responsable Optativa 6,0
29157 - Història Ecològica de l'Economia Optativa 6,0
29158 - Dret Internacional del Turisme Optativa 6,0
29162 - E-Màrqueting Optativa 3,0
29163 - Gestió de la Innovació Optativa 6,0
29164 - Internacionalització de l'Empresa Optativa 6,0
29165 - Empresa Familiar Optativa 6,0
29166 - Creació d'Empreses Optativa 6,0
29167 - Economia Europea Optativa 6,0
29168 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional Optativa 6,0
29169 - Estratègies de Desenvolupament Local Optativa 6,0
29170 - Educació i Mercat Laboral Optativa 6,0
29171 - Història del Món Actual Optativa 6,0
29172 - Fiscalitat Internacional Optativa 3,0
29173 - Planificació del Transport Optativa 6,0
29174 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals Optativa 6,0
29175 - Grans Regions Naturals del Món Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020