Grau de Turisme

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno

29148. Turisme Sostenible (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2019-20 estarà disponible en començar el curs (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S

  • Professorat
  • Responsable
  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Guia docent
   Disponible a partir del 23/07/2019