Escoltar

Grau de Treball Social

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

En què consisteix?

L'objectiu general del títol de grau de Treball Social és formar professionals amb els coneixements científics bàsics necessaris per capacitar per a l'exercici professional com a treballador/a social.

Què hi aprendràs?

La formació està orientada a preparar professionals amb competències per a la intervenció social amb una comprensió àmplia de les estructures i els processos socials, el comportament humà i el canvi. Es treballaran competències fonamentals de la relació d'ajuda i les relacions micro i macro socials, i competències específiques per a la intervenció amb persones, famílies, grups i organitzacions en situacions de vulnerabilitat i/o malestar social o psicosocial. A més, els alumnes aconseguiran la competència per entendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

La professió de treballador/a social presenta un ampli ventall de sortides professionals, i el seu concurs és sol·licitat en l'Administració pública (local, insular, autonòmica i central) i les organitzacions no governamentals (ONG). El grau de Treball Social permet desenvolupar la professió de treballador/a social, entre altres, en els sectors següents:

  1. Serveis socials d'atenció primària dels ajuntaments i mancomunitats.
  2. Serveis socials especialitzats per a sectors de població i problemàtiques:protecció a la infància i la família, atenció a les dones, atenció a persones amb discapacitat, atenció a persones immigrants i refugiades, serveis de salut, hospitals, salut mental, justícia, mediació, institucions penitenciàries, etc.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

 

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències Socials i Jurídiques
70 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 16,21¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.020,32¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Ramon Llull