Escoltar

Grau de Turisme a Eivissa

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa

El Grau de Turisme té com a objectiu proporcionar a l’alumne formació específica del sector econòmic més important de les Illes Balears: el sector turístic. La formació rebuda per l’alumne combina tant els aspectes teòrics, com la seva aplicació pràctica. L’estructura del Grau en Turisme es caracteritza fonamentalment per la seva multidisciplinarietat, ja que combina:

  • Un nucli central de formació en gestió d’empreses turístiques (sistemes de gestió d’empreses turístiques, tècniques de màrqueting, gestió de la qualitat, posicionament estratègic, comptabilitat, etc.), i sobre l’economia del turisme (medició i avaluació de l’impacte econòmic del turisme, avaluació dels impactes mediambientals del turisme, etc.)
  • Formació en idiomes (anglès, francès i/ó alemany) aplicada específicament al sector turístic: vocabulari específic dels negocis turístics, tècniques de presentació, expressions habituals, etc.
  • Formació en dret del turisme (anàlisis de la normativa jurídica específica del sector turístic), en geografia del turisme (planificació i gestió del recursos territorials), i en gestió del patrimoni cultural
  • Aplicació pràctica dels coneixements adquirits durant el Grau mitjançant la realització de pràctiques formatives a una empresa u organització turística de prestigi, tant a les nostres illes o a l’estranger, per una duració aproximada de 4-5 mesos
  • El Treball Fi de Grau, que suposa la passa final del Grau en Turisme, i en el que l’alumne aplicarà els coneixements adquirits al llarg del grau

 

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   126   30   18   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29000 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
29001 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
29002 - Geografia del Turisme Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
29003 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
29004 - Introducció al Turisme Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
29005 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
29006 - Recursos Territorials Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
29007 - Anglès I Formació bàsica 6,0 Anglès Segon semestre
29008 - Gestió del Patrimoni Cultural Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
29009 - Dret Públic del Turisme Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29010 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
29011 - Anglès II Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
29014 - Màrqueting Turístic I Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
29016 - Comptabilitat Financera I Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
29021 - Finances Empresarials Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
29015 - Anàlisi Quantitatiu de l'Activitat Turística Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
29017 - Comptabilitat Financera II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
29018 - Anàlisi Microeconòmica del Turisme Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
29019 - Contractació Turística Obligatòria 6,0 Català, Castellà Segon semestre
29020 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29012 - Francès I Obligatòria 6,0 Francès Primer semestre
29013 - Alemany I Obligatòria 6,0 Alemany Primer semestre
29022 - Intermediació Turística Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
29023 - Anglès III Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
29024 - Màrqueting Turístic II Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
29025 - Anàlisi Macroeconòmica del Turisme Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
29026 - Economia Ambiental en Espais Turístics Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
29027 - Direcció Estratègica Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
29028 - Francès II Obligatòria 6,0 Francès Segon semestre
29029 - Alemany II Obligatòria 6,0 Alemany Segon semestre
29030 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
29031 - Règim Fiscal Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29032 - Francès III Obligatòria 6,0 Francès Segon semestre
29033 - Alemany III Obligatòria 6,0 Alemany Segon semestre
29034 - Pràcticum I Pràctiques externes 9,0 Castellà Segon semestre
29035 - Pràcticum II Pràctiques externes 9,0 Castellà Segon semestre
29036 - Projecte de Fi de Grau de Turisme Treball de fi de grau 6,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29038 - Anglès IV Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
29040 - Gestió d'Empreses d'Allotjament Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
29043 - Dret Laboral Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
29044 - Gestió Informàtica Optativa 6,0 Català Primer semestre
29046 - Habilitats Directives Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
29058 - Dret Internacional del Turisme Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
29059 - Italià Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
29069 - Història del Món Actual Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
29052 - Itineraris Culturals i Naturals Optativa 6,0
29073 - Grans Regions Naturals del Món Optativa 6,0
29037 - Protecció Jurídica del Turista Optativa 6,0
29039 - Direcció Financera de l'Empresa Turística Optativa 6,0
29041 - Gestió d'Aliments i Begudes Optativa 6,0
29042 - Anàlisi de Balanços i Control de Gestió Optativa 6,0
29045 - Gestió Promocional Turística Optativa 6,0
29047 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial Optativa 6,0
29048 - Turisme Sostenible Optativa 6,0
29049 - Avaluació de Projectes Optativa 6,0
29050 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics Optativa 6,0
29051 - Màrqueting de Destinacions Turístiques Optativa 6,0
29053 - Economia del Transport Aeri Optativa 6,0
29054 - Context Econòmic i Condicionament Internacional Optativa 6,0
29055 - Economia Regional Optativa 6,0
29056 - Turisme Responsable Optativa 6,0
29057 - Història Ecològica de l'Economia Optativa 6,0
29060 - E-Màrqueting Optativa 3,0
29061 - Gestió de la Innovació Optativa 6,0
29062 - Internacionalització de l'Empresa Optativa 6,0
29063 - Empresa Familiar Optativa 6,0
29064 - Creació d'Empreses Optativa 6,0
29065 - Economia Europea Optativa 6,0
29066 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional Optativa 6,0
29067 - Estratègies de Desenvolupament Local Optativa 6,0
29068 - Educació i Mercat Laboral Optativa 6,0
29070 - Fiscalitat Internacional Optativa 3,0
29071 - Planificació del Transport Optativa 6,0
29072 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020