Escoltar

Grau de Turisme

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno

29146. Habilitats Directives (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre