Escoltar

Grau de Turisme a Eivissa

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa

29069. Història del Món Actual (2020-21)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2020-21 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S, EIVISSA

  • Professorat
  • Places
   100
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent
   Disponible a partir del 11/09/2020