Escoltar

Grau

Notes de tall de Grau de Treball Social

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,466 B* 4 7 (JUN) 13/09/2019
5,898 A* 96 1 (JUN) 17/07/2019


Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 13/09/2019

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 13/09/2019
7,026 A* 5 1 (JUN) 17/07/2019

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 13/09/2019


Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 13/09/2019

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 22/07/2019


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018
6,050 A* 77 1 (JUN) 18/07/2018


Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018
6,690 A* 1 1 (JUN) 18/07/2018

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018
5,700 B* 3 2 (JUN) 23/07/2018
5,700 B* 5 1 (JUN) 18/07/2018

Més grans de 40 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018


Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 23/07/2018
6,596 C* 2 1 (JUN) 18/06/2018


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,224 B* 9 4 (SET) 03/10/2017
6,060 B* 15 3 (SET) 28/09/2017
6,202 B* 17 2 (SET) 25/09/2017
7,174 B* 29 1 (SET) 20/09/2017
5,000 11 (JUN) 25/09/2017
5,812 A* 19 2 (JUN) 19/07/2017
6,738 A* 89 1 (JUN) 13/07/2017


Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 11 (JUN) 25/09/2017

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 03/10/2017
5,000 11 (JUN) 25/09/2017

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 11 (JUN) 25/09/2017
5,680 A* 2 3 (JUN) 25/07/2017
6,213 A* 4 2 (JUN) 19/07/2017
6,213 A* 7 1 (JUN) 13/07/2017


Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 11 (JUN) 25/09/2017

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 2 (JUN) 30/06/2017
6,350 C* 1 1 (JUN) 19/06/2017