Escoltar

Grau de Treball Social

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

L'objectiu general del títol de grau de Treball Social és formar professionals amb els coneixements científics bàsics necessaris per capacitar per a l'exercici professional com a treballador/a social i facultar per utilitzar la valoració diagnòstica, el pronòstic, el tractament i la resolució de problemes socials i relacionals, aplicant els mètodes de treball social de casos, família, grups i comunitari, i capacitar per planificar, programar, projectar, aplicar i avaluar serveis i polítiques socials.

La formació està orientada a preparar professionals amb competències per a la intervenció social amb una comprensió àmplia de les estructures i els processos socials, el comportament humà i el canvi. Es treballaran competències fonamentals de la relació d'ajuda i les relacions micro i macrosocials, i competències específiques per a la intervenció amb persones, famílies, grups i organitzacions en situacions de vulnerabilitat i/o malestar social o psicosocial. El grau combina la formació teòrica, l'entrenament i l'aprenentatge pràctic/experimental a les aules amb pràctiques externes supervisades i realitzades en serveis socials de la nostra comunitat.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   138   18   18   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21901 - Documentació i Comunicació Científica Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21904 - Teoria i Història del Treball Social Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21980 - Fonaments de la Societat Contemporània Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21981 - Processos Psicològics Bàsics Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21905 - Estructura, Desigualtat i Exclusió Social Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21906 - Estructura dels Serveis Socials Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21907 - Relació d'Ajuda Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21982 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22201 - Psicologia del Desenvolupament Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21908 - Intervenció Social davant Maltractaments en la Família Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21909 - Intervenció Social davant la Conducta Delictiva Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21910 - Planificació i Avaluació Social Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21911 - Metodologia de la Intervenció en el Treball Social de Casos Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21912 - Història i Models de la Política Social Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21913 - Serveis Socials Sectorials I Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21914 - Teoria i Models del Treball Social de Grup Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21915 - Teoria i Models del Treball Social Comunitari Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21916 - Dimensió Individual en el Treball Social de Casos Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21917 - Investigació i Diagnòstic Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21918 - Dependència i Vulnerabilitat Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21919 - Processos i Tècniques del Treball Social de Grup Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21920 - Processos i Tècniques del Treball Social Comunitari Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21921 - Dimensió Familiar en el Treball Social de Casos Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21922 - Serveis Socials Sectorials II Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21923 - Intervenció en Crisi Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21924 - Intervenció Estratègica Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21925 - Treball Social en Xarxes i Sistemes Amplis Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21926 - Intervenció en Situacions de Vulnerabilitat en el Sistema Educatiu Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21927 - Polítiques Socials Estructurals Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21928 - Pràctiques Externes I Pràctiques externes 18,0 Català Primer semestre
21929 - Treball Social amb Famílies Multiproblemàtiques Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21930 - Mediació i Resolució de Conflictes Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21931 - Treball de Fi de Grau de Treball Social Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre
21932 - Polítiques d'Inclusió Social Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21934 - Antropologia de les Migracions Optativa 3,0 Català Segon semestre
21935 - Antropologia de la Salut Optativa 3,0 Segon semestre
21942 - Menors i Dret Penal Optativa 3,0 Castellà Segon semestre
21953 - Anàlisi del Sistema Familiar d'Origen Optativa 3,0 Català Segon semestre
21956 - Programes i Projectes de Cooperació Internacional Optativa 3,0 Català Segon semestre
21957 - Model Estratègic Centrat en Problemes Optativa 3,0 Català Segon semestre
21962 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Qualitativa Optativa 3,0 Castellà Segon semestre
21967 - Treball Social en Programes d'Atenció a la Drogodependència Optativa 3,0 Català Segon semestre
21968 - Migracions i Treball Social Optativa 3,0 Català Segon semestre
21973 - Treball Social i Discapacitat Optativa 3,0 Català Segon semestre
21974 - Treball Social en Programes d'Igualtat Optativa 3,0 Castellà Segon semestre
21975 - Projectes de Prevenció de la Violència de Gènere Optativa 3,0 Català Segon semestre
21976 - English for Education and Social Work Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21933 - Psicopatologia Optativa 6,0
21936 - Intervenció Social sobre Drogues Optativa 6,0
21937 - Igualtat de Gènere Optativa 6,0
21938 - Tractament Jurídic de la Violència de Gènere Optativa 6,0
21939 - Fonaments del Dret Públic Aplicats al Treball Social Optativa 3,0
21940 - Nocions Bàsiques de l'Organització Institucional de l'Estat Optativa 3,0
21941 - Protecció Juridicocivil dels Menors Optativa 3,0
21943 - Dret de les Entitats d'Economia Social Optativa 3,0
21944 - Concepcions, Problemes i Dilemes d'Ètica i Deontologia del Treball Social Optativa 3,0
21945 - Tècniques Sociodramàtiques Optativa 3,0
21946 - Assessorament en Processos de Dol Optativa 3,0
21947 - Mediació Comunitària Optativa 3,0
21948 - Mediació Intercultural Optativa 3,0
21949 - Mediació Escolar Optativa 3,0
21950 - Models Alternatius de Resolució de Conflictes Optativa 3,0
21951 - Supervisió de la Pràctica Professional Optativa 3,0
21952 - Treball Social Clínic Optativa 3,0
21954 - Avaluació i Intervenció en Crisis Familiars Optativa 3,0
21955 - Family Group Conference Optativa 3,0
21958 - Counseling Optativa 3,0
21959 - Assessorament a Famílies en Situacions Especials Optativa 3,0
21960 - Investigació Qualitativa Aplicada al Treball Social Optativa 3,0
21961 - Registres d'Informació Social per a la Intervenció Optativa 6,0
21963 - Treball Social en Atenció Primària de Salut Optativa 3,0
21964 - Treball Social Hospitalari Optativa 3,0
21965 - Treball Social i Cures Pal·liatives Optativa 3,0
21966 - Treball Social en Programes de Salut Mental Optativa 3,0
21969 - Acció Social no Governamental Optativa 3,0
21970 - Gestió Estratègica d'Organitzacions Optativa 3,0
21971 - Economia i Serveis Socials Optativa 6,0
21972 - Treball Social i Ancianitat Optativa 3,0
21977 - Pràctiques Externes II Optativa 12,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020